Ogłoszenia parafialne 03/2012
Wpisany przez Stanisław Langner   
Piątek, 02 Marzec 2012 21:23

ojcow-grodzisko  25 marca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu

 

1. Słowa Pana Jezusa: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko same, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.” To Jezus Chrystus, przez dar swojego życia złożony na krzyżu, nie tylko nas odkupił, ale jeszcze dał nam dar życia nadprzyrodzonego. Strzeżmy ten dar ze wszystkich sił i naśladujmy Chrystusa, dając innym dar ze swej pracy i modlitwy.

2. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii dobiegają końca, ale wezwanie do przemiany serca i nawrócenia jest wciąż aktualne. Dziękuję bardzo serdecznie  ks. dr Jarosławowi Czerkawskiemu za ich przeprowadzenie. Życzymy  dużo sił i zdrowia w pracy duszpasterskiej oraz aby nadchodzące Święta Paschalne były opromienione blaskiem zmartwychwstałego Pana.

3. Jutro obchodzimy liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jest to Dzień Świętości Życia. Zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00 do Ojcowa.

4. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Męki Pańskiej nazywana Niedzielą Palmową. Przed każdą Mszą św. będzie wspominać wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i święcić palmy. Proszę o odnowienie i przyozdobienie krzyży przy naszych drogach, znaku zbawczej męki Chrystusa. Zachęcam również do uczestnictwa w piątek o 16.30 w Drodze Krzyżowej, a w niedzielę w nabożeństwie Gorzkich Żali. W przyszłą niedzielę przy kościele kiermasz świąteczny Środowiskowego Domu Samopomocy „Leonardo” z Woli Kalinowskiej.

5. Od przyszłej niedzieli będzie odprawiana dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 18.00 w Ojcowie. Zachęcam również do zamawiania intencji mszalnych, jest to największy dar jaki możemy ofiarować naszym bliskim oraz zamarłym.

6. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:  
- 26 III pn. w Ojcowie o 17.00 – za zmarłą w ostatnich dniach mamę Ks. Bpa Ordynariusza, - 27 III wt. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna,
- 28 III śr. w Grodzisku o 17.00 – int. wolna, - 29 III czw. Msza św. tylko rano o godz. 7.00 w kaplicy Br. Albertynów, - 30 III pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Balbinę Katarzyńską i Balbinę Mosurek,  - 31 III sb. w Ojcowie o 16.00 – Chrzest Patryka Marka Grucel, o 17.00 – o oddalenie zła i Boże bł. dla pewnej rodziny,
- 1 IV nd. – w Ojcowie:  - o 8.00 – o Boże bł. i liczne łaski dla P. Grażyny Rodek, z ok. imienin, - o 10.00 –za śp. Genowefę, Jana, Barbarę i Feliksa Szwajcowskich oraz Mariannę i Jana Rusek,  - o 12.00 w Grodzisku –za śp. Helenę Gajewską w 4 rocz. śm., - o 18.00 w Ojcowie – za Parafian.

7. Proszę serdecznie o składanie w kopertach dodatkowych ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


18 marca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu 

1.   W dzisiejszej ewangelii usłyszeliśmy słowa Pana Jezusa: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.” Przez śmierć na krzyżu swego Syna Bóg Ojciec obdarzył nas nowym życiem. Dlatego krzyż zawsze powinien być dla nas znakiem zbawienia i nieskończonej miłości Bożej do każdego z nas.

2.   W tym tygodniu odbędą się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, w dniach 23 do 25 marca. Nauki rekolekcyjne w piątek i sobotę o godz. 17.00 w Ojcowie oraz w niedzielę podczas Mszy św. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.30. W sobotę od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. dr Jarosław Czerkawski z Kielc. Proszę o modlitwę i duchowe ofiary w intencji naszych rekolekcji. Natomiast w dniach 18 – 23 marca odbędą się rekolekcje w sąsiedniej parafii Skała. Spowiedź we wtorek 20 marca.

3.   19 marca obchodzimy liturgiczną uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Zachęcam do udziału w tej uroczystości, bo św. Józef jest patronem naszej Parafii.

