Ogłoszenia parafialne 3/2014
Wpisany przez Stanisław Langner   

ojcow-grodzisko
30 marca 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu 

Myśl do rozważenia z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan: „Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.”

W najbliższym tygodniu od piątku do niedzieli w naszej wspólnocie będziemy przeżywać rekolekcje wielkopostne. Rozpoczniemy rekolekcje w piątek 4 kwietnia w Ojcowie o 17.30 rozważaniem Drogi Krzyżowej, o 18.00 – Msza św. z nauką. W sobotę 5 kwietnia spowiedź św. w Ojcowie od godz. 17.00. Podczas spowiedzi wystawienie Najśw. Sakramentu. Zakończenie rekolekcji w niedzielę. Rozważania rekolekcyjne poprowadzi ks. dr hab. Przemysław Kantyka z KUL. Serdecznie zachęcam, aby tak zorganizować swoje zajęcia, abyśmy mogli przygotować się jak najlepiej do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Módlmy się o duchowe owoce rekolekcji dla nas wszystkich.

Dnia 2 kwietnia przypada 9 rocz. śmierci bł. Jana Pawła II. W tym tygodniu z racji pierwszego czwartku i piątku miesiąca, w czwartek 3 kwietnia Msza św. o Jezusie Najwyższym i wiecznym Kapłanie. Po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 - wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa o nowe powołania do służby w Kościele. Natomiast w piątek 4 kwietnia w Ojcowie o 17.30 – Droga Krzyżowa, a następnie Mszy św. do Najśw. Serca Pana Jezusa.  Rekolekcje w DPS u Br. Albertynów: 3 i 4 kwietnia godz. 9.00, 5 kwietnia godz. 7.00. Serdecznie zapraszam.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 31 III pn. w Ojcowie o 17.00 - za Parafian; 
- 1 IV wt. w Ojcowie o 18.00 – int. Grzegorza z ok. 18 rocz. urodzin, o Boże bł. i liczne łaski w dalszym życiu, zam. rodzice; 
- 2 IV w śr. w Ojcowie o 18.00 – Msza św. dziękczynna przez wstawiennictwo św. Józefa i bł. Jana Pawła II za otrzymane łaski;
- 3 IV czw. w Ojcowie o 18.00 – int. wolna; 
- 4 IV pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Ordyka;
- 5 IV sob. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Andrzeja Uracza; 
- 6 IV niedziela
    w Ojcowie: 

    - o 8.00 – 1) o Boże bł. i potrzebne łaski dla Pani Grażyny, organistki w naszej wspólnocie, z ok. imienin; 2) za śp. Katarzynę, Piotra i Mieczysława Cupiałów;
    - o 10.0 0 – 1) o Boże bł. i liczne łaski w dalszym życiu dla Izabeli Wróblewskiej z ok. 18 rocz. urodzin; 2) za śp. Andrzeja Uracza;
    - o 18.00 w Ojcowie – za śp. Zuzannę i Stanisława Opalskich i za zm. z ich rodzin.
    w Grodzisku
    - o 12.00 – 1) o zdrowie i Boże bł. dla Pani Elżbiety z ok. 90 rocz. urodzin i o pokój życia wiecznego dla Krzysztofa Ordyka w 5 rocz. śmierci; 2) za śp. rodziców Józefę i Jana Bąków, zam. córka z rodziną;

Od dzisiaj aż do października będzie sprawowana w Ojcowie w niedziele wieczorem dodatkowa Msza św. o godz. 18.00.

W okresie Wielkiego Postu zapraszam w piątki, pół godziny przed Mszą św. wieczorną, na Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali.

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Mateusz Paprocki, kawaler, parafia Ojców-Grodzisko i Karolina Tomaszewska, panna, Jelenia Góra, parafia Św. Jana Apostoła; zapowiedź druga. Kto by wiedział o istniejących przeszkodach do zawarcia związku sakramentalnego między tymi osobami, zobowiązany jest poinformować księdza proboszcza.

Można zakupić baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas naszej diecezji w cenie 5 zł.

W dzisiejszym wydaniu tygodników Gość Niedzielny i Niedziela wspomnienie o bł. Janie Pawle II z okazji 9 rocznicy jego śmierci. Ponadto w Niedzieli kontynuacja cyklu: Różaniec za Ojczyznę.

Na okres trzech tygodni będzie zamknięty szlak turystyczny z Doliny Prądnika na Grodzisko ze wzg. na prace modernizacyjne na tej ścieżce.

