Ogłoszenia parafialne 6/2012
Wpisany przez Administrator   

ojcow-grodzisko
24 czerwca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela  

1.    „Jan przyszedł świadczyć o światłości, aby przygotować Panu lud doskonały.” Wpatrując się dzisiaj w postać św. Jana Chrzciciela, prosimy go, aby prowadził nas do spotkania z Jezusem Chrystusem. Żyjmy tak, aby Chrystus wzrastał w nas przez wiarę i miłość.

2.    W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 28VI – św. Ireneusza, biskupa i męczennika,

- 29VI – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.

3.    Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 25 VI pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Janinę i Mieczysława Krawczyków, zam. syn z synową,  

- 26 VI wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisławę, Piotra Domagalskich i Władysława Taźbirka,  

- 27 VI śr. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Władysława Jasińskiego,

- 28 VI czw. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Piotra i jego rodziny,

- 29 VI pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Piotra z ok. imienin,

- 30 VI sb. w Grodzisku o 18.00 – Msza św. dziękczynna w 10 rocz. ślubu Renaty i Przemysława, zam. rodzice,

- 1 VII ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Władysławę Katarzyńską,

- o 10.00 – Msza św. dziękczynna w int. Teresy i Stanisława, z ok. 30 rocz. ślubu z prośbą o potrzebne łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym,

- o 18.00 – za śp. Anielę, Piotra, Jana, Bolesława i Jerzego Kostrój,  

- o 12.00 w Grodzisku –za Parafian.

4.    W uroczystość św. Piotra i Pawła zbierana ofiara na tacę będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

Po Mszy św. będę rozprowadzał zdjęcia z widokiem na „Kaplicę na wodzie”, jako cegiełki na nowe ławki na plac przy kościółku. Zdjęci a zostały wykonane i ofiarowane przez Marka Opalskiego. Za złożone ofiary z serca dziękuję.

5.    Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli  i dobrego wypoczynku.  

17 czerwca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na Jedenastą Niedzielę Zwykłą

1.    „Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki”. Jesteśmy glebą, na którą pada ziarno słowa Bożego. Prośmy Pana żniwa, abyśmy z Jego pomocą wydali dobry owoc życia, zasługujący na nagrodę wieczną.

2.    W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 21VI – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika,

- 24 VI – w przyszłą niedzielę, uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Przypominam, że przez miesiąc czerwiec oddajemy cześć Najśw. Sercu Jezusowemu. Codziennie po wieczornej Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa litanijna.

3.    Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 18 VI pn. w Ojcowie o 18.00 – w int. Pauliny i Przemka, o liczne łaski w życiu małżeńskim, z ok. 1 rocznicy ślubu, zam. rodzice,

- 19 VI wt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Janiny i Andrzeja Uraczów,  

- 20 VI śr. w Grodzisku o 18.00 – o zdrowie i Bożą opiekę dla Anny,

- 21 VI czw. w Ojcowie o 18.00 – w int. męża, o Boże bł. i potrzebne łaski oraz w int. całej rodziny,

- 22 VI pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Adama Pieszczek w 6 miesiącu po śmierci,

- 23 VI sb. w Grodzisku o 14.30 – ślub Katarzyny Powroźnik i Nicholas Scott; o 16.00 w Grodzisku – ślub Justyny Babicz i Marcina Marcińskiego; o 17.30 w Ojcowie – ślub Anny Pyjor i Piotra Oskarbskiego;

- 24 VI ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Jana i Agatę Katarzyńskich oraz o zdrowie i Boże bł. dla Jana,

- o 10.00 – za śp. Zofię Wawro w rocz. śmierci oraz za Jana Wawro i Jana Tabaka,

- o 18.00 – za śp. Helenę i Andrzeja Starczyńskich oraz Janinę Adamczyk,  

- o 12.00 w Grodzisku –za Parafian.

4.    Po Mszy św. będę rozprowadzał zdjęcia z widokiem na „Kaplicę na wodzie”, jako cegiełki na nowe ławki na plac przy kościółku. Zdjęcia zostały wykonane i ofiarowane przez Marka Opalskiego. Za złożone ofiary z serca dziękuję.

5.    Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli  i dobrego wypoczynku.  


10 czerwca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na Dziesiątą Niedzielę Zwykłą

1.   Zgromadzeni wokół Pana Jezusa i zasłuchani w Jego słowa, usłyszeliśmy dzisiaj zapewnienie naszego Zbawiciela, że należymy do grona Jego najbliższych. „Któż jest moją matką i którzy są braćmi? … Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką”. Starajmy się bracia i siostry spełniać wolę Ojca niebieskiego w naszym życiu.  

2.   Dziękuję bardzo serdecznie tym spośród nas, którzy przygotowali ołtarze wystawienia na procesję Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz wszystkim, którzy pomogli nam godnie ją przeżyć. Proszę natomiast mieszkańców Grodziska o przygotowanie na czwartek ołtarzy wystawienia na oktawę Uroczystości Bożego Ciała przy kościele w Grodzisku.

3.   W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 11VI – św. Barnaby Ap., 

- 12VI – bł. Józefa Pawłowskiego, prezbitera męczennika II wojny światowej,  

- 13VI – św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dra Kościoła,

- 14VI – bł. Michała Kozala, bpa i męczennika,

- 15VI – Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa,

- 16VI – Niepokalanego Serca NMP, wspomnienie.

4.   – Zapraszam serdecznie w środę 13VI na godz. 18.00 do Grodziska na nabożeństwo fatimskie.

