Ogłoszenia parafialne 11/2011
Wpisany przez Stanisław Langner   
Środa, 02 Listopad 2011 21:23

ojcow-grodzisko27 listopada 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu

1.  Dzisiejsza pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna nowy rok kościelny. Czas czterech tygodni ma nas przygotować do przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia. Jest to też czas czuwania, przygotowujący nas do spotkanie z Chrystusem Panem na końcu czasów.  Dlatego powtarzamy za prorokiem Izajaszem: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, bo Tyś Panie naszym Ojcem, a my wszyscy dziełem rąk Twoich”. Starajmy się przez osobistą modlitwę oraz przez odrodzenie w sakramencie pokuty i pojednania, jak najlepiej przygotować na spotkanie z przychodzącym Bogiem.

2.  W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 30 XI – święto św. Andrzeja Apostoła,

- 3 XII – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego.  

3.  W nadchodzącym tygodniu obchodzimy również pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W te dni po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. W czwartek będziemy się modlić o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a w piątek uwielbimy Najśw. Serce Jezusowe. W piątek spowiedź w Ojcowie od 16.30.

4. W tym tygodniu zakończyliśmy prace związane z umacnianiem murów ogrodzeniowych kościoła w Grodzisku. Prace te będą kontynuowane w przyszłym roku. Za wszelką pomoc duchową i materialną podczas robót wykonywanych w tym roku składam serdeczne podziękowania.

5.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 28 XI pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Adama i Jana Bosaków,  

- 29 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Tomasza Kemona,

- 30 XI śr. w Grodzisku o 17.00 – Msza św. w int. Kamili z ok. 1 rocz. urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla dziecka i rodziców,

- 1 XII czw. w Ojcowie o 17.00 – int. Michałka o Boże bł. i zdrowie oraz o Boże bł. dla rodziny,

- 2 XII pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Benignę i Wojciecha Starczyńskich,

- 3 XII sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Tadeusza Błachno, Franciszka, Józefa i Mariannę Opalskich,

- 4 XII nd. w Ojcowie:  

- o 8.00 – za śp. Mieczysława, Katarzynę, Ryszarda Gugulskich, Annę i Jana Kasprzyków,

- o 10.00 – za Parafian,

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Jadwigę i Walentego Gumulów. 

6.   Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

20 listopada 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIV Niedzielę Zwykłą

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1.   Z Księgi Proroka Ezechiela: To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. … Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.” Nasz Zbawiciel – Dobry Pasterz jest Królem pełnym dobroci i miłosierdzia, ale jest też Sędzią sprawiedliwym.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:

- 21 XI – Ofiarowanie NMP, wspomnienie,

- 22 XI – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy,

- 24 XI – wspomnienie św. męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac prezbitera i Towarzyszy,  

- 25 XI – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nowy rok kościelny czasem adwentu, który przygotuje nas bezpośrednio do świąt Bożego Narodzenia. Podczas Mszy św. poświęcenie wieńcy adwentowych.

3.   Wczoraj obchodziliśmy uroczystość naszej Patronki Bł. Salomei Piastównej. Dziękuję P. Barbarze Szwajcowskiej za ofiarowanie witraża Błogosławionej do kościoła w Grodzisku.

4.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 21 XI pn. w Ojcowie o 17.00 – w int. P. Grażyny Rodek organistki w naszej Parafii, z ok. wspomnienia św. Cecylii patronki muzyki kościelnej,

- 22 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Zygmunta i Stanisławę Kurkiewiczów, Mikołaja i Agatę Srebnickich,

- 23 XI śr. w Grodzisku o 17.00 – Msza św. w int. Parafian,          

- 24 XI czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Katarzynę, Piotra i Mieczysława Cupiałów,

- 25 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Stanisława Ordyka,

-  26XI sb. w Grodzisku o 17.00 - w int. Szczepana Piekarza, o Boże bł. i opiekę Matki Bożej z okazji 1 rocz. urodzin, zam. dziadkowie ze Skały,

- 27 XI nd. w Ojcowie:

- o 8.00 – za Parafian,

- o 10.00 – za śp. Wiktorię w 8 rocz. śm. i Józefa Szopów oraz Józefa Kokoszkę,

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Helenę i Andrzeja Starczyńskich.  

5.   Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa. 

13 listopada 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIII Niedzielę Zwykłą

1.   „Trwajcie we mnie, a ja w was trwał będę.” Nasze życie nabiera właściwego blasku i wielkości dzięki jedności z Chrystusem. Tę prawdę poznamy w pełni dopiero wtedy, gdy Chrystus przyjdzie pełen mocy i chwały na końcu czasów. Jednak już teraz przyjmujemy z wdzięcznością słowa św. Pawła z Listu do Tesaloniczan: „Wszyscy wy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi”.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:

- 15 XI – wspomnienie św. Alberta Wielkiego, bpa i dra Kościoła,

- 17 XI – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy,

- 18 XI – wspomnienie bł. Karoliny Kózkównej, dziewicy i męczennicy,

- 19 XI – wspomnienie bł. Salomei Piastównej, zakonnicy.

