Ogłoszenia parafialne 10/2012
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 29 Październik 2012 16:01

ojcow-grodzisko
28 października 2012


Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła

 1. Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan: „Nie jesteście już obcymi i przechodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.” Umacniajmy się wzajemnie bracia i siostry poprzez modlitwę i świadectwo dobrego życia, budując mieszkanie Bogu w naszych sercach.

 2. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- dzisiaj św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza,

- 1 XI – uroczystość Wszystkich Świętych,

- 2 XI – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,

- 3 XI – św. Huberta, patrona myśliwych.

 1. Miesiąc listopad jest szczególnym czasem pamięci o naszych zmarłych. W oktawie wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych możemy ofiarować odpust zupełny za dusze zmarłych pod warunkiem pojednania z Bogiem, przystąpienia do Komunii św. i nawiedzenia cmentarza. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msza św. w Grodzisku godz. o 17.00. Będzie ona połączona z procesją przy kościele i modlitwą za zmarłych zgłoszonych w wypominkach.

 2. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 29 X pn. o 18.00 w Ojcowie– za śp. Antoniego Tadeusza Boronia,

- 30 X wt. w Ojcowie o 17.00 – Msza św. w int. Parafian,

- 31 X śr. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Łukasza Pieszczyka,

- 1 XI czw. w Ojcowie o 8.00 – w int. zmarłych Parafian,

- 2 XI pt. w Ojcowie o 8.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące, o 17.00 w Grodzisku – za zmarłych z rodz. Kasprzyków, Katarzyńskich, Srebnickich i za zmarłych potrzebujących naszej modlitwy,

- 3 XI sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Wacława Wilka w 20 rocz. śm., za zmarłych Leszka Krzemienia, Otylię Wilk, Irenę i Jana Kozików,

- 4 XI ndz. w Ojcowie: - o 8.00 – za śp. Annę i Janusza Bosaków, - o 10.00 – o Boże bł. dla myśliwych i ich rodzin oraz za zmarłych członków Koła Myśliwskiego „Szarak”,

- w Grodzisku o 12.00 – w int. Alicji o zdrowie i Boże bł. z ok. 1 rocznicy urodzin.

 1. Przypominam, że od listopada do kwietnia w niedziele nie będzie Mszy św. wieczornej. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe w Ojcowie po Mszy św. o godz. 16.00. Natomiast w dni powszednie października o godz. 17.30. Z racji I-szego piątku miesiąca spowiedź święta 2 listopada w Grodzisku od godz. 16.30.

 2. Na ławce przy wejściu do kościółka są wyłożone karteczki do wpisywania imion zmarłych, których chcemy polecić Bogu w modlitwie „wypominków”.

 3. Dziękuję serdecznie za ofiary na prace remontowe w parafii. Dziękuję jednej rodzinie za złożoną ofiarę na renowację figury Matki Bożej u stup zamku ojcowskiego. Zakończyliśmy również w minionym tygodniu renowację wieży kościoła w Grodzisku. Trwają jeszcze prace konserwacyjne sklepienia kościoła w Grodzisku.

 4. W niedzielę 11 listopada rozpoczną się w naszej parafii misje. Proszę o modlitwę i ofiarowanie umartwień o duchowe owoce tych misji.

 5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli.21 października 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX Niedzielę Zwykłą

 1. „Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej ewangelii, uświadamiają nam prawdę o wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Ta miłość wyraziła się w tym, że Jezus, jako Syn Boży uniżył się aż do śmierci, aby nas wywyższyć i obdarzyć swoim życiem. Jesteśmy powołani do tego, by być darem dla drugiego.

 2. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako niedzielę misyjną. Swoją modlitwą i ofiarami wspomagamy misjonarzy i Kościół w krajach misyjnych. Składamy dodatkowe ofiary do koszyka przy wejściu do kościoła.

