Prace w Grodzisku i Ojcowie w 2013 roku
Wpisany przez Stanisław Langner   
Piątek, 23 Sierpień 2013 10:30

    Dzięki współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie podjęliśmy w tym roku dalsze prace renowacyjne w kompleksie Pustelni Bł. Salomei w Grodzisku. Trwają obecnie prace renowacyjne przy stropie i ścianach wewnątrz kościoła.

Remont kościoła w Grodzisku 2013Obejmują one ostatnie dwa rzędy stiukowych kasetonów na sklepieniu kościoła. Były one bardziej zniszczone w porównaniu z wcześniejszymi. Ponadto, został uszczelniony specjalna zaprawą strop kościoła. Następnie, naprawa gzymsów i murów wewnętrznych od strony południowej. Prace te będą kontynuowane do końca września. Podejmujemy również roboty wzmacniające i renowacyjne przy murach otaczających kościół.  

    9 sierpnia w kościele w Grodzisku został ustawiony nowy ołtarz soborowy wykonany i ufundowany przez warsztat stolarski Pana Marcina Gubały ze Skały. Stanowi on obecnie całość z wcześniej wykonaną amboną. Za ten dar dziękuję w imieniu naszej wspólnoty parafialnej.
    13 sierpnia zamontowano w kościele w Grodzisku nowy witraż św. Huberta, w murze południowym. Witraż ten został ufundowany przez członków Koła Myśliwskiego „Szarak” w Skale. Uroczysta Msza św. w intencji ofiarodawców, z poświęceniem witrażu, będzie odprawiona w niedzielę 6 października w Grodzisku. Już teraz serdecznie zapraszam. Składam serdeczne podziękowania myśliwym i ich rodzinom za złożony dar oraz że się nie zniechęcili trudnościami formalnymi przy realizacji tego przedsięwzięcia.
    Ponadto, staraniem OPN zostały wymienione bariery drewniane na szlaku z Doliny Prądnika na Grodzisko. Wcześniejsze, zamontowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skały w 2006 roku uległy naturalnemu zniszczeniu. Składam tu serdeczne podziękowania Dyrekcji OPN i Pracownikom za realizację tego zadania. Jeszcze w tym roku podejmiemy modernizację tego szlaku tak, aby ułatwić podejście do Pustelni Bł. Salomei i zwiększyć bezpieczeństwo na szlaku.

Przy tej okazji warto dodać, że zarówno ruch turystyczny jak i pielgrzymkowy w ostatnich dziesięciu latach zwiększył się kilkukrotnie. Coraz więcej jest też indywidualnych pielgrzymów na Szlaku Św. Jakuba.

Kaplica na Wodzie po remoncie w 2013 roku Bardzo niebezpieczne były czerwcowe powodzie w Dolinie Prądnika. Woda w korycie rzeki dwukrotnie sięgała zaledwie 30 cm do podłogi Kaplicy na Wodzie. Po powodziach w czerwcu br. zostało zamulone koryto Prądnika pod Kaplicą w Ojcowie, dlatego w najbliższym czasie będziemy chcieli je pogłębić. Chcemy też wymienić kamień wapienny przed Kaplicą na Wodzie. Niestety, użyty wcześniej kamień okazał się nieodporny na warunki atmosferyczne i uległ degradacji. 

Chcemy też zakupić nową barokową monstrancję dla kościoła w Grodzisku. Na ten cel przeznaczamy ofiary złożone przy okazji uroczystości odpustowej  Wniebowzięcia NMP w Grodzisku. 


Za wszelką pomoc modlitewną i materialną składam serdeczne Bóg zapłać! Zapewniam też o modlitwie za wszystkich naszych dobroczyńców. 

 Ks.Stanisław Langner , proboszcz3 listopada 2013

W kościele w Grodzisku zakończyliśmy tegoroczne prace konserwatorskie przy renowacji ścian kościoła oraz fragment 13m muru otaczającego kościół.

Za wszelką pomoc duchową i materialną składam serdeczne Bóg zapłać.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 114 gości online