Ogłoszenia parafialne 09/2011
Wpisany przez Stanisław Langner   
Piątek, 02 Wrzesień 2011 21:23

ojcow-grodzisko25 września 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVI Niedzielę Zwykłą  

1.    Podczas Mszy św. w modlitwie „Ojcze nasz” wołaliśmy do Boga: „Bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi”; albowiem poznanie tego co Bogu miłe prowadzi do jedność z Nim i buduje pokój między ludźmi. Dlatego przyjmujemy z radością słowa zachęty św. Pawła: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu … do tego dążcie.”

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 26 IX – Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego, święto, 

- 27 IX – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera,

- 28 IX – wspomnienie św. Wacława, męczennika,

- 29 IX –św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, święto,

- 30 IX – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła,

- 1 X – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.

3.  Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 26 IX pn. w Ojcowie o 18.00 – w int. Księdza Proboszcza, zam. Parafianie,     

- 27 IX wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Julię Chreniak, Janinę Jankowską i Józefa Chreniak,

- 28 IX śr. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Teresę Gadek w 4 rocz. śmierci,

- 29 IX czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława w rocz. śmierci oraz za Mariannę i Krystynę Grzebinogów,  

- 30 IX pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Piotra Tarnówkę w 1 rocz. śmierci,

- 1 X sb. w Ojcowie o 12.00 – Msza św. i chrzest Aleksandra Gumula oraz Maksa Słabonia,

o 18.00 – w int. Państwa Kazimiery i Jana Wilków w 35 rocz. ślubu, o Boże bł.  w dalszym życiu małżeńskim i liczne łaski dal całej rodziny,  

-  2 X nd. w Ojcowie: 

- o 8.00 – za śp. Teresę, Stanisława i Stanisława Hulist, zam. syn,  

- o 10.00 – w int. Julii Weroniki w 1 rocz. urodzin oraz za Lenę Marię, o Boże bł.,

- o 16.00 – za śp. Władysławę Katarzyńską,  

- w Grodzisku o 12.00 – w int. Julii i Leny Dutkowskich z ok. rocz. urodzin, zam. dziadkowie.

4. Dziękuję tym wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarami wspierają prace przy kościółku w Ojcowie i w Grodzisku.

5. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej, gazety są wyłożone przy wejściu do kościółka oraz kupna książki o Bł. Salomei.

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

18 września 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXV Niedzielę Zwykłą  

1.    Życie nasze nie jest tylko zdobywaniem środków, aby godnie i dobrze żyć. Według słów dzisiejszej liturgii słowa, ma być ono naznaczone ustawicznym szukaniem Boga: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko.” Dlatego prosimy Boga: „Otwórz Panie nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.”

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 18 IX – święto św. Stanisława Kostki, patrona naszej Ojczyzny, młodzieży i dzieci,  

- 19 IX – wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika,

- 20 IX – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegona, prezbitera, Pawła Chong Hasanga i Towarzyszy,

- 21 IX – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty,

- 23 IX – wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera.

3.  Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 19 IX pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Huberta Fibic i Franciszka Wyród,     

- 20 IX wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Huberta Fibic,

- 21 IX śr. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Balbinę i Franciszka Mosurków i zmarłych z rodziny,

- 22 IX czw. w Ojcowie o 18.00 – Msza w intencji Parafii,

- 23 IX pt. w Ojcowie o 18.00 – za Dobroczyńców naszej Parafii,

- 24 IX sb. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Mieczysławę i Józefa Korzec, Eleonorę i Leona Kafel

-  25 IX nd. w Ojcowie: 

- o 8.00 – za śp. Albinę, Józefa, Andrzeja Rusek, Krystynę Rogóż, Józefa Gach, Stanisławę i Jana Chajdułów,

- o 10.00 – za śp. Michalinę, Mariana Żurek i zm. rodziców,   

- o 18.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę w 2 rocz. śmierci i za Piotra Tarnówkę w 1 rocz. śm., zamówił syn z rodziną,

- w Grodzisku o 12 .00 – za Parafian.

4. Dziękuję tym wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarami wspierają prace przy kościółku w Ojcowie i w Grodzisku. W Ojcowie kontynuujemy układanie kamiennego bruku przed kościółkiem. Natomiast w Grodzisku skończyliśmy prace z podsłupowaniem kościoła. Obecnie wykonujemy drenarz wokół kościółka, remont zakrystii i renowację tynków.  

5. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej, gazety są wyłożone przy wejściu do kościółka oraz książki o Bł. Salomei i Grodzisku.