 3. W dniu jutrzejszym w modlitwie Kościoła wspominamy bł. Jana Pawła II, papieża.

 4. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 22 X pn. w Ojcowie o 7.00 w Kaplicy Br. Albertynów - za Parafian; o 17.00 w Ojcowie– za śp. Antoniego Słowika,

- 23 X wt. w Ojcowie o 17.00 – Msza św. w int. Elżbiety, o Boże bł. i potrzebne łaski z ok. rocznicy urodzin, zam. mąż Andrzej,

- 24 X śr. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Słowika, w 30 dniu po śmierci,

- 25 X czw. w Ojcowie o 17.00 – w int. Mieszka Fus, z ok. przyjęcia sakram. chrztu św.

- 26 X pt. w Ojcowie o 18.00 – w int. Krystyny i Adama Skwarek z ok. 35 rocz. ślubu,

- 27 X sb. w Ojcowie o 18.00 – w 35 rocz. ślubu Stefani i Jana Jakubek,

- 28 X ndz. w Ojcowie: - o 8.00 – w int. Księdza Proboszcza o Boże bł. i dary Ducha Św. od Sióstr Różańcowych, - o 10.00 – za śp. Halinę Opalską, - o 16.00 – za śp. Bolesława Kostrój w 2 rocz. śmierci,

- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Mariannę i Mieczysława Domagalskich.

 1. Przypominam, że w październiku w niedziele w Ojcowie, Msza św. wieczorna jest odprawiana o godz. 16.00. Natomiast od listopada do kwietnia w niedziele nie będzie Mszy św. wieczornej. Zachęcam do odmawiania modlitwy różańcowej w kręgu rodzinnym. W niedziele października nabożeństwo różańcowe w Ojcowie po Mszy św. o godz. 16.00. Natomiast w dni powszednie o godz. 17.30.

 2. Na ławce przy wejściu do kościółka są wyłożone karteczki do wpisywania imion zmarłych, których chcemy polecić Bogu w modlitwie „wypominków”.

 3. W przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Przesuniemy wskazówki zegara o 1 godzinę do tyłu (z 3 na 2).

 4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli.14 października 2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVIII Niedzielę Zwykłą

 1. Na pytanie: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Pan Jezus przypomina, abyśmy przestrzegali przykazania Boże. Ponadto przestrzega nas, abyśmy nie pokładali ufności w rzeczach materialnych, lecz przylgnęli całym sercem do Niego.

 2. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- 15 X – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła,

- 16 X – św. Jadwigi Śląskiej,

- 17 X – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika,

- 18 X – św. św. Łukasza Ewangelisty, święto,

- 20 X – św. Jana Kantego, prezbitera.

 1. Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:

- 15 X pn. w Ojcowie o 18.00 – w Dzień Dziecka Utraconego, za zmarłych: Wojtusia, za jego rodzeństwo i wszystkie zmarłe dzieci,

- 16 X wt. w Ojcowie o 17.00 – Msza św. dziękczynna za ok. 41 rocz. urodzin Grzegorza, z prośbą o Boże bł. i opiekę MB Nieustającej Pomocy,

- 17 X śr. w Ojcowie o 7.00 w Kaplicy Br. Albertynów - za Parafian, o 17.00 w Ojcowie – za śp. Edwarda i Zofię Cyganek oraz Beatę Znamirowską,

- 18 X czw. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Magdaleny i Johna Beauchamp,

- 19 X pt. w Ojcowie o 18.00 – w int. Ireny, o Boże bł. i zdrowie z ok. rocz. urodzin i imienin, zam. rodzina,

- 20 X sb. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Roberta, Józefa i Doroty Parzelskich,

- 21 X ndz. w Ojcowie: - o 8.00 – za śp. Władysława Jasińskiego w 2 rocz. śm.,

- o 10.00 – za śp. Tadeusza Staronia,

- o 16.00 – Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i dary Ducha Św. dla Szymona z ok. 18 rocz. urodzin, - o 12.00 w Grodzisku – za śp. Tadeusza Lisickiego.

