Ogłoszenia parafialne 10/2011
Wpisany przez Stanisław Langner   
Niedziela, 02 Październik 2011 21:23

ojcow-grodzisko

30 października 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą

1.   W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powiedział do nas „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. … Jeden jest Ojciec wasz. Ten w niebie. … i jeden jest wasz Mistrz, Chrystus”. Dlatego starajmy się, przez wzrost w wierze, budować głęboką, duchową jedność z Panem Bogiem, oraz jedność między nami we wspólnocie Kościoła, poprzez jedność z papieżem Benedyktem XVI oraz z naszym biskupem Kazimierzem.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:

- 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych,

- 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,

- 4 XI – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

3.   Miesiąc listopad jest szczególnym czasem pamięci o zmarłych. W oktawie Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych możemy ofiarować odpust zupełny za dusze zmarłych pod warunkiem pojednania z Bogiem, przystąpienia do Komunii św. i nawiedzenia cmentarza. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msza św. w Grodzisku godz. o 16.00. Będzie ona połączona z procesją przy kościele i modlitwą za zmarłych zgłoszonych w wypominkach.

4.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Po Mszy św. w Ojcowie o godz. 17.00, adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwa o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Podobnie w piątek, wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa do Najśw. Serca Pana Jezusa. Zachęcam, aby w tym dniu przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź w Ojcowie od godz. 16.30.

5.   W miniony piątek zakończyliśmy prace remontowo-konserwatorskie w Grodzisku. Zostały wzmocnione fundamenty kościoła, zdrenowany teren wzdłuż jego murów, odnowione tynki w prezbiterium i północna ściana świątyni oraz zakrystia. Dziękuję za modlitwy w intencji prowadzonych prac i za wszystkie ofiary złożone na ten cel. Proszę o dalszą pomoc. W tym miejscu dziękuję szczególnie tym osobom, które w ostatnich dwóch dniach wysprzątały kościół i jego otoczenie.  

6.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 31X pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Otylię, Józefę, Wawrzyńca, Bronisława i Stanisława Leśniewskich, Rozalię i Mariana Mitka,        

- 1XI wt. w Ojcowie o 8.00 – za dusze zmarłych Parafian, 

- 2XI śr. w Grodzisku o 16.00 – za zmarłych z rodziny Kasprzyków, Katarzyńskich i Srebnickich oraz za dusze w czyśćcu,

- 3XI czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Kazimierza, Anielę Grudnik i Władysława Windys,  

- 4XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Benignę i Wojciecha Starczyńskich,

- 5XI sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ireneusza Rusek,

- 6 XI nd. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Annę Bosak i Rozalię Dulewicz,  

- o 10.00 – z ok. wspomnienia św. Huberta, w int. zmarłych i żyjących członków Koła Myśliwskiego „Szarak”,

- o 16.00 – za śp. Mariannę Kwapień w rocz. śmierci; podczas Mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie Jan Krzysztof Pamuła,  

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Stefanię Domagalską. 

7.   Proszę o składanie na kartkach imion i nazwisk naszych zmarłych do modlitwy „wypominków”.  

8.   Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

23 października 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą, Niedzielę Misyjną

1. „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem … Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. To już nie tylko przykazania, ale jest to program życia ucznia Jezusa Chrystusa. O tej potrzebie miłości musimy mówić światu i o niej świadczyć jeśli ma on ocaleć. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Dlatego  przywołując słowa Pana Jezusa: „Idźcie i głoście światu Ewangelię”, modlitwą i konkretną pomocą, powinniśmy wspierać dzieła misyjne Kościoła we wszystkich krajach, gdzie ta pomoc jest niezbędna. Temu służy między innymi sprzedaż Kalendarzy Misyjnych, do których nabycia zachęcam.

2. 28 X pt. obchodzimy święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

3. W przyszłą niedzielę, w ramach tzw. wizytacji kanonicznej naszej parafii, będziemy gościć a naszej wspólnocie ks. bpa pomocniczego Kazimierza Gurdę. Program wizytacji: o godz. 8.30 Ks. Biskup odprawi Msze św. w kaplicy Br. Albertynów i spotka się z mieszkańcami DPS; o godz. 10.00 – Msza św. w Ojcowie i spotkanie z radą parafialną, członkami koła różańcowego i pracownikami OPN. Na tę Mszę św. zapraszam przede wszystkim mieszkańców Ojcowa; o 12.00 w - Grodzisku Msza św. i przyjęcie sakramentu bierzmowania przez Aleksandrę. Po Mszy św. spotkanie Ks. Bpa z kapłanami z dekanatu skalskiego.

