Ogłoszenia parafialne 4/2012
Wpisany przez Administrator   


ojcow-grodzisko
29 kwietnia 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocy

 1. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.” Umiłowani, trwajmy w jedności z Chrystusem, który nas broni, prowadzi i karmi. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie.

 2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 1 V – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, w „Kaplicy na Wodzie” uroczystość odpustowa i poświęcenie pojazdów; serdecznie zapraszam na Msze św. W tym dniu przypada 1 rocz. beatyfikacji Jana Pawła II.

- 2 V – św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła,

- 3 V – uroczystość NMP Królowej Polski,

- 4 V – św. Floriana, męczennika.

 1. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 30 IV pn. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Michalinę Filipek,

- 1 V wt. w Ojcowie o 8.00 – 1) za Parafian, 2) o dary Ducha Świętego dla Małgorzaty na czas egzaminów maturalnych, o 10.00 – 1) za śp. Stanisława i Stanisławę Domagalskich, 2) o dar zdrowia i Boże bł. dla Andrzeja Uracza, o 18.00 – za śp. Bożenę Morawską i zm. Rodziców; w tym dniu nie będzie Mszy św. w Grodzisku,

- 2 V śr. w Grodzisku o 16.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla P. Marii i Jerzego z ok. 50 rocz. ślubu,

- 3 V czw. Msze św. w Ojcowie: o 8.00 – 1) za śp. Krystynę Jakubek, 2) za śp. Józefę, Otylię, Bronisława, Wawrzyńca, Stanisława Leśniewskich, Rozalię i Mariana Mitków, o 10.00 – 1) za śp. Mariana Glanowskiego w 3 rocz. śm., 2) w int. Julii Boroń w 1 rocz. ur. o zdrowie i Boże bł., o 18.00 – za śp. Tomasza Kemona, o 12.00 w Grodzisku – 1) o Boże bł. dla dzieci: Ali, Adasia i Pawełka, zam. Rodzice, 2) za śp. Marka i Władysława Idzika, Karola, Walerię i Danutę,

- 4 V pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Juliana, Józefa, Stanisława Tarnówków i Marię Borowską,

- 5 V sb. w Grodzisku o 14.00: ślub Barbary Grzybowskiej i Artura Kozierowskiego

- 6 V ndz. w Ojcowie: - o 8.00 – za śp. Rozalię, Jana Rosse, Stanisława Dulewicza i Mariannę Kopcińską, - o 10.00 – za śp. Stanisława i Kazimierę Miodek i zm. Rodziców, - o 18.00 – o Boże bł. dla Ignasia z ok. 1 rocz. ur. i dla Antosia w 7 rocz. urodzin,

- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Jana, Bronisława Rupę, Zofię Kyzioł, Anastazję i Wincentego Gajowczyków.

 1. W maju zapraszam na nabożeństwo majowe ku czci NMP codziennie po Mszy św. wieczornej. W tym tygodniu z ok. 1 czw. miesiąca po Mszy wieczornej modlitwy o powołania do służby Bożej w Kościele. W 1 piątek miesiąca spowiedź św. w Ojcowie od godz. 17.30.

 2. W związku z tym, że w niedziele jest bardzo trudno przejechać drogą przy „Kościółku na Wodzie” oraz zaparkować samochód, w porozumieniu z OPN i Stowarzyszeniem Przyjaciół Ojcowa, od dzisiaj są wprowadzone na czas Mszy świętych o godz. 10.00 w Ojcowie karty dla samochodów, pozwalające na darmowy wjazd na parking w Ojcowie w godz. od 9.30 do 11.30. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do Parafian i Gości o włączenie się i respektowanie tego zalecenia. Dla osób niepełnosprawnych będą wyznaczone w pasie drogowym dwa miejsca postojowe oraz trzy miejsca dla posługujących w kościele.

 3. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Gościom przebywającym na terenie OPN i Parafianom życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.22 kwietnia 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocy

 1. Zmartwychwstały Chrystus zwrócił się do swoich uczniów ze słowami, które mówią nam o planie Bożym w historii zbawienia: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.” Chrystus również i nas czyni dzisiaj świadkami odkupienia. Chce, abyśmy innym głosili dobrą nowinę o Zbawieniu.

 2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 23 IV – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski,

- 24 IV – św. Jerzego, męczennika,

- 25 IV – św. Marka Ewangelisty, święto.