- Natomiast w czwartek również w Grodzisku o godz. 18.00, Msza św. i procesja ku czci Najśw. Cisła i Krwi Chrystusa.

- Przez miesiąc czerwiec oddajemy cześć Najśw. Sercu Jezusowemu. Codziennie po wieczornej Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa litanijna. Módlmy się też Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa w kręgu rodzinnym.

5.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 11 VI pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Felicję i Józefa Borowieckich, Piotra Marchaja, Annę Barczyk i za dusze w czyśćcu cierpiące,

- 12 VI wt. w Ojcowie o 19.00 – w int. pewnej rodziny, o uwolnienie od zła i o pokój życia wiecznego dla Edwarda oraz dla tych osób, których ta śmierć dotknęła,

- 13 VI śr. w Grodzisku o 18.00 – w int. rodziny,

- 14 VI czw. w Grodzisku o 18.00 – o pokój w rodzinie,

- 15 VI pt. w uroczystość N. Serca Jezusowego w Grodzisku o 12.00 – za  zmarłe siostry różańcowe, - o 18.00 w Ojcowie – w int. Jolanty Bosak o Boże bł. i liczne łaski z ok. im., Msza św. dziękczynna,

- 16 VI sb. w Ojcowie o 18.00– za śp. Zofie w 17 rocz. śm.,

- 17 VI ndz. w Ojcowie: (w tym dniu będziemy gościć ks. Jana Zwierzchowskiego)

- o 8.00 – 1) za śp. Mariana, Stefana i Stanisławę Szwajcowskich, 2) za śp. Barbarę, Marię, Leokadię, Jana, Józefa, Tadeusza i Edwarda Tarnówków, zam. Helena Mosur;

- o 10.00 – 1) za śp. Sławomira Tarnówkę, 2) za śp. Jana Kloczkowskiego w 13 rocz. śm., oraz za Franciszka Woziwodę, Alinę i Lucjana Niewiarę,  

- o 18.00 – za śp. Wandę i Jana Gajewskich,

- o 12.00 w Grodzisku – 1) za Parafian, 2) z ok. im. za śp. Janinę oraz za Kazimierza Grudnik.

6.   Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 w Ojcowie koncert Orkiestry z Belgi.

7.   Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli  i dobrego wypoczynku.


3 czerwca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Najświętszej Trójcy

1.   Chrystus wstępując do nieba polecił uczniom głosić Ewangelię wszystkim narodom, „udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. W ten sposób i my, którzy otrzymaliśmy chrzest św. zostaliśmy włączeni we  Wspólnotę życia i miłości Osób Bożych, aby odkrywać na co dzień prawdę, że Bóg jest zawsze z nami.

2.   W tym tygodniu 7 czerwca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tradycyjnie w tym dniu uczestniczymy w procesjach eucharystycznych. W Uroczystość Bożego Ciała zapraszam na procesję i Mszę św. do Ojcowa. Procesję rozpoczniemy od Kościółka na Wodzie o godz. 7.30, po procesji Msza św. Proszę serdecznie o przygotowanie 4 ołtarzy wystawienia: mieszkańców Zazamcza – przy Grocie Matki Bożej, mieszkańców Złotej Góry – przy Krzyżu pod Zamkiem Ojcowskim, mieszkańców Ojcowa - przy figurze św. Jana Nepomucena oraz Przewodników PTTK – przy budynku przystanku. Zapraszam rodziców z małymi dziewczynkami do sypania kwiatów. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.

3.   Przez miesiąc czerwiec modlimy się do Najśw. Serca Jezusowego, po wieczornej Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa litanijna. Jeśli nie możemy przyjść do świątyni, to odmówmy wspólnie Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa w domu w kręgu rodzinnym.

4.   Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 4 VI pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Bogdana Katarzyńskiego w 3 rocz. śm. i za zmarłych z rodziny Katarzyńskich i Gugulskich,

- 5 VI wt. w Ojcowie o 18.00 – w int. Katarzyny, o zdrowia i Boże bł. z ok. rocz. urodzin,

- 6 VI śr. w Grodzisku o 19.00 – int. Karoliny, o Boże bł. i opiekę Matki Bożej,

- 7 VI czw. w Ojcowie o – 8.00 – za Parafian, o 18.00 – za śp. Zofię w rocz. śm. i za Stanisława Gorajów oraz za zm. z rodziny, w Grodzisku o 12.00 – w 30 rocz. ślubu P. Janiny i Mirosława, o Boże bł. na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego,

- 8 VI pt. w Ojcowie o 16.00 – ślub Tokarczyk Bożeny i Marcina Figas, - o 18.00 – za zm. tragicznie Krystynę Szewczyk oraz o szybki powrót do zdrowia dla Wiktorii i nauczycielki,

- 9 VI sb. w Grodzisku o 16.00 – ślub Moniki Ciępka i Łukasza Śmiłek, o 18.00 w Grodzisku – za śp. Wiesława Zadęckiego, zam. rodz. Majewskich,

- 10 VI ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – o Boże bł. dla całej rodziny, przez wstawiennictwo św. Antoniego,

- o 10.00 – za śp. Zofię Wawro w 1 rocz. śm.,

- o 18.00 – za Parafian,

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Wacława Jakubka.

5.   W tym tygodniu rozpoczęliśmy dalsze prace w Ojcowie przy Kaplicy: naprawiony został kamienny bruku i przygotowujemy barierki i nowe ławki. Dlatego zwracam się do Parafian i wszystkich Gości o pomoc finansową na ten cel.

6.   Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli  i dobrego wypoczynku.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 52 gości online