Ogłoszenia parafialne 11/2012
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 29 Listopad 2012 16:01

ojcow-grodzisko
25 listopada 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIV Tydzień Zwykły

na Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 1. Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym z umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił na od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków.” (Ap1,5n) Pozwólmy się prowadzić Chrystusowi, który przyszedł, aby „dać swoje życie na okup za wielu”.

 2. W tym tygodniu 30 XI w modlitwie Kościoła wspominamy św. Andrzejka, Apostoła. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy okres liturgiczny - czas adwentu.

 3. Panu Bogu dziękujemy za podniesienie przez Ks. Biskupa Kieleckiego naszego kościoła w Grodzisku do godności Sanktuarium Bł. Salomei Piastównej. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie, aby przez nabożeństwo do Błogosławionej uświęcać swoje życie i głosić chwałę Bożą. Dziękuję jeszcze raz tym wszystkim, którzy pomogli nam godnie przeżyć tę uroczystość.

 4. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 26 XI pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Marka, Marię, Tadeusza i Kingę Kaniów oraz za zm. z rodziny,

- 27 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Stanisława Ordyka w 31 rocz. śm.,

- 28 XI śr. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Adama i Jana Bosaków,

- 29 XI czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Słowika,

- 30 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Andrzeja i Bronisławę,

- 1 XII sb. w Ojcowie o 17.00 – w int. Adrianny z ok. rocz. urodzin, o Boże bł. i opiekę Matki Bożej,

- 2 XII ndz. w Ojcowie:

- o 8.00 - za śp. Katarzynę, Mieczysława i Ryszarda Gugulskich, Annę i Jana Kasprzyków,

- o 10.00 - za śp. Zofię Wawro,

- w Grodzisku o 12.00 - za śp. Irenę Walczowską, Józefę, Feliksa, Romana Gąkiewiczów, Ewę, Stanisława Madejskich, Felicję Karwat i Władysława Kozioł.

 1. Na ławce przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka, zachęcam do lektury.

 2. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli.18 listopada 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIII Niedzielę Zwykłą

 1. Dzisiaj w naszej Parafii przeżywamy wydarzenie historyczne związane z nadaniem przez Księdza Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana kościołowi w Grodzisku tytułu Sanktuarium Bł. Salomei Piastównej. Od czasów średniowiecza trwa żywa tradycja związana z postacią pierwszej polskiej klaryski, która tutaj współpracując z łaską Bożą osiągnęła chwałę świętych i błogosławionych. Do niej liturgia słowa o dziewicach odnosi tekst z Księgi Pieśni nad Pieśniami: Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana. Uczmy się od Błogosławionej Salomei miłości Boga, bo miłość wszystko zwycięża i trwa bez końca.

 2. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 19 XI – bł. Salomei, zakonnicy; - 20 XI – św. Rafała Kalinowskiegi, prezbitera;

- 21 XI – Ofiarowanie NMP; - 22 XI – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy;

- 24 XI – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy;

- 25 XI – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

 1. Wczoraj zakończyliśmy pierwsze misje w naszej parafii, które przygotowały nas duchowo do przeżycia Roku Wiary oraz do uroczystości zamknięcia Roku Bł. Salomei i nadania kościołowi w Grodzisku tytułu Sanktuarium Bł. Salomei Piastównej. Dziękuję serdecznie ks. dr. Arturowi Kardasiowi za ich przeprowadzenie z wielkim zaangażowaniem i za świadectwo osobistej wiary. Dziękuję tym wszystkim spośród nas, którzy uczestniczyli w misjach, za zaangażowanie i modlitwę za całą wspólnotę naszej parafii.

 2. W minionym tygodniu został zamontowany nowy witraż z postacią Bł. Salomei w okrągłym oknie nad wejściem do kościoła oraz zdjęte rusztowania z wnętrza kościoła w Grodzisku. Dziękuję z całego serca tym wszystkim osobom, które przez ostatnie trzy dni sprzątały kościół w Grodzisku i jego otoczenie na dzisiejszą uroczystość. Prace wewnątrz kościoła będą jeszcze kontynuowane do końca listopada. Dziękuję też za posprzątanie kaplicy w Ojcowie i otoczenia przy krzyżu misyjnym w Ojcowie.

 3. Ponadto pragnę podziękować tym spośród nas, którzy ofiarowali złote przedmioty na zakup relikwiarza Bł. Salomei. Złożone dary prawie w całości pokryły koszt jego zakupu.