 1. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 23 IV pn. w Ojcowie o 18.00 – Msza św. int. wolna,

- 24 IV wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Mariusza Latosa z ok. przypadającej 18-tej rocznicy urodzin,

- 25 IV śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Stanisława i Zofię Siudy,

- 26 IV czw. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Martę i Mieczysława Morawiec,

- 27 IV pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Annę w rocz. śm. i Józefa Paczyńskich,

- 28 IV sb. w Ojcowie o 16.00 ślub : ślub Izabeli Sobolewskiej i Michała Fortuniaka; o 18.00 – Msza św. dziękczynna z prośba o szczęśliwe zdanie matury i dary Ducha Św. dla Konrada,

- 29 IV ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 – za Parafian,

- o 10.00 – o zdrowie i Boże dla Wojciecha, zam. Mama,

- o 18.00 – za śp. Stanisława Pacynę,

- w Grodzisku o 12.00 – o Boże bł. i dary Ducha Św. dla Joanny na czas matury.

 1. W związku z tym, że w niedziele jest bardzo trudno przejechać drogą przy „Kościółku na Wodzie” oraz zaparkować samochód, w porozumieniu z OPN i Stowarzyszeniem Przyjaciół Ojcowa, od przyszłej niedzieli będą wprowadzone na czas Mszy świętych w Ojcowie karty dla samochodów, pozwalające na darmowy wjazd na parking w Ojcowie w godz. od 9.30 do 11.30. Karty te będziemy rozdawać w następne niedziele. Dlatego już dzisiaj zwracam się z gorącą prośbą do Parafian i Gości o włączenie się i respektowanie tego zalecenia. Dla osób niepełnosprawnych będą wyznaczone w pasie drogowym dwa miejsca postojowe oraz trzy miejsca dla posługujących w kościele.

 2. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Gościom przebywającym na terenie OPN i Parafianom życzę dobrego wypoczynku i dobrej niedzieli.
8 kwietnia 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Dzisiejszą liturgię rozpoczęliśmy słowami modlitwy: „Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmieć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.” Umiłowani, uczmy się żyć nowym życiem otrzymanym na chrzcie świętym, który dał udział w Zmartwychwstaniu Chrystusa.

 2. Mszą Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy Okres Wielkanocy. Trwać on będzie pięćdziesiąt dni i zakończy się Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. Okres ten obchodzimy w wielkiej radości, jako jeden dzień święty. Natomiast, osiem pierwszych dni Wielkanocy obchodzi się jako uroczystość Zmartwychwstania.

 3. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 9 IV pn. w drugi dzień świąt: Msze św. w Ojcowie:

- 8.00 – za śp. Tadeusza Staronia;

- 10.00 – za śp. Tomasza Kemona;

- 18.00 – za śp. Andrzeja Nawalany w 1 rocz. Śmierci;

w Grodzisku o 12.00 – w int. Danuty i Zbigniewa z ok. 30 rocz. Ślubu, o zdrowie i Boże bł. Podczas Mszy św. chrzest przyjmie Tomasz Chochół.

- 10 IV wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława w 7 rocz. śm.,

- 11 IV śr. w Grodzisku o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. Dla rodziny Łaników,

- 12 IV czw. w Grodzisku o 18.00 – w int. Tomasza Chochół z racji przyjęcia chrztu św., o Boże bł. Dla dziecka i rodziców,

- 13 IV pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Anielę, Stanisława i Adama Rogóż,

- 14 IV sb. w Ojcowie o 16.00 – ślub Ewy Liberackiej i Stuarta Hansona, - o 17.30 – ślub Magdaleny Srebnickiej i Piotra Tomala,

- 15 IV nd. – w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Józefę i Teofila Tarnówków, Wiktorię i Józefa Łukasików,

- o 10.00 –za śp. Janinę Muzyk w 3 rocz. śm., Ewę Król, Władysława i Zofię Stach,

- o 18.00 w Ojcowie – o zdrowie i Boże bł. dla Ryszarda z ok. 75 rocz. urodzin,

- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Izabelę Staroń;

Podczas Mszy św. chrzest przyjmie Tadeusz Novak.

W Poniedziałek Wielkanocny taca będzie przeznaczona na potrzeby KUL. Dołóżmy wszelkich starań, aby jak najpełniej uczestniczyć w tym tygodniu w modlitwie Kościoła.

 1. Dziękuję bardzo serdecznie Paniom Marii i Jolancie za przygotowanie ołtarzy na Tridum Paschalne i posprzątanie kościółka w Ojcowie. Dziękuję paniom Zofii i Regelindzie za posprzątanie kościoła i jego otoczenia w Grodzisku.

