Ogłoszenia parafialne 7/2012
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 29 Lipiec 2012 16:01

ojcow-grodzisko29 lipca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XVII Niedzielę Zwykłą 

1.    Z Listu św. Pawła do Efezjan: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” Umacniajmy naszą jedności z Panem Bogiem przez wiarę i miłość oraz karmiąc się jak najczęściej jego Najświętszym Ciałem w Eucharystii.

2.    W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 31 VII – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera,

- 1 VIII – św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i doktora Kościoła,

- 4 VIII – św. Jana Marii Vianney’a, prezbiter.

3.    Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 30 VII pn. w Grodzisku o 9.00 – za śp. Zofię Wawro, zam. Katarzyna i Paweł,   

- 31 VII wt. w Ojcowie o 18.00 – w pewnej intencji,

- 1 VIII śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Jerzego Bugaja,

- 2 VIII czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Zofię Wawro, zam. Kazimierz Szlachta,

- 3 VIII pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Krystynę Jakubek,

- 4 VIII sb. w Grodzisku o 16.00 – ślub Małgorzaty Augustyniak i Pawła Karasin,  

o 18.00 w Ojcowie – w int. Kacpra Wilk, o Boże bł. i liczne łaski z ok. 1 rocz. urodzin,

- 5 VIII ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Cecylię, zam. syn Marian z rodziną,

- o 10.00 – o dar zdrowia dla Teodozji, zam. dzieci,  

- o 18.00 – za śp. Leokadię i Józefa Tarnówków,

- o 12.00 w Grodzisku:

– za śp. Mariannę Gajewską w 8 rocz. śm.

4.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Dlatego serdecznie zapraszam w czwartek na adorację Najśw. Sakramentu i modlitwę o nowe powołania do służby Bożej, natomiast w piątek spowiedź św. od godz. 17.30 w Ojcowie, a po Mszy św. nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.

5.    6 sierpnia rusza z Wiślicy do Częstochowy 31 Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, jej zakończenie 13 sierpnia. Zachęcam do udziału w niej.

6.    Dziękuję za wszystkie ofiary złożone na rzecz prac przy Kaplicy „Na Wodzie” i kościele w Grodzisku.

7.    Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Wszystkim Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli. 


 22 lipca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XVI Niedzielę Zwykłą 

1.    „Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za mną”. „Gdy Jezus wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać.” Naszym Pasterzem jest Jezus Chrystus.

2.    W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 23 VII – św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy, święto,

- 24 VII – św. Kingi dziewicy,

- 25 VII – św. Jakuba Apostoła, święto,

- 26 VII – św. Joachima i Anny, rodziców NMP.  

3.    Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 23 VII pn. w kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – Msza św. za Parafian, o 18.00 w Ojcowie – w int. Karoliny z ok. 18 rocz. urodzin, o Boże bł. i liczne łaski na dalsze lata życia, zam. rodzice,  

- 24 VII wt. w Grodzisku o 18.00 – o dar zdrowia i Boże bł. dla rodziców z ok. 35 rocz. ślubu, zam. dzieci,

- 25 VII śr. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Adolfa, Genowefy i Stanisława Kiszków oraz za zmarłych z rodz. Synowskich i Tucharzy,  

- 26 VII czw. w Grodzisku o 18.00 – o Boże bł. i liczne łaski dla Regelindy Anny z ok. im.

- 27 VII pt. w Ojcowie o 17.00 – w int. Mai Michaliny Staroń z ok. przyjęcia sakramentu chrztu św.,

- 28 VII sb. w Ojcowie o 15.30 – ślub Iwony Pyciak i Jakuba Warzyszyńskiego;

o 18.00 – za śp. Annę Rudkę i Annę Bieniek,

- 29 VII ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – 1) za śp. Annę Bosak i Annę Kwintę, 2) za śp. Annę, Janusza i Mariana Bosaków,

- o 10.00 – 1) za śp. Mariannę i Stanisława Skwarek, Janinę i Tadeusza Leszczyńskich, zam. wnuk z rodz., 2) za Parafian,

- o 18.00 – za śp. Zdzisława Katarzyńskiego w 6 rocz. śm., zam. dzieci,

- o 12.00 w Grodzisku:

– 1) za śp. Stanisławę Gajowczyk w 16 rocz. śm. oraz za Anastazję, Wincentego, Helenę, Sylwestra Gajowczyków, Stanisławę i  Czesława Bieniów, Stefana Piętę; 2) o zdrowie dla Marii i Beaty.

4.    6 sierpnia z Wiślicy do Częstochowy rusza 31 Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, jej zakończenie 13 sierpnia. Zachęcam do udziału w niej.

5.    Dziękuję za wszystkie ofiary złożone na rzecz prac przy Kaplicy „Na Wodzie” i kościele w Grodzisku.

6.    Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Wszystkim Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli. 


15 lipca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XV Niedzielę Zwykłą  

1.    „Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. … Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.” Słowa z dzisiejszej Ewangelii o rozesłaniu uczniów, są również dla nas wskazówką i zachętą, abyśmy w swoich środowiskach, w swoim otoczeniu byli apostołami Chrystusa, niosąc nadzieję i radość.

2.    W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 16 VII – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, uroczystość odpustowa w Naramie,

- 20 VII – bł. Czesława, prezbitera.