4.   W tym tygodniu kończymy prace remontowo-konserwatorskie w Grodzisku, dlatego serdecznie proszę o pomoc w uprzątnięciu otoczenia kościoła i w jego posprzątaniu. Zapraszam do pracy, kto będzie mógł, w piątek i w sobotę. Dziękuję za wszystkie ofiary złożone na prace remontowe.

5.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 24X pn. w Ojcowie o 18.00 – o dar zdrowia dla Andrzeja Uracza,     

- 25X wt. w Ojcowie o 17.00 – o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Katarzyny, 

- 26X śr. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian,

- 27X czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Tadeusza Antoniego Boronia,  

- 28X pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Tadeusza i Halinę Langner,

- 29X sb. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Marię, Apolonię, Józefa, Mieczysława i Edwarda Kopcińskich,

-  30 X nd. w Ojcowie: - o 8.00 – za śp. Bolesława Kostrój w 1 rocz. śmierci,  

- o 10.00 – za śp. Władysława i Stanisławę Tarnówków, 

- o 16.00 – za śp. Mariannę Kwapień,  

- o 12.00 w Grodzisku – za Parafian i za śp. Annę Walo w 1 rocz. śmierci.  

6.  Proszę o składanie na kartkach imion i nazwisk naszych zmarłych do modlitwy wypominków.

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

16 października 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX Niedzielę Zwykłą  

1.     „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga ”. Słowa z dzisiejszej Ewangelii są dla nas ostrzeżeniem, że nie należy wykorzystywać religii dla celów politycznych. Wiara zaś ma uczyć jak żyć, aby zdobyć niebo, i jak żyć, aby budować świat bardziej ludzki.

Dzisiaj w 33 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, dziękujemy Panu Bogu za dar bł. Jana Pawła II dla Kościoła i dla nasze Ojczyzny. Chciejmy zgłębiać wielkie dziedzictwo jego pontyfikatu. Z tej okazji dzisiaj po o godz. 17.30 w Grodzisku, młodzież z Centrum Kultury ze Skały wystąpi z koncertem: „Dekalog dla Polaków” z udziałem aktora Teatru Starego Juliusza Chrząstowskiego. Serdecznie zapraszam.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 17 X pn. – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika,

- 18 X wt. – św. Łukasza Ewangelisty, święto,

- 19 X śr. – wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika,

- 20 X czw. – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera,

- 21 X pt. – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, bpa,

- 22 X sb. – wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża.

W Dzień Papieski na ofiarę dla stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia” złożyliśmy 595zł. Dziękuję serdecznie za ofiary na prace remontowe przy parafii. Zapraszam na modlitwę różańcową, którą odmawiamy codziennie po wieczornej Mszy świętej.

3.  Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 17X pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefę Katarzyńską,       

- 18X wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Piotra Opalskiego, 

- 19X śr. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian,

- 20X czw. w Ojcowie o 18.00 – w 1 rocz. ur. Szymona o dar zdrowia i Boże bł.,

- 21X pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Władysława Jasińskiego, zam. s. Marek z rodz.

- 22X sb. w Ojcowie o 14.00 – ślub Małgorzaty Wcisło i Adama Szyby, o 16.00 – w int. Henryka Piotra Nawary z ok. przyjęcia sakramentu chrztu św.,

-  23 X nd. w Ojcowie: 

- o 8.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę,  

- o 10.00 – za śp. Halinę Opalską, 

- o 16.00 – za śp. Katarzynę, Piotra i Mieczysława Cupiałów,  

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Mariannę i Mieczysława Domagalskich.  

4. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

9 października 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVIII Niedzielę Zwykłą  

1.    „Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania”. Bóg jest Tym, który powołuje, człowiek tym, który winien na dar powołania odpowiedzieć. Naszą odpowiedzią na dar powołania jest życie zgodne z Ewangelią.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 9 X – wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, bpa, współpatrona naszej diecezji,

- 13 X – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera,

- 15 X – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.


Dzisiaj obchodzimy XI-ty Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II człowiek modlitwy”. Po Mszy św. będziemy składać dodatkowo ofiary do puszek dla stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Codziennie po Mszy św. wieczornej modlitwa różańcowa.

W przyszłą niedzielę 16 października w rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, o godz. 17.30 w Grodzisku, młodzież z Centrum Kultury ze Skały przedstawi inscenizację: „Dekalog dla Polaków” z udziałem aktora Teatru Starego Juliusza Chrząstowskiego. Serdecznie zapraszam.