 2. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

 3. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus napełniał wasze serca swoim światłem, radością i pokojem. Niech przeżywane święta w gronie rodziny i przyjaciół wleją w wasze serca ufną nadzieję i siły ducha.

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!

  1 kwietnia 2012


Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową

1.   „Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko.” Dzisiaj wpatrujemy się w Chrystusa ukrzyżowanego, którego śmierć przyniosła nam i światu zbawienie. Chcemy być z Nim w poniżeniu i opuszczeniu, aby doznać Jego zbawczej mocy zwycięstwa w naszych słabościach i grzechach. Celem tej duchowej walki jest udział chwale i w życiu Chrystusa.

2.  Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, którego szczytem jest Triduum Paschalne, czyli obchód Wieczerzy Pańskiej, Jego Męki, Śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania.

   Zapraszam do uczestniczenia w modlitwie Kościoła w Wielkim Tygodniu. Możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi w tym tygodniu przed lub po Mszy św.
W Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma w Katedrze kieleckiej o godz. 9.00, Ksiądz Biskup Diecezji z udziałem wszystkich kapłanów, poświęci olej krzyżma i olej namaszczenia chorych. Oleju krzyżma używa się podczas sprawowania sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich. Jest to dzień ustanowienia przez Chrystusa sakramentu eucharystii i kapłaństwa.
- 5 kwietnia w Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Ojcowie o godz. 18.00. Pod koniec Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia tzw. ciemnicy. Adoracja Najświętszego  Sakramentu do godz. 20.00.
- 6 kwietnia w Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy św. Gromadzimy się natomiast na Drodze Krzyżowej w Ojcowie o godz. 17.00. Następnie będziemy uczestniczyć w liturgii słowa Bożego, adoracji Krzyża i Komunii św. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 20.00.
- 7 kwietnia w Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów w Ojcowie o godz. 10.00 i w Grodzisku o godz. 12.00. W tym dniu odwiedzę ze spowiedzią i Komunią św. osoby chore i starsze w Parafii.
- Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 18.00 w Ojcowie. Uroczystość ta składa się z liturgii światła i słowa Bożego oraz z liturgii chrzcielnej i Eucharystii. W noc Zmartwychwstania Pańskiego zabrzmi radosne Alleluja.
- 8 kwietnia w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego procesja rezurekcyjna i Msza św. w Ojcowie o godz. 6.00.

   W uroczystej procesji pójdziemy za Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie drogą w kierunku Ojcowa i Groty Matki Bożej. Proszę o pomoc podczas procesji. Proszę, aby Panie z Koła Różańcowego przyniosły świece, zapraszam też dziewczynki do sypania kwiatów podczas procesji. Proszę o posprzątanie otoczenia przy kościele w Ojcowie i w Grodzisku.

3. Poczynając od dzisiaj aż do końca października, będzie odprawiana dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 18.00 w Ojcowie. Zachęcam też do zamawiania intencji mszalnych.

4. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:  
- 2 IV pn. Msza św. tylko rano o 7.00 w Kaplicy Br. Albertynów,
- 3 IV wt. Msza św. w Ojcowie o 18.00 – int. wolna,
- 4 IV śr. w Grodzisku o 18.00 – int. wolna,
- 5 IV czw. w Ojcowie o 18.00 – w int. Ks. Proboszcza o Boże bł. i siły w pracy duszpasterskiej,
- 6 IV pt. w Ojcowie początek liturgii wielkopiątkowej o 17.00,
- 7 IV sb. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. dla pewnej rodziny,
- 8 IV nd. – w Ojcowie:  
- o 6.00 – w int. Parafian. Z racji procesji i Mszy rezurekcyjnej nie będzie Mszy św. o godz. 8.00 rano,
- o 10.00 – za śp. Stanisława i Weronikę Wiącek,
- o 12.00 w Grodzisku – z ok. 35 rocz. ślubu P. Danuty i Andrzeja Parzelskich, Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia małżeńskiego,
- o 18.00 w Ojcowie – o dar zdrowia i Boże bł. dla rodziny.

   W poniedziałek wielkanocny 9 kwietnia Msze św. w porządku niedzielnym. 

   Dołóżmy wszelkich starań, aby jak najpełniej uczestniczyć w tym tygodniu w modlitwie Kościoła.

5. Dziękuję serdecznie za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego w wysokości 460 zł.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 87 gości online