Ogłoszenia parafialne 6/2013
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 29 Czerwiec 2013 16:01

ojcow-grodzisko

30 czerwca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XIII Niedzielę Zwykłą 


Z Listu św. Pawła Ap. do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. … Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowaniu ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 3VII – święto św. Tomasza Ap.,  
- 4VII – I-czwartek miesiąca, Msza św. o Jezusie Chrystusie Najwyższym Kapłanie,
- 5VII – I – piątek miesiąca, modlitwa do Najśw. Serca Jezusowego,
- 6VII – wspomnienie bł. Marii Teresy Leduchowskiej, dziewicy.  

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:    
- 1VII pn. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za Parafian,
    w Ojcowie o 18.00 – za śp. Piotra Gajewskiego,
- 2VII wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. rodz. Srebnickich ze Skały, 
- 3VII śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Adelę i Stanisława Gajdów,
- 4VII czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Piotra Gajewskiego, zam. Ciesielscy z Osieka,
- 5VII pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Kazimierza Cebulę,
- 6VII sb. w Ojcowie o 14.00 – spotkanie modlitewne członków Grupy „Parasol” w rocznicę akcji „Koppe”,
    o 16.00 w Grodzisku – ślub Justyny Chwastek i Grzegorza Ziąbiec, 
    o 18.00 w Ojcowie – za śp. Jana i Irenę Morawskich,
- 7VII niedziela
    w Ojcowie
    - 8.00 – za śp. Tadeusza Staronia w 15 rocz. śm.,
    -10.00 – za śp. Leszka Krzemienia w 20 rocz. śm.,
    -18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. brat Stanisław z rodziną,
    w Grodzisku
    - o 12.00 – za śp. Wandę Jędrychowską i zm. z rodziców. 

W czwartek po wieczornej Mszy św. będziemy się modlić o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Natomiast w piątek spowiedź św. w Ojcowie od godz. 17.30, a po Mszy św. litania do Najświętszego Serca Jezusowego.

Proszę, abyśmy w przyszłą niedzielę, przez dodatkowe ofiary, pośpieszyli z pomocą rodzinom, których domy zostały w ostatnich dniach zniszczone powodzią. Kilka rodzin potrzebuje pięć łóżek; jeśli ktoś może pomóc, proszę o kontakt. 

Dziękuję serdecznie trzem rodzinom za złożoną ofiarę na potrzeby Parafii w wysokości 450 zł.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


23 czerwca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XII Niedzielę Zwykłą

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.
 Życie, które jest darem Boga, uczmy się każdego dnia składać Bogu w duchu wiary. 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 24VI – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela,  
- 28VI – św. Ireneusza, biskupa i męczennika,
- 29VI – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:    
- 24VI pn.  w Ojcowie o 18.00 – za śp. Jana i Agatę Katarzyńskich oraz o zdrowie i Bożą opiekę dla Jana,
- 25VI wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Jana Bosaka, zam. szwagier, 
- 26VI śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Janinę i Teofila Gęgotek,
- 27VI czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Władysława Kaźbirka z ok. imienin oraz za Piotra i Stanisławę Domagalskich,
- 28VI pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Józefa Ornat,
- 29VI sb. w kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za Parafian, w Grodzisku o 12.00 – za śp. Piotra Tarnówkę,  o 18.00 w Ojcowie – za śp. Jana Bąka, zam. córka Wanda,
- 30VI niedziela
  w Ojcowie

    - o 8.00 - za śp. Jana, Zofię i Władysławę Wawro oraz Jana     Tabaka,
    - 10.00 – za śp. Władysława Katarzyńskiego z ok. im.,
    - 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Huberta i Kacpra,
  w Grodzisku
    - o 12.00– za śp. Annę, Józefa, Władysława, Kazimierza, Józefa i Helenę Dziedziców. 

W uroczystość św. Piotra i Pawła ofiary składane na tacę będą przeznaczone na pomoc dla Stolicy Apostolskiej.
Dziękuję serdecznie trzem rodzinom za złożoną ofiarę na potrzeby Parafii w wysokości 500 zł.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


16 czerwca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XI Niedzielę Zwykłą 

„Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” „My uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary” w Niego…(Ga2,16)

Naszą odpowiedzią na miłość Boga jest wiara, która wyzwala z grzechu i daje siłę do życia zgodnie ze słowem Bożym. Dzisiaj modlitwą otaczamy pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa Kazimierza Ryczana w 50 rocz. święceń kapłańskich i 20 rocz. sakry biskupiej.


