Ogłoszenia parafialne 3/2013
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 29 Marzec 2013 16:01

ojcow-grodzisko
31 marca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego

„Żywego już Pana widziałam, grób pusty, i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja…” Słowa zaczerpnięte z Sekwencji wielkanocnej, ze śpiewu Marii Magdaleny, niech będą wyrazem naszej wiary i nadziei w zmartwychwstanie i życie wieczne. Żyjmy bracia i siostry nowym życiem w jedności ze zmartwychwstałym Chrystusem.

Wigilią Paschalną rozpoczęliśmy Okres Wielkanocny, czas radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Najbliższe 8 dni, tzw. Oktawa Wielkanocy, są przeżywane w Kościele jako jedna uroczystość, dlatego zachęcam do uczestnictwa w tym czasie we Mszach świętych.

Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które swoją pracą dla dobra naszej Wspólnoty pomogły nam dobrze przeżyć święta paschalne. Dziękuję Paniom Regelindzie, Marii, Joli, Zofii oraz Panom Tadeuszowi, Adamowi, Jerzemu i Andrzejowi. Dziękuję za pomoc w posprzątaniu kościołów, przygotowaniu ołtarzy wystawienia, za odśnieżenie terenu przy kościołach. Dziękuję wszystkim, którzy przez  czytania i śpiew, przez pomoc w procesji pomogli nam głęboko przeżyć liturgię świąteczną.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 1 IV w Poniedziałek Wielkanocny porządek niedzielny Mszy św.:

w Ojcowie:

o 8.00 – za śp. Balbinę Katarzyńską i Balbinę Mosurek;

o 10.00 – za śp. Jana w rocz. śm. i Bronisława Rupę, Zofię Kyzioł, Andrzeja i Wincentego Gajowczyków;        

o 18.00 – za śp. Łukasza Gila w 5 rocz. śm., zamówił brat z rodziną;

w Grodzisku o 12.00 – o zdrowie, Boże bł. i liczne łaski dla Pani Grażyny Rodek w dniu imienin;  

- we wtorek, środę i sobotę intencje są wolne; dlatego zachęcam do zamawiania Mszy św. w intencjach bliskich;

- 4 IV w czw. w Ojcowie o 18.00 – za Dobroczyńców naszej parafii;

- 5 IV w pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława i Krzysztofa Ordyk; 

- 7 IV w Niedzielę Miłosierdzia Bożego:

w Ojcowie:

- o g. 8.00 – o Boże bł., opiekę Matki Bożej i dar zdrowia dla Sióstr Różańcowych  i ich rodzin;

- o 10.00 – za śp. Wacława Boronia w 8 rocz. śm.
- o 18.00 – Msza św. dziękczynno-błagalna  do Bożego Miłosierdzia w int. dzieci i wnuków z rodziny Katarzyńskich;

w Grodzisku o 12.00 – za śp. Helenę Gajewską w 5 rocz. śmierci.

W dniu jutrzejszym ofiary składane na tacę są przeznaczone na pomoc dla KUL. We wtorek 2 kwietnia wspominamy 8 rocz. śm. bł. Jana Pawła II.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.24 marca 2013


Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową

„Chrystus Jezus … ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. …uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.” (Flp 2,6n) Tego Chrystusa, który oddał życie dla naszego zbawienia prosimy, aby „dał nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu”.

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, którego szczytem jest obchód Wieczerzy Pańskiej, przeżywanie męki i śmierci Jezusa Chrystusa oraz Jego chwalebnego zmartwychwstania. Zapraszam do uczestnictwa w modlitwie Kościoła w Wielkim Tygodniu. Możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi w tym tygodniu będzie przed lub po Mszy św.

W środę 27 marca odwiedzę ze spowiedzią i Komunią św. osoby chore i starsze w Parafii.

W Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma w Katedrze kieleckiej, Ksiądz Biskup Diecezji z udziałem wszystkich kapłanów, poświęci olej krzyżma i olej namaszczenia chorych. Oleju krzyżma używa się podczas sprawowania sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich. Jest to dzień ustanowienia przez Chrystusa sakramentu eucharystii i kapłaństwa.