 4. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 19 XI pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Słowika, zam. rodzina Kozieńskich z Obicy; - 20 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Władysławę Wawro; - 21 XI śr. w Ojcowie o 17.00 – w int. ofiarodawcy; - 22 XI czw. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i zdrowie dla Cecylii i Katarzyny z ok. im.; - 23 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Słowika, zam. Rozalia z Obicy; - 24 XI sb. w Ojcowie o 17.00 – w int. ofiarodawcy;

- 25 XI ndz. w Ojcowie: o 8.00 - za śp. Sławomira Tarnówkę, o 10.00 - za śp. Helenę i Andrzeja Starczyńskich oraz Janinę Adamczyk, - w Grodzisku o 12.00: za Parafian.

 1. Na ławce przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka, zachęcam do lektury.

 2. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli.

 


11 listopada 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXII Niedzielę Zwykłą

 1. Autor Listu do Hebrajczyków przypomniał nam dzisiaj, że jedyną ofiarą dającą zbawienie światu i człowiekowi jest sam Jezus Chrystus: On „raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.” Czuwajmy więc i módlmy się, aby Chrystus zastał nas godnymi wejścia na Jego ucztę w Królestwie Bożym, gdy przyjdzie w chwale.

Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dar naszej Ojczyzny. Módlmy się, aby Polska zawsze była godna tytułu Matki wszystkich Polaków. Aby wartości: Bóg, honor, Ojczyzna, kształtowały młode pokolenie. Bądźmy odpowiedzialni za dar wolności i módlmy się o dar Bożego błogosławieństwa.

 1. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- dzisiaj - św. Marcina z Tours, biskupa; - 12 XI – św. Jozafata, biskupa i męczennika;

- 13 XI – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich; - 17 XI – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

 1. Dzisiaj rozpoczęliśmy pierwsze misje w naszej parafii, które przygotują nas do uroczystości zamknięcia Roku Bł. Salomei i nadania kościołowi w Grodzisku tytułu Sanktuarium Bł. Salomei Piastównej. Jest to czas mocnej modlitwy i nawrócenia serca do Boga. Misje prowadzi ks. dr Artur Kardaś, zmartwychwstaniec. Zapraszam całą nasza Wspólnotę na spotkania modlitewne przez cały tydzień do kościoła w Ojcowie na godz. 17.00. Proszę o modlitwę i ofiarowanie umartwień i cierpień o duchowe owoce misji. Proszę również zaprosić na misje tych sąsiadów, których dzisiaj nie ma wśród nas. W piątek przed Mszą św. o godz. 16.15 Droga krzyżowa i koronka do Bożego miłosierdzia. Misje zakończymy w sobotę spowiedzią świętą od godz. 16.30, a następnie Mszą św.

 2. Parafia nasza otrzymała od Sióstr Klarysek z Krakowa relikwie Bł. Salomei. Dla tych relikwii zakupiłem godny relikwiarz. Jeśli ktoś mógłby ofiarować złotą biżuterię na pokrycie kosztów zakupu, to serdecznie proszę o taki dar.

 3. W przyszłą niedzielę, w Grodzisku, uroczystości ku czci Bł. Salomei będzie przewodniczył Ks. Bp Kielecki Kazimierz Ryczan. Odprawi on o godz. 15.00 uroczystą Mszę św., na którą zapraszam całą Parafię i wszystkich Przyjaciół. Po Mszy św. około godz. 16.00, koncert chóru z Węgier. Wcześniej, bo o godz. 14.00, Ks. Biskup poświęci na Rynku w Skale pomnik upamiętniający 800-lecie urodzin naszej Patronki. Dlatego, w niedzielę 18 XI, nie będzie Mszy św. w Grodzisku o godz. 12.00.

 4. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 12 XI pn. w Ojcowie o 17.00: 1) o dar zdrowia dla Wiesławy, 2) za dusze wiernych zmarłych zgłoszone w wypominkach; - 13 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Władysławę Wawro; - 14 XI śr. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Zygmunta i Stanisławę Kurkiewiczów, Mikołaja i Agatę Srebnickich; - 15 XI czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Słowika; - 16 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Władysławę Wawro,

- 17 XI sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Jana i Irenę Morawskich;

- 18 XI ndz. w Ojcowie: o 8.00 - za śp. Zofię Wawro, o 10.00 - za śp. Teodozję Włodarczyk, - w Grodzisku o 15.00: 1) za Parafian, 2) o Boże bł. i opiekę Bł. Salomei dla wszystkich dobroczyńców Grodziska.

