Ogłoszenia parafialne 12/2012
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 29 Grudzień 2012 16:01

ojcow-grodzisko
30 grudnia 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny

Jezusa, Maryi i Józefa

Pasterze, gdy usłyszeli od Anioła, że w Betlejem narodził się im Mesjasz Pan, poszli tam z pośpiechem i „znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie”. Syn Boży, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, przychodzi do nas przez ludzką rodzinę. Dlatego modlimy się dzisiaj, żeby Bóg, który w Świętej Rodzinie dał nam wzór życia, sprawił, „abyśmy złączenia wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości” w Jego domu.


Pragnę podziękować tym spośród nas, którzy pomogli przygotować dekorację świąteczną kaplicy w Ojcowie i kościoła w Grodzisku. Bóg zapłać. Dziękuję za wspólne, radosne przeżycie świąt Bożego Narodzenia i za wszystkie życzenia, które otrzymałem.

Dzisiaj, zapraszam na wspólne śpiewanie kolęd do kościółka w Grodzisku, na godz. 16.00. Po śpiewie kolęd spotkanie opłatkowe i wspólny posiłek. Jest to spotkanie otwarte, na które serdecznie zapraszam wszystkich.


W liturgii nowego tygodnia wspominamy:

- 31 XII – św. Sylwestra I, papieża,

- 1 I 2013 – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

- 2 I – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła,

- 6 I – uroczystość Objawienia Pańskiego. 

W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła.


Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 31 XII pn. w Ojcowie o 17.00 – Msza przebłagalno-dziękczynna w int. Parafii, - o 23.00 w Grodzisku – Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla rodziny,

- 1 I wt. w Ojcowie – 8.00 – za Parafian, - 10.00 – za śp. Władysławę Wawro,

- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Mariannę i Mieczysława Domagalskich,

- 2 I śr. w Grodzisku o 17.00 - w 18 rocz. ur. Huberta, o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej,

- 3 I czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Stanisława Gubałę w 25 rocz. śm.,

- 4 I pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Lucjana Bosaka w rocz. śm.,

- 5 I sb. w Ojcowie w kaplicy Br. Albertynów o 7.00,

- 6 I nd. w Ojcowie o 8.00 – za śp. Stanisława Basonia w rocz. śm.,

- o 10.00 – za śp. Krystynę Jakubek w 1 rocz. śm.,

- o 12.00 w Grodzisku – Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla rodziny Karczyków. 

W dniach od piątku do niedzieli wizyta duszpasterska w naszej Parafii.

W piątek 4 I,  w godz. od 11.30 do 16.00, odwiedzę domy w Grodzisku Górnym i Dolnym oraz Młyny.
W sobotę 5 I, w godz. od  9.00 do 16.30 odwiedzę domy w Ojcowie i Zazamczu.
W niedzielę 6 I, od godz.14.00 – domy na Kalęcinie (Złota Góra) i domy od Bramy Krakowskiej do Prądnika Korzkiewskiego.

W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Dlatego w te dni po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu.

W czwartek będziemy się modlić o nowe powołania kapłańskie.
W piątek, spowiedź św. w Ojcowie od godz. 16.30, a po Mszy św. modlitwa do Najśw. Serca Pana Jezusa. Zapraszam.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.


23 grudnia 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Adwentu

Słowa Elżbiety do Maryi z dzisiejszej Ewangelii: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. … Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.” Możemy dodać: błogosławieni ci, którzy uwierzyli Słowu Bożemu i przyjęli Jezusa jako Zbawiciela świata.

Dobiega końca czas Adwentu, jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Zapraszam te osoby, które jeszcze nie przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania do spowiedzi jutro do Grodziska od 8.30 do 9.00. Jutro wieczorem zasiądziemy przy wigilijnym stole w gronie rodziny i najbliższych. Niech wspólne spotkanie rozpocznie się od odczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa i modlitwy. Wolne miejsce przy stole niech będzie znakiem naszej pamięci o naszych zmarłych oraz znakiem gotowości udzielenia pomocy biednym.

Jutro Msza św. Narodzenia Pańskiego tzw. Pasterka zostanie odprawiona w Grodzisku o godz. 22.00 i w Ojcowie o godz. 24.00. Zapraszam wszystkich.

Za tydzień 30 grudnia, zapraszam zaś na wspólne śpiewanie kolęd do kościółka w Grodzisku na godz. 16.00. Po śpiewie kolęd spotkanie opłatkowe i kolacja. Na kolację proszę, aby każdy coś z sobą przyniósł do wspólnego spożycia.

