Ogłoszenia parafialne 11/2013
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 29 Listopad 2013 16:01

ojcow-grodzisko
24 listopada 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIV Niedzielę Zwykłą

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Słowa życia na nowy tydzień: „Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna …”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: 
25XI – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy;
30XI – św. Andrzeja Ap., święto;
1XII – początek nowego okresu w liturgii, 1 niedziela adwentu.     

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:    

- 25XI pn. w Ojcowie o17.00 – za śp. ks. Bogusława Bodzionego;
- 26XI wt. Msza św. rano o 7.00 w  kaplicy Br. Albertynów;
- 27XI śr. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski w życiu dla Dawida z ok. 25 rocz. urodzin;
- 28XI czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Adama i Jana Bosaków;
- 29XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Andrzeja i Bronisławę Bosaków;
- 30XI sb. w Grodzisku  o 17.00 – Msza św. dziękczynno-błagalna w 25 rocz. ślubu Joanny i Andrzeja, o Boże bł. w życiu małżeńskim i rodzinnym;
- 1XII niedziela
    - w Ojcowie: o 8.00 – za śp. Helenę, Mieczysława i Ryszarda Gugulskich, Annę i Jana Kasprzyków;  o 10.00 – za śp. Helenę i Andrzeja Starczyńskich; 
    - w Grodzisku
o 12.00 – za Parafian.  

W naszej wspólnocie przeżywamy renowację  misji parafialnych. Niestety uczestniczyło w nich bardzo mało osób z naszej Parafii. Dziękuję tym spośród nas, którzy znaleźli czas by uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych, a szczególnie we wczorajszej uroczystości ku czci Bł. Salomei. W tych dniach słowo Boże głosił nam ks. Artur Kardaś, któremu z całego serca pragnę podziękować za podjęcie się tego zadania. Życzymy ks. Arturowi dużo sił i światła Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej i naukowej.

Dzisiejszą niedzielą kończymy Rok Wiary. Dziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski i prosimy, aby umocnił nas w wierze i jedności Kościoła.

Dzisiaj składamy dodatkowe ofiary na pomoc Filipinom. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć świece pomocy wigilijnej Caritas.

Zachęcam do nabycia i czytania prasy katolickiej, gazety wyłożone są na ławce przy wyjściu z kościoła.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 


17 listopada 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIII Niedzielę Zwykłą 

Słowa życia na nowy tydzień: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.” „A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: 
18XI – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy;
19XI – bł. Salomei, zakonnicy, patronki Skały i naszej Parafii;
20XI – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera; 21XI – Ofiarowanie NMP, wspomnienie;
22XI – św. Cecylii dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i śpiewu kościelnego.    

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
    
- 18XI pn. w Ojcowie o17.00 – za śp. Zdzisławę i Mieczysława Ambrożkiewicz;
- 19XI wt. w Grodzisku o 17.00 – za zmarłych zgłoszonych do modlitwy wypominków; 
- 20XI śr. – intencja wolna;  - 21XI czw. – intencja wolna;
- 22XI pt. w Ojcowie o 17.00 - 1) o Boże bł. i zdrowie dla Cecylii i Katarzyny z ok. imienin; 2) o Boże bł. i potrzebne łaski dla pani organistki Grażyny Rodek;
- 23XI sb. w Grodzisku  o 16.00 – 1) za Parafian; 2) o zdrowie i Boże bł. dla syna Wojciecha;
- 24XI niedziela
    -w Ojcowie: o 8.00 – 1) za śp. Zdzisława Katarzyńskiego z ok. im. 2) za śp. ks. Bogusława Bodzionego, proboszcza parafii Smardzowice; - o 10.00 – 1) za śp. Sławomira Tarnówkę; 2) za śp. Adelę Tarnówkę, zam. rodz. Józefa Tarnówki;
    - o 12.00 w Grodzisku – 1) za śp. Kazimierza Cebulę; 2) za śp. Franciszka, Jadwigę, Stanisława, Bronisławę, Teofila i Teofilę Cygankiewiczów.  

- 15XI w wieku 54 lat zmarł ks. Bogusław Bodziony. Msza św. za zmarłego zostanie odprawiona w Smardzowicach w poniedziałek o godz. 12.00. Natomiast Msza św. pogrzebowa 19XI w Ogrodzieńcu o godz. 12.00.

- 19XI przypada liturgiczne wspomnienie bł. Salomei.  Msza św. odpustowa w Skale o godz.18.00.

