Ogłoszenia parafialne 05/2011
Wpisany przez Stanisław Langner   
Poniedziałek, 02 Maj 2011 17:23

ojcow-grodzisko

 


 

 

29 maja 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocną

1. Z dzisiejszej Ewangelii: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy …” Słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Apostołów są zapowiedzią zesłania Ducha Świętego - Obrońcy i Ożywiciela Kościoła. On prowadzi dzisiaj uczniów Chrystusa do poznania prawdy zbawienia i do zjednoczenia z Nim.

2. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 31 V wt. – święto Nawiedzenia NMP,

- 1 VI śr. – św. Justyna męczennika, wspomnienie,

- 3 VI pt. – św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, wspomnienie.

3. W tym tygodniu w środę rozpoczynamy miesiąc czerwiec poświęcony w sposób szczególny Najśw. Sercu Pana Jezusa. Po Mszach św. wieczornych będziemy się modlić Litanią do Serca Jezusowego, serdecznie zapraszam.

W I czwartek miesiąca modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa. W piątek spowiedź w Ojcowie od godz. 17.30 i Msza św. ku czci Najśw. Serca Jezusowego.

4. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 30 V pn. o 18.00 w Ojcowie – za Parafian,

- 31 V wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Marię, Szymona i Mieczysława Rogóż,

- 1 VI śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Benignę i Wojciecha Starczyńskich,

- 2 VI czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Czesławę,

- 3 VI pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Bogdana Katarzyńskiego w 2 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny Katarzyńskich i Gugulskich,

- 4 VI sb. o 15.00 w Grodzisku sakrament małżeństwa przyjmą Urszula Mosur i Frank Schwenn. – o 18.00 w Grodzisku – o Boże bł. i dar zdrowia dla Patrycji z okazji 18 rocz. urodzin, zam. babcia z rodziną,

- 5 VI nd. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Agatę, Zbigniewa i Stefana Łaniów,

- o 10.00 – za śp. Lidię Klotyldę Tatara, Msza z ok. imienin,

- o 18.00 – za Parafian,

- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Jana i Irenę Morawskich, Antoniego i Zofię Kubackich.

5. W imieniu Rektora WSD w Kielcach składam serdeczne podziękowanie z ofiarę na rzecz WSD w wysokości 2113 zł. Ks. Rektor skierował do naszej wspólnoty list z podziękowaniami.

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

Dziękuję wszystkim za wspólna modlitwę i życzę dobrej niedzieli.

 

 

22 maja 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną

1. Pan Bóg jest tym, który powołuje wybranych ludzi na swych apostołów. On jest ich drogą i prawdą. Prosimy dzisiaj, przeżywając w naszej parafii dzień seminaryjny, aby Pan Bóg obdarzył łaską powołania tych, którzy odważnie poniosą orędzie Ewangelii do wszystkich ludzi. Dziękujemy alumnowi Michałowi Piskorkowi, studentowi V-go roku studiów w WSD, za wspólną modlitwę i świadectwo o swoim powołaniu do kapłaństwa.

2. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 24 V wt. – NMP Wspomożycielki Wiernych, wspomnienie,

- 26 V czw. – św. Filipa Nereusza, prezbitera.

28 V w sobotę w Katedrze Kieleckiej z rąk Biskupa Diecezji święcenia kapłańskie otrzyma dziesięciu diakonów.

Zapraszam każdego dnia po Mszy św. wieczornej na nabożeństwa majowe.

4. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 23 V pn. o 18.00 w Ojcowie – o szczęśliwe rozwiązanie dla Anety i o zdrowie dla dziecka,

- 24 V wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Wojtasika, za syna Marka oraz za Mariana Skwara i Czesława Bubaka,

- 25 V śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Zbigniewa Kasprzyka,

- 26 V czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wiktorię i Marię,

- 27 V pt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla męża Mariusza, zam. żona z dziećmi,

- 28 V sb. w Bramie Krakowskie o 13.00 – Msza św. i poświęcenie nowej ikony Matki Bożej, o 16.00 w Ojcowe – sakrament małżeństwa przyjmą Magdalena Lubaszka i Łukasz Rdest,

- 29 V nd. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Zygmunta i Stanisławę Mosur,

- o 10.00 – za śp. Mariannę i Józefa Boroniów,

- o 18.00 – za śp. Pelagię, Jana i Krystynę Czerwińskich,

- w Grodzisku o 12.00 – 1) za śp. Janinę i Kazimierza Cyganków, zam. córka z rodz.),

- 2) Tomasza, Annę, Józefa, Genowefę i Krystynę Piwowarczyków oraz za Józefa, Anielę i Edwarda Praszczyków.

5. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

 

 

15 maja 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocną

1. Pan Jezus jest „bramą życia i pasterzem owiec”. Przyszedł po to, aby człowiek „miał życie i miał je w obfitości. On jest dobrym pasterzem, który daje życie za owce. Starajmy się nie tylko zachować w sobie dar życia Bożego, ale współpracując z łaską Bożą rozwijajmy je w sobie.

2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Prośmy usilnie w naszych modlitwach, aby Pan powołał młodych ludzi do głoszenia Ewangelii dzisiaj, a oni, by się nie bali odważnie pójść za głosem Dobrego Pasterza. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy gościć przedstawicieli WSD z Kielc. Proszę, abyśmy naszymi ofiarami wsparli Seminarium Duchowne.

3. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła 16 maja w poniedziałek obchodzimy święto Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. Natomiast 18 maja przypada 91 rocznica urodzin bł. Jana Pawła II.

Mija połowa miesiąca maja, czy w tym czasie wzięliśmy udział w nabożeństwie maryjnym? W naszej parafii modlimy się codziennie do Matki Bożej po Mszy św. wieczornej.

4. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 16 V pn. o 18.00 w Ojcowie – za śp. Stanisława Łapińskiego i śp. Mariannę,

- 17 V wt. w Ojcowie o 18.00 – w int. nowo - ochrzczonej Karoliny Mandziejewskiej,

- 18 V śr. w Grodzisku o 18.00 – Msza dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II,

- 19 V czw. w Ojcowie o 18.00 – int. rodziców Anieli, Elżbiety i Stanisława o zdrowie i Bożą opiekę,

- 20 V pt. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. dla Antoniny Dyby,

- 21 V sb. w Grodzisku o 16.30 – sakrament małżeństwa przyjmą Grażyna Duda i Maciej Adamczyk, o 18.00 w Grodzisku Msza św. i chrzest Hanny Madej,

- 22 V nd. w Ojcowie: - o 8.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę,

- o 10.00 – za śp. Helenę i Mikołaja Morawskich i ich zm. rodziców,

- o 18.00 – za Parafian,

- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Mikołaja Miklasińskiego i zm. rodziców Stanisławę i Jana.

5. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

 

8 maja 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocną

1. W spotkaniu z dwoma uczniami w drodze do Emaus Pan Jezus tłumaczył im, przytaczając teksty z Pisma, że miał cierpieć i zmartwychwstać. Uczniowie poznali Go jednak dopiero przy łamaniu chleba. Podczas każdej Eucharystii również i nas Pan Jesus kształtuje swoim słowem i łamie dla nas Chleb życia. Chciejmy rozpoznać Chrystusa w znakach sakramentalnych i miejmy odwagę zaprosić Go do naszego życie.

2. Z całym Kościołem dziękujemy Panu Bogu za wyniesienie do godności błogosławionych naszego rodaka Jana Pawła II. Zawierzamy drogiemu nam Ojcu świętemu Kościół i naszą Ojczyznę.

3. Dzisiaj w Kościółku w Grodzisku obchodzimy Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski. Prosimy, aby św. Stanisław uczył nas mężnego wyznawania wiary oraz wierności Bogu do końca.

4. Dzisiaj w Kościele w Polsce rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Jest on zachętą do lektury i medytacji Pisma św. Natomiast w przyszłą niedzielę rozpoczniemy Tydzień Modlitw o powołania Kapłańskie i Zakonne.

5. Modlitwa Kościoła w tym tygodniu:

- 9 V pn. - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski.

- 13 V pt. – Wspomnienie NMP Fatimskiej, po Mszy św. wieczornej w Ojcowie nabożeństwo do MB Fatimskiej.

- 14 V sb. – św. Macieja Ap. Święto.

- W miesiącu maju po Mszach wieczornych zapraszam na nabożeństwo ku czci Matki Bożej.

6. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 9V pn. o 7.00 w kaplicy Br. Albertynów – Msza św. w int. Parafian, - o 18.00 w Grodzisku – za śp. Janinę i Franciszka Frosików,

- 10V wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Marię Kemona,

- 11V śr. w Grodzisku o 18.00 – za Kamila Gardian z ok. przyjęcia sak. chrztu św.,

- 12V czw. w Grodzisku o 18.00 – za Teresy Góralskiej z ok. przyjęcia sak. chrztu św.,

- 13V pt. w Ojcowie o 18.00 – za Dominika o Boże bł. z okazji 18 rocznicy urodzin,

- 14V sb. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. dla Ojca z ok. 50 rocz. urodzin, zam. dzieci,

- 15V nd. w Ojcowie: - o 8.00 – o Boże bł. dla Zofii i Zosi za wstawiennictwem JPII, - o 10.00 – za Parafian, o 18.00 – za śp. Bolesława Kostrój,

- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Zofię i Szczepana Madejów i zmarłych z rodziny.

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

 

1 maja 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocną – Miłosierdzia Bożego

1. „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.”To słowa zmartwychwstałego Jezus Chrystus, który przyszedł do swoich uczniów. Do nas wszystkich natomiast kieruje On słowa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Składamy Panu Bogu uwielbienie za tajemnicę odkupienia.

Dzisiaj z całym Kościołem i z całą naszą Ojczyzną, dziękujemy Bogu za dar świętości Jana Pawła II, którego papież Benedykt XVI wyniesie do godności błogosławionych. Zawierzamy więc drogiemu nam Janowi Pawłowi II Kościół i nasz Kraj, aby uczył nas wciąż jak wierzyć i jak żyć.

2. Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej obchodzimy również Uroczystość Św. Józefa Rzemieślnika, Patrona Kościółka na Wodzie. Prosimy, aby nasz Patron opiekował się naszymi rodzinami i uczył jak służyć Panu Bogu. Dziękuję ks. Andrzejowi Żelazo, dyr. Domu Rekolekcyjnemu Diecezji Siedleckiej za przewodniczenie naszej modlitwie i za wygłoszone słowo Boże.

4. Jest tradycją w naszej parafii, że podczas Mszy św. w Uroczystość Odpustową ma miejsce błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo.

5. Modlitwa Kościoła w tym tygodniu:

- 2 maja obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona Polski.

- W miesiącu maju po Mszach wieczornych nabożeństwo ku czci Matki Bożej, serdecznie zapraszam. 3 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. w tym dniu w porządku niedzielnym. W tym dniu przypada również Rocznica Konstytucji 3-Maja. Zapraszam na modlitwę w intencji Ojczyzny.

- 6 maja święto Apostołów Filipa i Jakuba.

- 7 maja święto NMP Matki Łaski Bożej, Patronki Miasta Kielce.

- 8 maja w niedzielę Uroczystość odpustowa Patrona Kościółka w Grodzisku św. Stanisława bpa i m., Msza ku czci św. Stanisława o godz. 12.00.

6. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 2 V pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Zygmunta i Wiktorię Gajewskich,

- 3 V wt. w Ojcowie o 8.00 – o Boże bł. dla Przewodników Ojcowskich na progu nowego sezonu turystycznego; o 10.00 – w int. dzieci Alicji, Adama i Pawełka i Boże bł. i opiekę Matki Bożej, o 18.00 – za śp. Mariana Glanowskiego w 2 rocz. śmierci; o 12.00 w Grodzisku – za śp. Zofię, Stanisława i Stanisława Siudy;

- 4 V śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Benignę i Wojciecha Starczyńskich,

- 5 V czw. w Ojcowie o 18.00 – w int. Juli Milej w 1 rocz. urodzin, zam. rodzice,

- 6 V pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Goraja z ok. imienin, zam. córka,

- 7 V sob. w Ojcowie 18.00 – w int. Piotra o Boże bł. i zdrowie z ok. rocz. urodzin,

- 8 V nd. Msze św. w Ojcowie:

– o 8.00 – za śp. Zdzisława Katarzyńskiego w 1 rocz. śmierci,

- o 10.00 – za śp. Kazimierę i Stanisława Miodek i zm. rodziców, podczas Mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie Karolina Kulesa,

- o 18.00 – za śp. Stanisława Żaka,

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Stanisława Basonia i za Parafian.

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 41 gości online