3.  Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 10 X pn. w Ojcowie o 18.00 – Msza św. dziękczynna z ok. 24 rocz. ślubu Urszuli i Lucjana Świdów, z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego,     

- 11 X wt. w Ojcowie o 18.00 – o dar zdrowia dla Andrzeja Uracza, 

- 12 X śr. w DPS o 7.00 – za Parafian, w Ojcowie o 18.00 – za śp. Józefę, Balbinę i Franciszka Katarzyńskich i zm. z rodziny Katarzyńskich,

- 13X czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wandę Kurek w rocz. śmierci,

- 14X pt. w Ojcowie o 17.00 – z ok. 6 rocz. ślubu Anety i Michała, o Boże bł. w życiu małżeńskim i opiekę Bożą dla rodziny Woźniaków, a szczególnie dla Miłosza, 

- 15X sb. w Ojcowie o 17.00 – w Dzień Dziecka Utraconego, za zmarłego Wojtusia i jego rodzeństwo oraz za wszystkie zmarłe dzieci,

-  16 X nd. w Ojcowie: 

- o 8.00 – za śp. Władysława Jasińskiego,   

- o 10.00 – za śp. Katarzynę, Piotra i Mieczysława Cupiałów, 

- o 16.00 – o Boże bł. w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym dla Zofii i Stanisława Morawskich, z ok. 40 rocz. ślubu, zam. dzieci,

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Jadwigę i Walentego Gumulów.  

4. Zakończyliśmy pierwszy etap prac przy kościółku w Ojcowie. Dziękuję tym wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarami wspierali je. Jeszcze przez miesiąc październik będą kontynuowane prace renowacyjne w Grodzisku. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą o dalszą pomoc finansową.

5. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej i książki o Bł. Salomei.

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

2 października 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII Niedzielę Zwykłą  

1.    Winnicą Pana jest Kościół, a w nim my, wezwani, aby wydać dobry owoc naszego życia. Dlatego z radością przyjmujemy słowa zachęty św. Pawła: „Bracia, wszystko, co jest  prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie; jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli.”

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- dzisiaj – 2 X – wspomnienie św. Aniołów Stróżów, 

- 4 X – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, zakonnika,

- 5 X – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy,

- 7 X – NMP Różańcowej, uroczystość odpustowa w Parafii Smardzowice.

Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia Bożego. Naszą modlitwą i ofiarami wspieramy dzieła miłosierdzia w Kościele. Dlatego w przyszłą niedzielę po Mszach św. będziemy zbierać dodatkowo ofiary do puszek na cele charytatywne diecezji.

Rozpoczęliśmy miesiąc październik, czas modlitwy różańcowej. Codziennie po wieczornej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. Zachęcam też do modlitwy różańcowej w kręgu naszych rodzin.

W najbliższy czwartek po Mszy wieczornej modlitwa o powołania w Kościele. W piątek 7 października w Ojcowie od 17.30 spowiedź święta i modlitwa do Najśw. Serca Jezusowego.

3.  Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 3X pn. w Ojcowie o 18.00 – Msza św. dziękczynna, za szczęśliwe ukończenie studiów przez Martę z prośbą o Boże bł. w dalszym życiu,    

- 4X wt. w Ojcowie w DPS o 7.00 – za Parafian, o 18.00 w Ojcowie – za śp. Marię i Józefa Boroniów,

- 5X śr. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. dla Doroty, Dawida i Julii Gocał,

- 6X czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Piotra i Wiktorię oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,

- 7X pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Benignę i Wojciecha Starczyńskich,

- 8X sb. w Ojcowie o o 18.00 – za śp. Marię i Władysława Wiśniowskich,   

-  9 X nd. w Ojcowie: 

- o 8.00 – za śp. Franciszka Katarzyńskiego, 

- o 10.00 – za śp. Elżbietę Jankowską, zam. córka Mariola z rodziną,  

- o 16.00 – za śp. Mariannę, Jana i Franciszka Rogozików,  

- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Mariannę Gajewską.

4. Dobiegają końca tegoroczne prace przy kościółku w Ojcowie. Dziękuję tym wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarami wspierali je. Jeszcze przez cały miesiąc październik będą kontynuowane prace renowacyjne w Grodzisku. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą o dalszą pomoc finansową.

5. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej i książki o Bł. Salomei.

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.


.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 54 gości online