W naszej Parafii mija rok od misji parafialnych i ogłoszenia kościoła w Grodzisku Sanktuarium Bł. Salomei.   Z tej okazji zapraszam na modlitewne spotkania w dniach od piątku do niedzieli. W piątek po Mszy św. o godz. 17.00, przejście z lampionami pod krzyż misyjny u stóp zamkiem ojcowskim i modlitwa za zmarłych. W sobotę w Grodzisku od 15.30 spowiedź św., o 16.00 – Msza św. odpustowa, podczas której zostanie poświęcona nowa monstrancja i kustodia. Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu, litania do Błogosławionej, procesja przy kościele i ucałowanie relikwii bł. Salomei. W niedzielę zakończenie renowacji misji. W tych dniach słowo Boże będzie głosił ks. Artur Kardaś. Zapraszam wszystkich na uroczystości. Ze względu na bliskość czasu adwentu, dlatego nie będzie już rekolekcji adwentowych w naszej parafii.

W niedzielę 24 XI złożymy dodatkowe ofiary na pomoc Filipinom.

Proszę o pomoc w posprzątaniu kościoła w Grodzisku w piątek od godz. 14.00.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 10 listopada 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXII Niedzielę Zwykłą 

Myśl z dzisiejszej Ewangelii na nowy tydzień: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.” 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: 

11XI – św. Marcina z Tours, biskupa; 11XI - Narodowe Święto Niepodległości;
12XI – św. Jozafata, biskupa i męczennika;
13XI – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polskich;
16XI – NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia;
17XI – św. Elżbiety Węgierskiej.   
3. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:    
- 11XI pn. w Ojcowie w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – Msza św. za Ojczyznę; o 8.00 w Ojcowie – za śp. Zofię Lisicką w 5 rocz. śm.; o 12.00 w Grodzisku - o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Karolka Leszczyńskiego w 1 rocz. ur., zam. dziadkowie;
- 12XI wt. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i liczne łaski w dalszym życiu dla Konrada z ok. 18 rocz. ur., zam. rodzice i rodzeństwo; 
- 13XI śr. w Grodzisku o 17.00 – Msza św. za Parafian; po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
- 14XI czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Gubałę i Jerzego Nowaka;
- 15XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Katarzynę, Piotra, Jadwigę i Stanisława Boroniów;
- 16XI sb. W Ojcowie o 17.00 – o Bożą opiekę, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i Kamili;
- 17XI niedziela
    -w Ojcowie: o 8.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski w życiu małżeńskim dla Barbary i Zenona Gajos w 15 rocz. ślubu;  o 10.00 – za śp. Kazimierza Cebulę;
    -o 12.00 w Grodzisku – za śp. Piotra Gajewskiego. 

Przypominam, że miesiąc listopad jest szczególnym czasem pamięci o naszych zmarłych. Ofiarujmy za nich naszą modlitwę, a szczególnym darem dla zmarłych jest Ofiara Mszy św. Pamiętajmy też w modlitwie o tych, co zginęli za wolność naszej Ojczyzny.

W świecie co roku ginie ok. 170 tyś. chrześcijan. Ich jedyną winą jest wiara w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Modlitw za prześladowany Kościół. Ten rok poświęcony jest pamięci prześladowanym chrześcijanom w Nigerii.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 


3 listopada 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą  

Myśl z dzisiejszej Ewangelii na ten tydzień: „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.” 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: 
4XI – św. Karola Boromeusza, biskupa; 7XI – pierwszy czwartek miesiąca, wieczorem,  po Mszy św. o Jezusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa o nowe powołania do służby Bożej w Kościele; 9XI – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.  

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:    

- 4XI pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Zofię i Piotra Krawczyków;
- 5XI intencja wolna;
- 6XI śr. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Stanisławę Kostruj, Genowefę Marcińską, Halinę Srebnicką, Zofię Pastuszynską;
 - 7XI czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Marię;
- 8XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za zm. zgłoszonych do modlitwy wypominków, przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia; 
- 9XI sb. w Ojcowie o 17.00–za śp. Mieczysława Muzyka, zam. bratanica Krystyna;
- 10XI niedziela
    - w Ojcowie: o 8.00 – za śp. Barbarę Rafalik; - o 10.00 – za śp. Tomasza Kemona, za zm. z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące;
    - o 12.00 w Grodzisku – o Boże bł. i zdrowie dla Kacpra w 8 rocz. urodzin.  

Miesiąc listopad jest szczególnym czasem pamięci o naszych zmarłych. W oktawie wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych możemy ofiarować odpust zupełny za dusze zmarłych pod warunkiem pojednania z Bogiem, przystąpienia do Komunii św. i nawiedzenia cmentarza.

Dzisiaj składamy dodatkowe ofiary do koszyka przy wyjściu z kościoła na pomoc dla KUL.

Proszę o składanie imion i nazwisk swoich bliskich zmarłych do modlitwy wypominków.

W kościele w Grodzisku zakończyliśmy tegoroczne prace konserwatorskie przy renowacji ścian kościoła oraz fragment 13m muru otaczającego kościół. Za wszelką pomoc duchową i materialną składam serdeczne Bóg zapłać.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 96 gości online