W sobotę 19 listopada w Grodzisku, w uroczystość naszej Patronki bł. Salomei, Msza św. o godz. 12.00.

3.   20 listopada, w przyszłą niedzielę o godz. 17.00 w Skale, zostanie poświęcony przez bpa naszej diecezji Kazimierza Ryczana pomnik ku czci bł. Salomei. Dlatego pragniemy włączyć się w to dzieło. Wesprzyjmy dzisiaj naszymi ofiarami budowę tego pomnika. Natomiast w przyszłą niedzielę złożymy do puszek ofiary na pomoc dla KUL.

4.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 14 XI pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefę Tarnówkę w 21 rocz. śm.,        

- 15 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – w int. zmarłych zgłoszonych w wypominkach,   

- 16 XI śr. w Ojcowie o 17.00 – o dar zdrowia dla Stanisława,  

- 17 XI czw. w Ojcowie o 17.00 – int. męża o zdrowie i Boże bł. dla rodziny,

- 18 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – int. wszystkich dobroczyńców naszej Parafii,

- 19 XI sb. w Grodzisku o 12.00 - w int. ofiarodawcy witraża bł. Salomei, Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla rodziny oraz w int. czcicieli bł. Salomei. - o 15.00 w Ojcowie – w int. Bartłomieja Jana Boronia, o Boże bł. i opiekę Matki Bożej, z okazji 1 rocz. urodzin,

- 20 XI nd. w Ojcowie:

- o 8.00 – o Boże bł. dla Katarzyny i Pawła,

- o 10.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę,

- o 12.00 w Grodzisku – w int. Mirosławy i Stanisława z ok. 35 rocz. ślubu, Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. na dalsze lata wspólnego życia.

5.   Proszę o składanie na kartkach imion i nazwisk naszych zmarłych do tzw. modlitwy „wypominków”. 

6.   Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa. 

6 listopada 2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXII Niedzielę Zwykłą

1.   W Ewangelii wg św. Mateusza Pan Jezus do swoich uczniów kieruje wezwanie: „Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.” Czuwanie jest postawą oczekiwania pełnego wiary na spotkanie z Bogiem i winna być podstawą nadziei chrześcijańskiej.

2.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:

- 9 XI – Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,

- 10 XI – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła,

- 11 XI – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa,

- 12 XI – Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.

11 XI obchodzimy Święto Niepodległości, w tym dniu dziękujmy Panu Bogu za dar wolności i módlmy się za Ojczyznę. Nie ustawajmy w też w modlitwie za naszych zmarłych, pamiętajmy o miejscach i ludziach, którzy zginęli za wolność Ojczyzny.

3.   W związku z tym, że zostały naszej Parafii przyznane dodatkowe fundusze przez  WUOZ w Krakowie, dlatego jeszcze w listopadzie będziemy kontynuować prace wzmacniające mury kościoła w Grodzisku. Proszę o modlitwę w intencji prowadzonych prac i o dalszą pomoc finansową.

4.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 7 XI pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefę Katarzyńską w 30 dzień od śmierci,         

- 8 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – za dusze zm. zgłoszone do modlitwy wypominków, 

- 9 XI śr. w Grodzisku o 17.00 – w rocznicę śmierci za śp. Annę i Józefa Paczyńskich oraz za zmarłych z rodziny Gądków i Paczyńskich,

- 10 XI czw. – w Ojcowie o 17.00 - za śp. Tadeusza Staronia,

- 11 XI pt. w Grodzisku o 12.00 – w int. Kacperka o Boże bł. i opiekę MB w 6 rocznicę ur.; - w Ojcowie o 17.00 – w int. Andrzeja Siwieckiego o potrzebne łaski Boże w dalszym życiu z ok. 18 rocz. urodzin,

- 12 XI sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Barbarę Zadęcką,  

- 13 XI nd. w Ojcowie:

- o 8.00 – za Parafian,  

- o 10.00 – w int. Mikołaja w 1 rocz. ur. o Boże błogosławieństwo w życiu,

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Stanisławę Gajowczyk, Anastazję, Wincentego, Helenę, Sylwestra Gajowczyków, Stanisławę i Czesława Bieniów.

Nie będzie już odprawiana wieczorna Msza św. w niedziele, aż do kwietnia. W przyszłą niedzielę będziemy składać dodatkowe ofiary do puszek na budowę pomnika ku czci bł. Salomei.  

5.   Proszę o składanie na kartkach imion i nazwisk naszych zmarłych do modlitwy „wypominków”. 

6.   Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa. 


.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 94 gości online