- Msza św. Wieczerzy Pańskiej 28 marca w Wielki Czwartek w Ojcowie o godz. 18.00. Pod koniec Mszy św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do ołtarza wystawienia tzw. ciemnicy. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
- 29 marca w Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy św. Gromadzimy się natomiast na Drodze Krzyżowej w Ojcowie o godz. 17.00. Następnie będziemy uczestniczyć w liturgii słowa Bożego, adoracji Krzyża i Komunii św. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 20.00.
- 30 marca w Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów w Ojcowie o godz. 10.00 i w Grodzisku o godz. 12.00.
- Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 18.00 w Ojcowie. Uroczystość ta składa się z liturgii światła i słowa Bożego oraz z liturgii chrzcielnej i Eucharystii. W noc Zmartwychwstania Pańskiego zabrzmi radosne Alleluja.
- 31 marca w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego procesja rezurekcyjna i Msza św. w Ojcowie o godz. 6.00. W uroczystej procesji pójdziemy za Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie drogą w kierunku Ojcowa i Groty Matki Bożej. Proszę o pomoc podczas procesji. Proszę, aby Panie z Koła Różańcowego przyniosły świece. Zapraszam też dziewczynki do sypania kwiatów podczas procesji. Proszę w miarę potrzeby, o pomoc w odśnieżeniu placu przed Kaplicą w Ojcowie i małego parkingu w Grodzisku. W przyszłą niedzielę przechodzimy na tzw. czas letni.

Poczynając od następnej niedzieli aż do końca października, będzie odprawiana dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 18.00 w Ojcowie.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 25 III pn. Msza św. w Ojcowie o 17.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące,
- 26 III wt. Msza św. w Ojcowie o 17.00 – w int. Parafii,
- 27 III śr. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Kazimierę, Zygmunta, Stanisławę i Grzegorza Derczów,  
- 28 III czw. w Ojcowie o 18.00 – w int. Ks. Proboszcza o Boże bł. i siły w pracy duszpasterskiej, zam. Parafianie,
- 29 III pt. w Ojcowie początek liturgii wielkopiątkowej o 17.00,
- 30 III sb. w Ojcowie o 18.00 – Msza Wigilii Paschalnej za chorych i cierpiących,
- 31 III nd. – w Ojcowie:

- o 6.00 – w int. Parafian. Z racji procesji i Mszy rezurekcyjnej nie będzie Mszy św. o godz. 8.00 rano,
- o 10.00 – za śp. Krystynę Jakubek,
- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Annę Czerwińską i jej teściów Jadwigę i Józefa Czerwińskich,
- o 18.00 w Ojcowie – o dar zdrowia i Boże bł. dla Janiny i Andrzeja Uraczów.

W poniedziałek wielkanocny 1 kwietnia Msze św. w porządku niedzielnym.

Dołóżmy wszelkich starań, aby jak najpełniej uczestniczyć w tym tygodniu w modlitwie Kościoła.

Dziękuję serdecznie za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego w wysokości 410 zł.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


 

17 marca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na
V Niedzielę Wielkiego Postu


W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa Pana Jezusa do kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, a którą chciano ukamienować: „Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Te słowa odnoszą się również do nas, byśmy przez szczere nawrócenie odmienili swoje życie.

Z całym Kościołem dziękujemy Panu Bogu za nowego papieża Franciszka. Chcemy mu towarzyszyć naszą modlitwą i słuchać jego głosu, aby nasza wiara była żywa.

Nasze rekolekcje dobiegają końca, ale przed nami wciąż droga wielkopostnej pokuty. Kto jeszcze nie przystąpił do spowiedzi niech to uczyni jak najszybciej, aby przeżyć radość paschalnego zwycięstwa. Dziękuję w imieniu naszej Wspólnoty Ks. dr. Tomaszowi Siemieniec, za przygotowanie nas do świąt paschalnych. Życzymy Księdzu dużo sił i Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej piórem i nauczaniem.


19 marca obchodzimy uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP i patrona Kościoła.

Zapraszam w tym dniu na liturgię Mszy św. w Grodzisku o godz. 12.00 i w Ojcowie o godz. 17.00. Niech udział w tym dniu we Mszy św. będzie naszym wspólnym dziękczynieniem za papieża Franciszka, który w tym dniu rozpoczyna uroczyście swój pontyfikat. W przyszłą niedzielę tzw. Niedzielę Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Podczas Mszy św. na początku -poświęcenie palm.


Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 19 III wt. w Grodzisku o 12.00 – za śp. Józefa Wardęgę,
w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefa i Mariannę Kasprzyków oraz za Józefa Dońka,
- 20 III śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Krystynę Zając,
- 22 III pt. int. wolna,
- 23 III sb. w Ojcowie o 17.00 – w int. Joanny o zdrowie i Boże bł. z ok. 18 rocznicy ur.,   
- 24 III nd. w Ojcowie:  
- o 8.00 – za śp. Janusza Bosaka w rocz. śm.,
- o 10.00 – za śp. Janinę Adamczyk,  
- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Adama Suder w 4 rocz. śm.


