Ogłoszenia parafialne 5/2012
Wpisany przez Administrator   

ojcow-grodzisko27 maja 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego    

1.   Z całym Kościołem wołamy dzisiaj: „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości”. Niech odnowiona w nas łaska chrztu świętego rozpali w nas pragnienie życia w jedności z Bogiem i ludźmi, abyśmy przez naszą współpracę z Duchem Świętym przyczynili się od odnowienia świata.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: 

- 28 V – NMP Matki Kościoła, święto,

- 29 V – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy,

- 31 V – Nawiedzenie NMP, święto,

- 1 VI – św. Justyna, męczennika,

- 3 VI w przyszłą niedzielę – Uroczystość Najświętszej Trójcy.  

3.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 28 V pn. Msza św. tylko rano o 7.00 w Kaplicy Br. Albertynów,

- 29 V wt. w Grodzisku o 18.00 – w int. Katarzyny, o dar zdrowia i Boże bł.,

- 30 V śr. w Grodzisku o 18.00 – int. wolna,

- 31V czw. w Ojcowie o 18.00–w int. Kasi, która zginęła tragicznie w OPN,

- 1 VI pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Agnieszkę, Walentego i zm. z rodziny,

- 2 VI sb. w Ojcowie o 18.00 – w int. Przyjaciół i ich rodzin o Boże bł.,

- 3 VI ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Katarzynę, Piotra i Mieczysława Cupiałów,

- o 10.00 –za śp. Dawida i Bolesława Żywnowicz,

- o 18.00 – za śp. Tomasza Kemona,

- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Mariannę, Józefa i Wacława Madejów.

4.   Dzisiejszą Niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Wielkanocy. Od poniedziałku wchodzimy w czas zwykły. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca; modlitwa do Najśw. Serca Jezusowego. W tym dniu spowiedź św. w Ojcowie od godz. 17.30. Natomiast w pierwszą sobotę miesiąca w modlitwie wynagradzającej oddamy cześć Niepokalanemu Sercu NMP.

5.   Zapraszam na nabożeństwa majowe ku czci NMP, a w czerwcu na nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa, codziennie po Mszy św. wieczornej.

6.   Dziękuje serdecznie w imieniu Rektora WSD w Kielcach za modlitwę i ofiary złożone w zeszłą niedzielę w wysokości 1732 zł.

7.   W tym tygodniu rozpoczniemy dalsze prace w Ojcowie przy Kaplicy: konserwacja kamiennego bruku, wykonanie barier i nowych ławek. Dlatego zwracam się do Parafian i wszystkich Gości o pomoc finansową na ten cel.

8.   1 czerwca pamiętajmy w modlitwie o naszych dzieciach. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę szczęśliwej niedzieli  i dobrego wypoczynku.

20 maja 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego    

1.   Słowa Pana Jezusa wypowiedziane do uczniów w Dzień Wniebowstąpienia: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” Przeżywając dzisiaj w naszej Wspólnocie dzień seminaryjny, nie ustawajmy w modlitwie o nowe i święte powołania do służby Bożej w Kościele, aby nie zabrakło światków Ewangelii wobec naszego pokolenia.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: 

- 24 V – NMP Wspomożycielki Wiernych,

- 26 V – św. Filipa Nereusza, prezbitera,

- 27 V w przyszłą niedzielę - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

3.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 21 V pn. Msza św. tylko rano o 7.00 w Kaplicy Br. Albertynów,

- 22 V wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Helenę, Mikołaja i Bożenę Morawskich oraz za zm. rodziców,

- 23 V śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Mariana Baranka i za zm. z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,

- 24 V czw. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Zbigniewa Kasprzyka,

- 25 V pt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Reginy z ok. 50 rocz. urodzin, zam. Mąż z dziećmi,

- 26 V sb. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Mariannę Pasternak, zam. synowie Piotr i Grzegorz z rodzinami,

- 27 V ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Katarzynę, Piotra i Mieczysława Cupiałów,

- o 10.00 –za śp. Jerzego, Genowefę i Jerzego Seweryn oraz za zm. z rodziny,

- o 18.00 – za Parafian,

- w Grodzisku o 12.00 –za śp. Zofię Lisicką.

4.   Zapraszam na nabożeństwa majowe ku czci NMP, codziennie po Mszy św. wieczornej. Zachęcam do modlitwy Litanią Loretańską w kręgu rodzinnym.

5.   W najbliższym czasie będziemy kontynuować prace w Ojcowie: wykonanie barier i nowych ławek na placu przed kaplicą. Dlatego zwracam się do Parafian i wszystkich Gości o pomoc na ten cel.