 1. Przypominam, że w październiku w niedziele w Ojcowie, Msza św. wieczorna jest odprawiana o godz. 16.00. Natomiast od listopada do kwietnia w niedziele nie będzie Mszy św. wieczornej. Zachęcam do odmawiania modlitwy różańcowej w kręgu rodzinnym. W niedziele października nabożeństwo różańcowe w kościele po Mszy św. o godz. 16.00. Natomiast w dni powszednie o godz. 17.30.

 2. Dzisiaj składamy dodatkowe ofiary do koszyka na stypendia dla dzieci i młodzieży w ramach „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Natomiast w przyszłą niedziele na Papieskie Dzieła Misyjne. Bóg zapłać za ofiary na prace remontowe w parafii.

 3. Na ławce przy wejściu do kościółka są wyłożone karteczki do wpisywania imion zmarłych, których chcemy polecić Bogu w modlitwie „wypominków”.

 4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego bł. Gościom i Parafianom życzę dobrej niedzieli.


7 października 2012


Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII Niedzielę Zwykłą

 1. „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.” Bracia i siostry pomagajmy dzieciom spotykać się z Jezusem Chrystusem na modlitwie i w liturgii Kościoła. Uczmy się od nich prostoty serca i zawierzenia Bogu.

 2. W tym tygodniu w modlitwie Kościoła wspominamy:

- Dzisiaj wspomnienie NMP Różańcowej,

- 9 X – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, Patrona diecezji,

- 13 X – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.

 1. Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 8 X pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Marię i Józefa Boroniów,

- 9 X wt. w Ojcowie o 18.00 – o szczęśliwą operację i o zdrowie dla córki Kasjany,

- 10 X śr. w Ojcowie o 18.00 – za Parafian,

- 11 X czw. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym dla Anety i Andrzeja z ok. 15 rocz. ślubu,

- 12 X pt. w Ojcowie o 18.00 – w int. Aliny i Michała, o Boże bł. w życiu małżeńskim i rodzinnym z ok. 40 rocz. ślubu,

- 13 X sb. w Ojcowie o 9.00 – Msza św. z udziałem członków XX Międzynarodowego Seminarium Sacrum i Przyroda, pod przewodnictwem Ks. Prof. Macieja Ostrowskiego;

o 18.00 w Grodzisku – o Boże bł. dla rodzin: Pawelców, Jagodzińskich, Wiśniewskich i Guzków;

- 14 X ndz. w Ojcowie: - o 8.00 – za śp. Mariannę, Jana i Franciszka Rogozików,

- o 10.00 – za śp. Jadwigę i Walentego Gumulów, podczas Mszy św. chrzest Mieszka Fus,

- o 16.00 – za śp. Janinę i Teofila Gęgotków, - o 12.00 w Grodzisku – za śp. Sławomira Tarnówkę.

 1. Dzisiaj rozpoczynamy 68 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: Kościół domem miłosierdzia.

 2. W sobotę 13 października zapraszam na Nabożeństwo Fatimskie do Grodziska na godz. 18.30, po Mszy św. wieczornej. Przypominam, że w październiku w Ojcowie, Msza św. wieczorna w niedziele jest odprawiana o godz. 16.00. Natomiast od listopada do kwietnia w niedziele nie będzie Mszy św. wieczornej. W miesiącu październik weźmy też liczny udział w modlitwie różańcowej. W niedziele października nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o godz. 16.00. Natomiast w dni powszednie o godz. 17.30.

 3. Dzisiaj składamy dodatkowe ofiary do koszyka na dzieła Caritas Diecezjalny. Natomiast za tydzień będą zbierane dodatkowe ofiary na stypendia dla dzieci i młodzieży w ramach „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelką pomoc na prace remontowe w parafii.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 100 gości online