3.    Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 16 VII pn. w kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – Msza św. za Parafian, o 18.00 w Ojcowie – w int. Elżbietę i Janusza w 25 rocz. ślubu, o Boże bł. i liczne łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym, zam. mama,

- 17 VII wt. w Ojcowie o 18.00 – o dar zdrowia dla Lucyny,

- 18 VII śr. w Grodzisku o 18.00 – Msza św. dziękczynno-błagalna w int. rodz. Baranków,

- 19 VII czw. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Wincentego Parzelskiego z ok. imienin oraz za Jana i Apolonię Kasprzyków, zam. rodzina Parzelskich,  

- 20 VII pt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Izy z ok. 1 rocz. urodzin,

- 21 VII sb. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Ewelinę Chwastek w 7 rocz. śmierci,

- 22 VII ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Bolesława Grzywnowicza,

- o 10.00 – za śp. Jadwigę i Walentego Gumulów,

- o 18.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę,

- o 12.00 w Grodzisku:

– za śp. Annę, Józefa, Władysława, Józefa, Helenę i Kazimierza Dziedziców.  

4.    Dziękuję za wszystkie ofiary złożone na rzecz prac przy Kaplicy „Na Wodzie” i kościele w Grodzisku. Dziękuję p. Tadeuszowi za wykoszenie trawnika przy kaplicy w Ojcowie.

5.    Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Wszystkim Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli.  


8 lipca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą  

1.    „Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Tekst z aklamacji przed Ewangelią, przypomina nam, że Jezus z Nazaretu - Syn Boży przychodzi do nas z orędziem zbawienia i słowami życia. Przyjmujmy Go zawsze jako najdroższego Gościa w naszym życiu.

2.    W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 11 VII – św. Benedykta, opata, Patrona Europy, święto,

- 12 VII – św. Brunona z Kwerfurtu, bpa i męczennika,

- 13 VII – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.   

3.    Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 9 VII pn. w kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – Msza św. za Parafian, o 18.00 w Ojcowie – za śp. Magdalenę i Jakuba Hulisty, Zofię, Ignacego, Władysławę i Jana Dudek,

- 10 VII wt. w Grodzisku o 18.00 – w int. Kazimiery i Lesława Bugaj w 30 rocz. ślubu, o Boże bł. i potrzebne łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym,

- 11 VII śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Janinę Jankowską oraz za zm. z rodziny Chreniaków i Jankowskich,

- 12 VII czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Gubałę i zm. z rodziny,

- 13 VII pt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i liczne łaski Ducha Św. dla Marii Gubały,

- 14 VII sb. w Ojcowie o 15.30 – ślub Małgorzaty Talaga i Bartłomieja Zwiech, o 18.00 w Grodzisku – o Boże bł. i liczne łaski dla Anny i Magdaleny oraz ich rodzin,  

- 15 VII ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – za Marię, Szymona i Mieczysława Rogóż,

- o 10.00 – za śp. Mariannę, Władysława, Stanisława Tokaj, Janinę Kózkę i Mariana Czerwińskiego, 

- o 18.00 – za śp. Zofię Wawro,

- o 12.00 w Grodzisku – o Boże bł. i potrzebne w życiu małżeńskim i rodzinnym dla Barbary i Edwarda Mosur, z ok. 40 rocznicy ślubu,

4.    13 VII w pt. po Mszy św. o 18.00 w Ojcowie nabożeństwo fatimskie z modlitwą różańcową, serdecznie zapraszam,

5.    Dziękuję za wszystkie ofiary złożone na rzecz prac przy Kaplicy „Na Wodzie”.  

6.    Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli.  

1 lipca 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XIII Niedzielę Zwykłą  

1.    Autor Księgi Mądrości objawia nam prawdę, że „Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.” Zaś w aklamacji przed Ewangelią usłyszeliśmy, że „nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelią”. Żyjmy więc w świetle Ewangelii, aby mieć udział w życiu Chrystusa.

2.    W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 3 VII – św. Tomasza Apostoła, święto,

- 6 VII – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.

3.    Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 2 VII pn. w Grodzisku o 18.00 – Msza św. dziękczynna za szczęśliwą operację małżonków z prośbą o dar zdrowia,

- 3 VII wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Irenę Ziarkowską,

- 4 VII śr. w Grodzisku o 19.00 – o potrzebne łaski dla Karoliny i Boże bł. dla całej rodziny,

- 5 VII czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Emilię i Władysława Katarzyńskich,

- 6 VII pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Władysława Bubaka w 2 rocz. śm. i za Henryka Adamka w 3 rocz. śm., zam. rodzina Skwarów,

- 7 VII sb. w Ojcowie o 14.00 – Msza św. i spotkanie Grupy „Parasol” w 69 rocznicę akcji „Koppe”, o 18.00 w Ojcowie – Msza św. dziękczynna w 5 rocz. ślubu Kingi i Zygmunta oraz o Boże bł. dla syna Tadeusza z racji przyjęcia sakr. chrztu św.,

- 8 VII ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Tadeusza Staronia, w rocz. śmierci,

- o 10.00 – o Boże bł. i zdrowie dla Iwony i Rafała z ok. 1 rocz. ślubu,

- o 18.00 – w 1 rocz. zawarcia małżeństwa o Boże bł. i dar rodzicielstwa dla Patrycji i Piotra,  

- o 12.00 w Grodzisku – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Marcelego w 1 rocz. urodzin oraz o Boże bł. dla rodziców Urszuli i Szymona.

4.    Proszę moich Parafian o dodatkowe ofiary na rzecz wykonania nowych ławek i barierek przy Kaplicy „Na Wodzie”. Po Mszy św. będę rozprowadzał zdjęcia z widokiem Kaplicy „Na Wodzie”. Za wszystkie złożone ofiary z serca dziękuję.

5.    Dzieciom i młodzieży, którzy zakończyli rok szkolny, życzę dobrych wakacji. Nie zapomnijcie o niedzielnej Mszy św. i modlitwie podczas wypoczynku.

6.    Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli. 

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 117 gości online