PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
Newsy
Sobota, 29 Marzec 2014 20:55

Wykładnia do uchwały nr 15 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2014 roku  - pięć przykazań kościelnych

.PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 • W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 • Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
 • Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
 • Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach
 • Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.WYKŁADNIA DLA

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGOPIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:


W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.


Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:

 • 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 • 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)

 • czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)

 • 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)

 • 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

 • 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).


W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:

 • oddawanie Bogu czci,

 • przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,

 • korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).


Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).


Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).


TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:


Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”


Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.


 • Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:


Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.


 • Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).


 • Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.


 • Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.


 • Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.


 • Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.


Za zgodność:

+ Wojciech Polak 

Sekretarz Generalny


Konferencji Episkopatu Polski


Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 4 gości online