Pani Grażynie Rodek, pełniącej funkcję organistki w naszej parafii, składamy najlepsze życzenia imieninowe: licznych łask Bożych i wszystkiego najlepszego. Również wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 


23 marca 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu 

Myśl do rozważenia z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: „Bóg okazał nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.”

W tym tygodniu 25 marca we wtorek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 24 III pn. w Ojcowie o 17.00 - za Parafian; 
- 25 III wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Andrzeja Uracza, od mieszkańców Ojcowa; 
- 26 III w śr. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski w dalszym życiu dla Aleksandry z ok. 18 rocz. urodzin, zam. rodzice;
- 27 III czw. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Kazimierę i Zygmunta Derczów w rocz. śm.; 
- 28 III pt. w Ojcowie o 17.00 – za Dobroczyńców naszej Parafii;
- 29 III sob. w Ojcowie o 17.00 – w int. Karoliny, Msza św. dziękczynno-przebłagalna; 
- 30 III niedziela
    w Ojcowie: 
    - o 8.00 – za śp. Franciszka i Balbinę Katarzyńskich;
    - o 10.0 0 – za śp. Jana i Stanisława Rupę oraz Zofię Kyzioł;
    - o 18.00 – za śp. Pawła Bagińskiego, zam. rodz. Świdów.    
    w Grodzisku
    - o 12.00  – za śp. Adama Sudera w 5 rocz. śm.;

Od przyszłej niedzieli będzie w Ojcowie sprawowana w niedziele dodatkowa Msza św. o godz. 18.00, aż do października. Przypominam, że w przyszłą niedzielę przechodzimy na czas letni, dlatego przesuniemy zegarki o jedną godzinę do przodu.

W okresie Wielkiego Postu zapraszam w piątki, pół godziny przed Mszą św. wieczorną, na Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali.

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Mateusz Paprocki, kawaler, parafia Ojców-Grodzisko i Karolina Tomaszewska, panna, Jelenia Góra, parafia Św. Jana Apostoła; zapowiedź pierwsza. Kto by wiedział o istniejących przeszkodach do zawarcia związku sakramentalnego między tymi osobami, zobowiązany jest poinformować księdza proboszcza.

Dziękuję jednej rodzinie za złożoną ofiarę na potrzeby parafii w wysokości 700 zł oraz jednej osobie za ofiarę na kwiaty do grobu Bożego. Proszę serdecznie o składanie dodatkowych ofiar na kwiaty do grobu Bożego. Można już zakupić baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas naszej diecezji w cenie 5 zł.

Do dzisiejszego wydania tygodników Gość Niedzielny i Niedziela została dołączona książka ”Pasja” wg objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich. Objawienia te zainspirowały Mela Gibsona do zrealizowania głośnego filmu pod tym samym tytułem. Cena gazety z książką to 6 zł.

Od dnia jutrzejszego będzie zamknięty na okres trzech tygodni szlak turystyczny z Doliny Prądnika na Grodzisko ze wzg. na prace modernizacyjne na tej ścieżce.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


16 marca 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

Myśl do rozważenia z 2 Tm 1,10: „Jezus Chrystus śmierć przezwyciężył, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.”
Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Przeżywana jest pod hasłem: Idźcie, bez obawy, aby służyć.

W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
- 17 III – św. Patryka, biskupa;
- 18 III – św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła;
- 19III - św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość.
      To dzień szczególnej modlitwy za mężczyzn.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 17 III pn. Msza św. tylko rano w Kaplicy Br. Albertynów w Ojcowie o 7.00; 
- 18 III wt. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian; 
- 19 III w śr. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Józefa, Mariannę i Zbigniewa Kasprzyków oraz o Boże bł. dla rodziny przez wstawiennictwo św. Józefa;
- 20 III czw. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna; 
- 21 III pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Balbinę, Józefę i Franciszka Katarzyńskich;
- 22 III sob. w Ojcowie o 15.00 – w int. Miłosza w 1 rocz. urodzin i Amelii w 3 rocz. urodzin o zdrowie i Boże bł., zam. rodzice;
- 23 III niedziela
    w Ojcowie: 

    - o 8.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę;
    - o 10.0 0 – za śp. Janinę Adamczyk;
    w Grodzisku
    - o 12.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Jarosława i Eweliny z ok. rocz. urodzin.

W okresie Wielkiego Postu zapraszam w piątki przed Mszą św. wieczorną o 16.30 na Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali.