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

11 września 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV Niedzielę Zwykłą  

1.    Miłość jest fundamentem budowania głębokich i autentycznych relacji między ludźmi. Przebaczenie zaś jest konieczne, aby zranione relacje uleczyć. Chcąc doświadczyć uzdrawiającej miłości Pana Boga, potrzeba abyśmy z serca umieli przebaczyć naszym bliźnim.  

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 12 IX – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi,  

- 13 IX – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,

- 14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego,

- 15 IX – wspomnienie NMP Bolesnej,

- 16 IX – wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa.

3.  Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 12 IX pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Franciszka, Agnieszkę, Bronisława, Marka, Irenę Piwowarczyków, Stanisława i Małgorzatę Krawczyków,    

- 13 IX wt. w Ojcowie o 18.00 – w int. Michała o zdrowie i Boże bł. z okazji 5 rocznicy urodzin; W tym dniu będziemy się modlić przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, po Mszy św. modlitwa różańcowa.

- 14 IX śr. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Siudy w rocznicę śmierci,

- 15 IX czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Zofię Wawro, Mszę św. zamówiły koleżanki ze szpitala im. JP II w Krakowie,

- 16 IX pt. w Ojcowie o 16.30 – ślub Katarzyny Reguły i Tomasza Kaszuby; o 18.00 w Ojcowie – za śp. Mariana Półtoraka, Jerzego, Aleksandra, Andrzeja Sumera i Michała Kwiatkowskiego, zamówiła rodzina Szumerów,  

- 17 IX sb. w Ojcowie o 15.00 – ślub Doroty Ściążko i Patryka Czajkowskiego; o 17.00 w Grodzisku – w int. Leny Srebrnickiej z okazji 1 rocznicy urodzin, o Boże bł. i liczne łaski w życiu, zamówiła chrzestna z rodziną,

-  18 IX nd. w Ojcowie: 

- o 8.00 – za śp. Stefana Szwabika w 6 rocz. śmierci,

- o 10.00 – za śp. Zofię Matejek, zamówił mąż z córką i rodziną,   

- o 18.00 – za śp. Jana Kostrój w 5 rocz. śmierci oraz za Anielę, Piotra i Bolesława Kostrój,

- w Grodzisku o 12 .00 – Msza św. dziękczynna w int. dzieci Krzysztofa i Aleksandrę z prośbą o Bożą opiekę i błogosławieństwo dla nich, zamówiła mama.  

4. Dziękuję tym wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarami wspierają prace przy kościółku w Ojcowie i w Grodzisku. W Ojcowie kontynuujemy układanie kamiennego bruku przed kościółkiem. Natomiast w Grodzisku skończyliśmy prace z podsłupowaniem kościoła.

5. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej, gazety są wyłożone przy wejściu do kościółka. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

4 września 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII Niedzielę Zwykłą  

1.    W śpiewie przed Ewangelią usłyszeliśmy słowa nadziei zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Koryntian: „W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania”. Troska o bliźniego, o jego dobro i zbawienie, winna leżeć o podstaw systemy wychowania i jest podstawowym zadaniem chrześcijanina. Na wzór Chrystusa bądźmy zatroskani nawzajem o siebie.

2.   W tym tygodniu  8 IX w czwartek obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia poświęcenie ziarna siewnego i nasion.

3.  Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:  

- 5 IX pn. w Ojcowie o 18.00 – Msza św. dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji i za Wiesława z ok. 50-tej rocz. urodzin, o Boże bł. na dalsze lata życia,   

- 6 IX wt. w Ojcowie o 18.00–za śp. Zofię Wawro, zam. koleżanki ze szpitala im. JPII,

- 7 IX śr. w Ojcowie o 18.00 – w int. Moniki Dańko z ok. przyjęcia sak. chrztu św.,

- 8 IX czw. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za śp. Zofię Wawro, w Ojcowie o 18.00 – w int. Państwa Elżbiety i Henryka, Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego w 41 rocz. ślubu,

- 9 IX pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Waleriana Szwajcowskiego w 1 rocz. śm. oraz za zmarłych rodziców Piotra i Agatę i brata Mirosława,

- 10 IX sb. w kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za śp. Jana Bosaka, o 18.00 w Grodzisku – za śp. Józefa, Helenę, Władysława, Kazimierza, Annę i Józefa Dziedziców,

-  11 IX nd. w Ojcowie: 

- o 8.00 – za śp. Władysławę Katarzyńską w rocz. śmierci,

- o 10.00 – za śp. Stefana w 7 rocz. śmierci,   

- o 18.00 – w int. Państwa Anny i Grzegorza, o Boże bł. w życiu małżeńskim z ok. 4 rocz. ślubu,  

- w Grodzisku o 12 .00 – za Parafian.

4. Dziękuję tym wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarami wspierają prace przy kościółku w Ojcowie i w Grodzisku.

5. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa. 


.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 75 gości online