 1. Na ławce przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka, zachęcam do lektury.

 2. Dziękuję serdecznie za ofiary na prace remontowe w parafii. W minionym tygodniu zamontowaliśmy w kościele w Grodzisku trzy nowe okna. W tym tygodniu zostaną zamontowane dwa witraże, w tym jeden nowy z symbolicznym wizerunkiem Bł. Salomei. W tym tygodniu zostaną też usunięte rusztowania w kościele w Grodzisku. Dlatego też zapraszam w czwartek i piątek od rana od godz. 9.00, osoby mogące pomóc przy sprzątaniu kościoła.

 3. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli.4 listopada 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą

 1. Na pytanie: Które z przykazań jest najważniejsze? Pan Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.” Drugie jest to: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.””

 2. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- dzisiaj św. Karola Boromeusza, biskupa,

- 5 XI – św. Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela,

- 9 XI – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, święto,

- 10 XI – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła,

- 11 XI – św. Marcina z Tours, biskupa.

11 XI będziemy obchodzić Święto Niepodległości Polski. W tym dniu dziękujmy Panu Bogu za dar wolności i módlmy się za Ojczyznę. Pamiętajmy też o miejscach i ludziach, którzy zginęli za wolność Ojczyzny.

 1. 11 listopada rozpoczynamy pierwsze misje w naszej parafii, które przygotują nas do uroczystości zamknięcia Roku Bł. Salomei i nadania kościołowi w Grodzisku tytułu Sanktuarium Bł. Salomei Piastównej. Misje poprowadzi ks. dr Artur Kardaś zmartwychwstaniec. Proszę o modlitwę i ofiarowanie swych umartwień i cierpień o duchowe owoce misji parafialnych. Parafia nasza otrzymała od Sióstr Klarysek z Krakowa relikwie Bł. Salomei. Chciałbym, abyśmy dla tych relikwii ufundowali godny relikwiarz. Dlatego proszę, jeśliby ktoś mógłby ofiarować złoto, np. zniszczoną biżuterię, łańcuszek, broszkę, to proszę o taki dar. Uroczystości ku czci Bł. Salomei w Grodzisku będzie przewodniczył Ks. Bp Kielecki Kazimierz Ryczan, w niedzielę 18 listopada o godz. 15.00. W związku z tym, w niedzielę 18 XI, nie będzie Mszy św. w Grodzisku o godz. 12.00.

 2. Przeżywamy oktawę wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym czasie możemy ofiarować odpust zupełny za dusze zmarłych pod warunkiem pojednania z Bogiem, przystąpienia do Komunii św., nawiedzenia cmentarza i modlitwy w intencjach Ojca Św.

 3. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 5 XI pn. w Ojcowie o 7.00 w kaplicy Br. Albertynów w int. Parafian, o 17.00 w Ojcowie – za śp. Antoniego Słowika, zam. Zbyszek z Obidzy,

- 6 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie i Bożą opiekę dla syna Huberta,

- 7 XI śr. w Ojcowie o 17.00 –o Boże bł. i liczne łaski dla Adasia i Kacperka w 1 rocz. ur.,

- 8 XI czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Janinę Jankowską, Julię Hreniak i zm. z rodziny,

- 9 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Słowika i Władysławę Wawro,

- 10 XI sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Marię, Józefa, Apolonię, Mieczysława i Edwarda Kopcińskich,

- 11 XI ndz. w Ojcowie: o 8.00: 1) Msza św. dziękczynna za szczęśliwą operację oraz o zdrowie i dalsze łaski dla pewnej osoby, 2) za Parafian; o 10.00: 1) za śp. Tomasza Kemona w 1 rocz. śm., 2) za śp. Annę i Józefa Paczyńskich;

- w Grodzisku o 12.00: 1) w int. Kacpra o zdrowie i Boże bł. z ok. 7 rocz. urodzin, 2) o Boże bł. i opiekę Matki Bożej Królowej Polski dla Ojczyzny.

 1. Przypominam, że od listopada do kwietnia w niedziele nie będzie Mszy św. wieczornej.

 2. Na ławce przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka oraz karteczki do wpisywania imion zmarłych, których chcemy polecić Bogu w modlitwie „wypominków”.

 3. Dziękuję serdecznie za ofiary na prace remontowe w parafii.

 4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 43 gości online