W liturgii nowego tygodnia wspominamy:

- 25 XII – Uroczystość Narodzenia Pańskiego,
- 26 XII w drugi dzień Narodzenia Pańskiego – św. Szczepana, pierwszego męczennika,
- 27 XII – św. Jana Apostoła i Ewangelisty,
- 28 XII – świętych Młodzianków, męczenników,
- 30 XII – święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 24 XII pn. w Ojcowie w kaplicy Br. Albertynów o 7.00 w int. pewnej rodziny; o 22.00 w Grodzisku w int. dobroczyńców naszej Parafii o Boże bł. i liczne laski; w Ojcowie o 24.00 w int. wszystkich rodzin z Parafii;
- 25 XII wt. w Ojcowie o 8.00 – za Parafian; o 10.00 – za śp. Janinę Adamczyk oraz jej rodziców Helenę i Andrzeja Starczyńskich; o 12.00 w Grodzisku za śp. Ewę i Stanisława Madejskich, zam. syn Adam z rodziną;
- 26 XII śr. w drugi dzień Narodzenia Pańskiego: o 8.00 w Ojcowie - za śp. Teodozję Włodarczyk, o 10.00 – za śp. Tomasza Kemona, o 12.00 w Grodzisku – za śp. Adama Suder z ok. imienin,
- 27 XII czw. w Ojcowie o 17.00 – za Ks. Proboszcza o Boże bł. i liczne łaski,
- 28 XII pt. w Ojcowie o 17.00 –
- 29 XII sb. w Ojcowie o 17.00 –
- 30 XII ndz. w Ojcowie: - o 8.00 - za śp. Jana i Agatę Katarzyńskich, o 10.00 - za śp. Wiktorię, Antoniego i Adama Konwalenko,
- w Grodzisku o 12.00 – za Katarzynę o Boże bł. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia z ok. 18 rocz. ur., zam. rodzice.
Są wolne intencje mszalne w piątek i sobotę, dlatego proszę serdecznie o zamawianie modlitwy mszalnej. 26 XII składamy na tacę ofiary na pomoc dla uczelni katolickich.

Na ławce przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka. W tygodniku Niedziela znajdziemy kalendarz na rok 2013 i dodatek wigilijny z tekstami kolęd. Ponadto, są wyłożone kalendarze i opłatki na stół wigilijny.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.


16 grudnia 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Adwentu

„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko.” To słowa z antyfony otwierającej dzisiejszą liturgię Mszy św., łacińskie „gaudete” – radujcie się. Od tego słowa wzięła nazwę dzisiejsza niedziela. Ponieśmy w nasze życie radość z tego, że Bóg Zbawca przychodzi do nas.

Dzisiaj zakończyliśmy trzydniowe rekolekcje przygotowujące nas na święta Bożego Narodzenia. Czy znaleźliśmy czas, aby duchowo przygotować się do owocnego przeżycia tajemnicy narodzenia Syna Bożego?

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 17 XII pn. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian;
- 18 XII wt. w Ojcowie o 17.00 –
- 19 XII śr. o 7.00 w Ojcowie w kaplicy Br. Albertynów;
- 20 XII czw. w Ojcowie o 17.00 –
- 21 XII pt. w Ojcowie o 17.00 –
- 22 XII sb. w Ojcowie o 17.00 –
- 23 XII ndz. w Ojcowie: - o 8.00 - za śp. Antoniego Słowika;
- o 10.00 - za śp. Sławomira Tarnówkę;
- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Ewę i Stanisława Madejskich, zam. syn Adam z rodziną.
Są wolne intencje mszalne od wtorku do soboty, dlatego proszę serdecznie o zamawianie modlitwy mszalnej.

Na ławce przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka. W tygodniku Niedziela z zeszłego tygodnia znajdziemy reportaż z uroczystości ogłoszenia kościoła w Grodzisku sanktuarium Bł. Salomei. Serdecznie zachęcam do nabycia tego numeru. Ponadto, są wyłożone kalendarze dla rolników, świece pomocy wigilijnej i opłatki na stół wigilijny. Przed kościółkiem pamiątki świąteczne rozprowadzają dzisiaj pracownicy Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów z Ojcowa.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.


9 grudnia 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Adwentu


Św. Jan Chrzciciel wzywa nas dzisiaj do przemiany życia słowami Proroka Izajasza: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. … I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” Starajmy się ze wszystkich sił tak postępować, aby współpracując z łaską Bożą mieć udział w radości i pokoju, które przynosi światu Chrystus.