Przy wyjściu z kościoła wyłożone są baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas na pomoc dla najbardziej potrzebujących pomocy w cenie 4zł. W przyszłą niedzielę przy kościele będzie można zakupić pamiątki świąteczne przygotowane przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej „Leonardo” z Woli Kalinowskiej. Proszę też o składanie dodatkowych ofiar na kwiaty do grobu Pańskiego.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli.10 marca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na

IV Niedzielę Wielkiego Postu


Kościół przez św. Pawła Apostoła kieruje do nas wezwanie: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.” Dlatego za wzorem syna marnotrawnego z dzisiejszej przypowieści chcemy stanąć w prawdzie przed Bogiem i wyznać: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie i moim braci”. Wtedy dopiero będziemy mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia i odnowić swoje życie. 

Rekolekcje wielkopostne.

W tym tygodniu od piątku do niedzieli będziemy przeżywać w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne.

W piątek rozpoczniemy je w Ojcowie o godz. 16.30 Drogą Krzyżową, a następnie Msza św. z nauką.

W sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, spowiedź święta i o 17.00 Msza św. z nauką.

Zakończenie rekolekcji w niedzielę.

Rozważania rekolekcyjne poprowadzi ks. dr Tomasz Siemieniec, redaktor wydania kieleckiego Tygodnika Niedziela. Przez udział w rekolekcjach przygotujmy się jak najlepiej na przeżycie Świąt Paschalnych.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 13 III śr. w Grodzisku o 17.00 – w intencji Parafii,
- 15 III pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefę, Antoniego i Wacława Boroń,  
- 16 III sb. w Ojcowie o 17.00 – w int. Joanny o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski z ok. rocznicy urodzin,

- 17 III nd. w Ojcowie:

- o 8.00 – 1) za zmarłe Siostry Różańcowe, 2) za śp. Zbigniewa, Józefa, Mariannę Kasprzyków i Józefa Dońka,
- o 10.00 – 1) za Parafian, 2) za śp. Genowefę, Jana Szwajcowskich, Barbarę, Feliksa, Mariannę i Jana Rusek,

- 17 III nd.  w Grodzisku   - o 12.00 – za śp. Józefę w 13 rocz. śm. i Jana Bąk.

Dziękuję za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na misje w wysokości 312 zł. Proszę o składanie dodatkowych ofiar na kwiaty do grobu Pańskiego.
Zachęcam do czytania prasy katolickiej; tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli.


3 marca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na

III Niedzielę Wielkiego Postu


Bóg, który jest pośrodku Kościoła, przez swojego Syna wzywa nas do nawrócenia. Pragnie ujrzeć w naszym życiu owoce nowego życia z wiary. Naszą wiarę przez ostatnie osiem lat umacniał papież Benedykt XVI, dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dar jego pontyfikatu i prosimy, aby Duch Święty naznaczył nowego następcę Piotra Apostoła.

W najbliższy poniedziałek w liturgiczne wspomnienie św. Kazimierza Królewicza. W tym dniu modlimy się w intencji naszego Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana o dar zdrowia i dary Ducha Świętego w kierowaniu kieleckim Kościołem. Modlimy się też w intencji Księdza Biskupa Pomocniczego Kazimierza Gurdy o potrzebne łaski w posłudze dla naszego Kościoła.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:

- 4 III pn. w Ojcowie o 17.00 – w int. Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana i jego Biskupa Pomocniczego Kazimierza Gurdy, o dary łaski Bożej w posłudze dla Kościoła,
- 6 III śr. w Grodzisku o 17.00 – w intencji dobroczyńców naszej Parafii,
- 8 III pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Jana i Agatę Katarzyńskich,  
- 9 III sb. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian,  
- 10 III nd. w Ojcowie:  
- o 8.00 – za śp. Kazimierę i Stanisława Miodek oraz ich rodziców,    
- o 10.00 – za śp. Tomasza Kemona z ok. imienin,  
- o 12.00 w Grodzisku – za śp. Stefanię, Franciszka Domagalskich i ich  syna Mariana.

Ponadto w tygodniu Msza św. jest odprawiana o godz. 7.00 w kaplicy Br. Albertynów.

W okresie Wielkiego Postu :

- w piątki o 16.30 w Ojcowie nabożeństwo  Drogi Krzyżowej

- w niedziele, w Ojcowie po Mszy św. o godz. 8.00,  nabożeństwo Gorzkich Żali.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej, tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 76 gości online