6.   Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli  i dobrego wypoczynku.


13 maja 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy   

1.   Słowa zachęty z Listu św. Jana Apostoła: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.” Drodzy Bracia i Siostry uczmy się od Chrystusa, który pierwszy nas umiłował, być prawdziwymi przyjaciółmi ludzi, których Bóg stawia na drodze naszego życia.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 14 V – św. Macieja Apostoła, święto,

- 16 V – św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona Polski, święto,

- 20 V w przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

3.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 14 V pn. w Grodzisku o 18.00 – Msza św. do Matki Bożej Fatimskiej o Boże bł. i zdrowie dla Zofii i Zosi. W tym dniu po Mszy św. modlitwa różańcowa i nabożeństwo fatimskie,

- 15 V wt. Msza św. rano o 7.00 w Kaplicy Br. Albertynów - o zdrowie dla Iwony,

- 16 V śr. w Grodzisku o 18.00 – o dar zdrowia dla pewnej osoby,

- 17 V czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Zenonię w 10 rocz. śm. oraz za śp. Henryka i Józefa Muzyków, Katarzynę Kiełtyka i Bolesława Milej,

- 18 V pt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Henryka z ok. 60 rocz. urodzin, zam. Dzieci,

- 19 V sb. w Ojcowie o 16.00 – ślub Moniki Kostrzewskiej i Marcina Kot,

- o 18.00 – w int. Oliwi o zdrowie i Boże bł. z ok. 1 rocz. ur., zam. Matka chrzestna,  

- 20 V ndz. w Ojcowie: - o 8.00 – 1) za Parafian, 2) za śp. Elżbietę Jankowską w 1 rocz. śm., - o 10.00 – 1) za śp. Sławomira Tarnówkę, 2) o Boże bł. dla wnuków Tymona i Leny oraz dla Rodziców, zam. Dziadkowie, - o 18.00 – za śp. Zofię Szado, - w Grodzisku o 12.00 – 1) za śp. Mikołaja Miklasińskiego i jego zm. rodziców Stanisławę i Jana, 2) z ok. 18 rocz. ur. Anny o Boże bł. i liczne łaski na dalsze lata.

4.   W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy przeżywać dzień seminaryjny. Ofiary składane w tym dniu będą przeznaczone na utrzymanie naszego WSD.

5.   Zapraszam na nabożeństwo fatimskie jutro w Grodzisku po Mszy wieczornej. Zapraszam też na nabożeństwa majowe ku czci NMP codziennie po Mszy św. wieczornej.

6.   Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Gościom i Parafianom życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.

6 maja 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocy   

1.   Słowa Pana Jezusa: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” I słowa z Listu św. Jana: „Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.” Starajmy się wiarę naszą przełożyć na język codziennej troski o drugiego człowieka, a szczególnie w naszym życiu rodzinnym.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 7 V – NMP Matki Łaski Bożej, Patronki Kielc, święto,

- 8 V – św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski i Diecezji Kieleckiej, Patrona kościoła w Grodzisku.

3.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 7 V pn. w Ojcowie o 18.00 – Msza św. dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla Piotra,

- 8 V wt. w Grodzisku o 18.00 – za Parafian,

- 9 V śr. Msza św. tylko rano o 7.00 w Kaplicy u Br. Albertynów za Dobroczyńców,   

- 10 V czw. w Grodzisku o 17.00 – w int. Kolegów i Koleżanek szkolnych,

- 11 V pt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Ignasia w 1 rocz. ur. i dla Antosia w 7 rocz. urodzin,

- 12 V sb. w Ojcowie o 18.00 - za śp. Mariana Śladowskiego w 14 rocz. śm. i za zmarłych z rodziny Śladowskich, Siódków oraz za Mariannę Sołtysik,

- 13 V ndz. w Ojcowie: - o 8.00 – za śp. Zofię Wawro i Zofię Krzywdę,

 - o 10.00 – za śp. Zdzisława Katarzyńskiego w 2 rocz. śm.,

- o 18.00 – za Parafian,  

- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Zofię, Szczepana Madejów i za Marię Brzezińską.

4.   Zapraszam na nabożeństwo majowe ku czci NMP codziennie po Mszy św. wieczornej. W tym tygodniu 8 maja w Grodzisku uroczystość odpustową, Msza św. o godz. 18.00, zapraszam.  

5.   Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Gościom przebywającym na terenie OPN i Parafianom życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 55 gości online