Przed nami drugi tydzień adwentu, czas duchowego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Dlatego zapraszam wszystkich na rekolekcje adwentowe w dniach od 14 do 16 grudnia. W najbliższy piątek i sobotę spotkania w Ojcowie o godz. 17.00. Spowiedź św. w sobotę od godz. 16.30.

W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:
- 13 XII – św. Łucji, dziewicy i męczennicy;
- 14 XII – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 10 XII pn. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian;
- 11 XII wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Słowika;
- 12 XII śr. w Ojcowie o 17.00 –
- 13 XII czw. w Ojcowie o 17.00 –
- 14 XII pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Jana Stanisława Fordymackiego;
- 15 XII sb. w Ojcowie o 17.00 –
- 16 XII ndz. w Ojcowie: - o 8.00 - za śp. Zdzisława Katarzyńskiego z ok. imienin;
- o 10.00 - za śp. Annę Gajdę, Marię, Władysława Krzemieniów, Annę i Józefa Sewerynów;
- w Grodzisku o 12.00 – o zdrowie i Bożą opiekę dla Konrada.
Jak zauważyliście, są wolne intencje mszalne od środy do soboty, podobnie też i w przyszłym tygodniu. Dlatego proszę serdecznie o zamawianie modlitwy mszalnej za najbliższych.

Na ławce przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka. W tygodniku niedziela znajdziemy reportaż z uroczystości ogłoszenia kościoła w Grodzisku sanktuarium Bł. Salomei. Serdecznie zachęcam do nabycia tego numeru. Ponadto, są wyłożone kalendarze misyjne i dla rolników oraz świece pomocy wigilijnej. Przed kościółkiem pamiątki świąteczne rozprowadzają dzisiaj pracownicy Domu Pomocy Środowiskowej z Woli Kalinowskiej, a w przyszłą niedzielę swoje prace będą rozprowadzać mieszkańcy DPS św. Br. Alberta z Ojcowa.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.2 grudnia 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu

  1. Z dzisiejszego drugiego czytania, z 1-go Listu św. Pawła Ap. do Tesaloniczan: „Pan niech pomnoży liczbę wasza i niech spotęguje waszą wzajemną miłość …, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi jego świętymi.”

  2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczęliśmy nowy okres liturgiczny – czas adwentu. Ma on podwójny charakter: po pierwsze ma nas przygotować do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Po drugie, ma nas przygotować na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasu. Dlatego jest to czas wyciszenia, modlitwy i refleksji nad własnym życiem oraz radosnym oczekiwaniem na spotkanie ze Zbawicielem. W najbliższy czwartek wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Natomiast w I-szy piątek miesiąca spowiedź św. w Ojcowie od godz. 16.30 i modlitwa do Najśw. Serca Jezusowego. Zapraszam.

  3. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 3 XII – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera; - 4 XII – św. Barbary, męczennicy;

- 6 XII – św. Mikołaja, biskupa; - 7 XII – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła;

- 8 XII – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

  1. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 3 XII pn. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za Parafian; o 17.00 w Ojcowie – za śp. Władysławę Wawro; - 4 XII wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Słowika, zam. kuzynka Zofia z Obicy; - 5 XII śr. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Siostry Reginy Król z ok. rocz. ur., zam. rodz. Kaniów i Sygułów;

- 6 XII czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Mikołaja Morawskiego z ok. im.; - 7 XII pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Słowika, zam. koledzy z OPN; - 8 XII sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Mariannę i Józefa Kasprzyków; - 9 XII ndz. w Ojcowie: - o 8.00 - za śp. Mariannę, Weronikę i Władysława Bosaków; - o 10.00 - za śp. Jadwigę i Walentego Gumulów; - w Grodzisku o 12.00 – o Boże bł. i liczne łaski dla Wojtusia z ok. 1 rocz. urodzin.

  1. W tym tygodniu zakończyliśmy montaż barierek przy Kaplicy w Ojcowie. Natomiast w Grodzisku zakończyliśmy zaplanowane na ten rok prace związane z podsłupowaniem kościoła, zabezpieczeniem grot pustelniczych, renowacją sklepienia, zamontowaniem trzech nowych okien i renowacją witraża św. Marcina. Dodam jeszcze, że została w tym roku również odnowiona figura Matki Bożej pod ojcowskim zamkiem. Dziękuję wszystkim osobom i firmom, które swoją ofiarą, praca i modlitwą wspierały tegoroczne prace. W tym tygodniu złożyłem również nowy wniosek do Ministra KiDN o pomoc finansową na nowy rok. Proszę o modlitwę w tej sprawie.

  2. Na ławce przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka, zachęcam do lektury.

  3. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 115 gości online