W dzisiejszym Gościu Niedzielnym w dziale Kultura polecam wywiad z Krzysztofem Zanussim: Katolik – ciało obce, o ośmieszaniu absurdów ideologii gender, pożytecznym feminizmie, zbyt łatwym rezygnowaniu z wolności oraz pragnieniu Boga przez ludzi zagubionych.
W tygodniku Niedziela polecam wywiad z Benedyktem XVI: Moje życie przy świętym. A w ramach cyklu Różaniec za Ojczyznę polecam wywiad z Janem Pospieszalskim. Mówi on o modlitwie różańcowej w ten sposób: „Modlitwą można wybłagać cuda. … I trzymać się różańca, który jest jak lina ratunkowa dla alpinisty,  rzucona z góry w momencie, kiedy stoi on nad przepaścią. Można wtedy złapać linę i podciągnąć się do góry.”

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


9 marca 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu 

Myśl do rozważenia z dzisiejszej Ewangelii: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 10 III pn. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian;
- 11 III wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Teresę i Joachima Kłosek, za zm. rodziców, syna Jana oraz za Marię i Emila Szymiczek; 
- 12 III w śr. w Ojcowie o 15.00 – o Boże bł. na wspólną drogę życia dla Anity Kołodziejskiej i Jakuba Gara;
- 13 III czw. w Ojcowie o 12.00 – w int. Krystyny o zdrowie i Boże bł. z ok. 80 rocz. ur.;
- 14 III pt. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie, pokój serca i Boże bł. dla rodziny;
- 15 III sob. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Helenę, Stefanię i Bolesława;
- 16 III niedziela
    w Ojcowie:  

    - o 8.00 – za śp. Annę, Mariana i Janusza Bosaków;
    - o 10.0 0 – za śp. Józefę i Antoniego Boroń;
    w Grodzisku
    - o 12.00  za śp. Franciszka i Stefanię Domagalskich.

W okresie Wielkiego Postu zapraszam w piątki przed Mszą św. wieczorną o 16.30 na Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali.

W dzisiejszym Gościu Niedzielnym polecam cykl wielkopostny „Jan Paweł od Krzyża”. Rozważania, które przygotują nas do kanonizacji naszego papieża. W tygodniku Niedziela polecam zaś artykuł : Watykaniści o historycznym roku w dziejach Kościoła. Rok pontyfikatu papieża Franciszka to jedna ciągła katecheza, która zaczęła się 13 marca 2013.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


2 marca 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na VIII Niedzielę Zwykłą 


Myśl do rozważenia z dzisiejszej Ewangelii: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- 4 III – św. Kazimierza, królewicza; patrona naszego Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Ryczana i Ks. Bpa Pomocniczego Kazimierza Gurdy;
- 5 III – Środa Popielcowa, początek okresu Wielkiego Postu.
3. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 3 III pn. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian;
- 4 III wt. Msza św. tylko rano o 7.00 w kaplicy Br. Albertynów; W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o naszych Księżach Biskupach;
- 5 III w śr. popielcową w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Mirosławy z ok. rocznicy urodzin; 
- 6 III czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Huberta Fibica i za zm. rodziców;
- 7 III pt. w Ojcowie o 17.00 - za śp. Jana i Agatę Katarzyńskich;
- 8 III sob. w Grodzisku o 16.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Tomasza w 18 rocz. ur.;
- 9 III niedziela
     w Ojcowie: 
- o 8.00 – za śp. Władysława Jasińskiego; - o 10.0 0 – za śp. Tomasza Kemona z ok. im., za zm. z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące;
     w Grodzisku - o 12.00  o zdrowie i Boże bł. dla Stanisławy z ok. rocz. urodzin.

W Środę Popielcową 5 marca, zapraszam wszystkich do udziału w liturgii Mszy św
., aby z Bożą pomocą rozpocząć czas Wielkiego Postu. Wymownym gestem będzie posypanie naszych głów popiołem oraz wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Zachęcam też do podjęcia postanowień na czas wielkopostny, przede wszystkim do abstynencji. Dzisiaj rozpoczynamy 47 - Tydzień Modlitwy o Trzeźwość Narodu, pod hasłem „Kochająca matka zawsze trzeźwa”.

6 marca przypada pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu modlimy się o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. W okresie Wielkiego Postu w piątki przed Mszą św. wieczorną o 16.30 będziemy rozważać Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W piątek spowiedź św. w Ojcowie od godz. 16.00.

W dzisiejszym Gościu Niedzielnym polecam artykuł: „Gorzkie zwycięstwo.” Czy ofiara blisko stu obrońców Majdanu, którzy polegli w czasie walk w stolicy Ukrainy, nie zostanie zmarnowana?  W tygodniku Niedziela polecam zaś artykuł „Świętość, styl życia Jana Pawła II” oraz „Litanię Narodu Polskiego”.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 3 gości online