4.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 19 III pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefa, Mariannę, Zbigniewa Kasprzyków i Józefa Dońka,

- 20 III wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefa i Edwarda Tarnówków oraz Konstantego i Kazimierza,  

- 21 III śr. w Grodzisku o 17.00 – za Parafian,

- 22 III czw. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Kazimierę,

- 23 III pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefę, Balbinę i Franciszka Katarzyńskich,  

- 24 III sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Adama Suder w 3 rocz. śm.,

- 25 III nd. – w Ojcowie: 

- o 8.00 – 1) za Parafian, 2) o zdrowie, siły duchowe i Bożą opiekę dla Jacka,

- o 10.00 – 1) za śp. Stanisławę i Franciszkę Gądek oraz za Stefanie Piwowarczyk, 2) za śp. Annę Sasulską,

- o 12.00 w Grodzisku – 1) za śp. janine Adamczyk, 2) za śp. Annę Rutkę i Ewę Madejską.

5.   Proszę serdecznie o składanie w kopertach dodatkowych ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego.

6.   Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 11 marca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu 

1.   Dzisiaj, w drugim czytaniu, usłyszeliśmy słowa św. Paweł Apostoł: oto „my głosimy (wam) Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, … (jest On) Chrystusem, mocą i mądrością Bożą.” W swoim Synu Bóg ukazuje nam drogę zbawienia, która wyraża się w wierności Jego przykazaniom.

2.   Serdecznie zapraszam, w tym czasie Wielkiego Postu, na nabożeństwo  Droga Krzyżowa w piątki o 16.30 w Ojcowie. Natomiast w niedziele, w Ojcowie, po Mszy św. o godz. 8.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali.

3.   Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą w dniach 23 – 25 marca.

4.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 12 i13 III Msza św. tylko rano o godz. 7.00 w Ojcowie w Kaplicy Br. Albertynów, 

- 14 III śr. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Helenę i Adama Jonaków,

- 15 III czw. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna,

- 16 III pt. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna, 

- 17 III sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Jana, Bronisławę i Halinę Żmudzkich w 10 rocz. śmierci,

- 18 III nd. – w Ojcowie: 

- o 8.00 – za śp. Zbigniewa, Józefa, Mariannę Kasprzyków oraz za Józefa Dońka,

- o 10.00 – za śp. Bolesława Kostrój, 

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Sławomira Tarnówkę.

5.   Dziękuję za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na Misje w wysokości 249 zł.

W przyszłą niedzielę w naszej parafii odbędzie się kiermasz świąteczny prac mieszkańców DPS Br. Albertynów z Ojcowa. Zebrane przy tej okazji fundusze będą przeznaczone na pomoc dla mieszkańców tego domu.

6.   Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


4 marca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

1.   „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować?” Słowa św. Pawła z Listu do Rzymian zachęcają nas, aby podjąć trud przemiany naszego życia tak, aby nadać mu najpiękniejszy wymiar. Do tej przemiany zachęca nas sam Bóg mówiąc o swoim Synu: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”

2.   W dniu jutrzejszym Kościół w Polsce obchodzi święto św. Kazimierza Królewicza. Św. Kazimierz jest patronem Ks. Bpa Ordynariusza naszej diecezji Kazimierza Ryczana i Ks. Bpa Pomocniczego Kazimierza Gurdy. Pamiętajmy w modlitwie o naszych biskupach. W sobotę 10 marca rozpoczniemy nowennę do św. Józefa, Oblubieńca NMP.

W okresie Wielkiego Postu w piątki o 16.30 w Ojcowie odprawiamy nabożeństwo  Droga Krzyżowa. Natomiast w niedziele, w Ojcowie, po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo Gorzkich Żali. Serdecznie zapraszam.

3.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 5 i 6 III Msza św. tylko rano o godz. 7.00 w Ojcowie w Kaplicy Br. Albertynów, 

- 7 III śr. w Grodzisku o 17.00 – za Parafian,

- 8 III czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Jana i Agatę Katarzyńskich,

- 9 III pt. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i liczne łaski dla Józefa z ok. rocz. urodzin i zbliżających się imienin,  

- 10 III sb. w Grodzisku o godz. 12.00 – w int. Jadwigi z ok. 80 rocz. ur. o zdrowie i Boże bł. na dalsze lata życia, w Ojcowie o 17.00 – za śp. Agatę Nawara, Romana, Mariannę, Mariana, Stanisława, Józefa i Natalię Baranek,  

- 11 III nd. – w Ojcowie: 

- o 8.00 – za Parafian,

- o 10.00 – za śp. Tomasza Kemona z ok. imienin, 

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Franciszka i Stefanię Domagalskich oraz ich syna Mariana.

4.   Z okazji przypadającego 8 marca Światowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najlepsze życzenia Bożej opieki i licznych łask. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. .
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 27 gości online