Dziękuję serdecznie trzem rodzinom za złożoną ofiarę na potrzeby Parafii w wysokości 200 zł. Dziękuję Panu Tadeuszowi za wykoszenie trawy przy Kaplicy na Wodzie.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 17VI – św. Br. Alberta Chmielowskiego, zakonnika, Patrona DPS Br. Albertynów w Ojcowie, w kaplicy u Braci uroczystość,
- 21VI – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:

- 17VI pn.  w kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za Parafian, w Ojcowie o 18.00 – za śp. Jana Srebnickiego,
- 18VI wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Jana Kloczkowskiego w 14 rocz. śm. i za
  Franciszka Woziwodę w 10 rocz. śm.,
- 19VI śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Ludwika Wiśniewskiego, zam. rodz. Wiśniewskich, 
- 20VI czw. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. i liczne łaski w życiu dla Aleksandry Ferdek w 18 rocz. urodzin,
- 21VI pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Jakubka,
- 22VI sb. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. Małgorzata, Barbara, Agata i Józefa z rodzinami,
- 23VI nd. – w Ojcowie – o 8.00 – za śp. Władysława Jasińskiego, - 10.00 – za śp. Andrzeja, Helenę Starczyńskich i Janinę Adamczyk, - 18.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Joanny i Grzegorza Mazela w 1 rocz. ślubu,
           - o 12.00 w Grodzisku – za śp. Wandę i Jana Gajewskich.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


2 czerwca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na IX Niedzielę Zwykłą 

„Panie … nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. … Lecz powiedz tylko słowo.” Słowa te, które wypowiedział setnik z dzisiejszej Ewangelii, były wyrazem jego pokory i wiary. My wypowiadamy je podczas każdej Mszy św., przed Komunią św., wypowiadane z wiarą przynoszą uzdrowienie dla naszej duszy.

Dzisiaj obchodzimy po raz VI Święto Dziękczynienia pod hasłem: „Dziękujemy za łaskę wiary”. Ofiary składane dodatkowo do koszyka przy wyjściu z kościoła przeznaczone są na budowę świątyni Opaczności Bożej.

Dziękuję serdecznie tym wszystkim z naszej wspólnoty parafialnej, którzy przygotowali ołtarze wystawienia na Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej. Dziękuję tym spośród nas, którzy pomagali podczas procesji, a szczególnie dziewczynkom sypiącym kwiaty.

W tym tygodniu w czwartek 6 czerwca obchodzimy oktawę Uroczystość Bożego Ciała.

Zapraszam w tym dniu na Mszę św. i procesję eucharystyczną do Grodziska na godz. 18.00. Podczas Mszy św. błogosławieństwo wianków. Proszę o pomoc w przygotowaniu 4 ołtarzy wystawienia mieszkańców Młynów, Grodziska Dolnego i Górnego, zapraszam w czwartek na godz. 17.00.

Dzisiaj zaproszeni jesteśmy przez papieża Franciszka do wspólnej adoracji Najśw. Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00. Nasze czuwanie w Ojcowie od godz. 17.00.
7 VI z racji pierwszego piątku miesiąca spowiedź święta w Ojcowie od godz. 17.30.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 3VI świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy; - 5VI św. Bonifacego, bpa i męczennika; - 6VI św. Norberta, bpa; - 7VI Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa; - 8VI Niepokalanego Serca NMP. Przez cały czerwiec, po wieczornej Mszy św., modlimy się do Najśw. Serca Pana Jezusa.

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:    
- 3VI pn. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – w int. Parafii, w Ojcowie o 18.00 – za Krzysztofa Adamczyka z ok. 1 rocz. ur. o zdrowie i Boże bł.;
- 4VI wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Bogdana Katarzyńskiego i zm. z rodz. Katarzyńskich, Gugulskich i za dusze w czyśćcu cierpiące;
- 5V śr. w Grodzisku o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla rodziny oraz o dojrzałość i mądrość dla dzieci;
- 6VI czw. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Roberta Styrylskiego, Stanisława i Kazimierza Styrylskich, Tadeusza Kapustę;
- 7VI pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. koledzy i wychowawczyni z klasy syna Tomka;
- 8VI sb. w Ojcowie o 15.30 – ślub Anny Tokaj i Pawła Szkatulnego; o 17.00 – ślub Eweliny Zasady i Szymona Kluski; o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Janiny Bosak z ok. 85 rocz. urodzin;

- 9 VI w niedzielę:
         - w Ojcowie:- o godz. 8.00 – za śp. Antoniego i Józefę Boroń; - o 10.00 – śp. Bolesława Grzywnowicza; - o 18.00 – za śp. Andrzeja Nawalany;
         - w Grodzisku o 12.00 – za śp. Edmunda Prostackiego.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 83 gości online