Ogłoszenia parafialne 10/2013
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 29 Październik 2013 16:01

ojcow-grodzisko
27 października 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą Myśl na dzisiejszy dzień z 1 Listu św. Pawła Ap. Do Koryntian: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: 
28X – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; 1XI – Uroczystość Wszystkich Świętych; 2XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; 3 XI – św. Huberta bpa. 

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:    

- 28X pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Zofię, Piotra Katarzyńskich, za zm. Z rodziny Katarzyńskich i Gugulskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
- 29X wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Antoniego Tadeusza Boronia;
- 30X śr. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Heleny i Andrzeja w 30 rocz. ślubu oraz o zdrowie dla mamy, zam. dzieci; po Mszy św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 31X czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Kazimierę Świerczyńską, zam. wnuki;
- 1XI pt. w Ojcowie o 8.00 – za zmarłych Parafian; 
- 2XI sb. w Grodzisku o 17.00 – za zm. zgłoszonych do modlitwy wypominków oraz za zm. z rodziny Kasprzyków, Katarzyńskich i Srebnickich;
- 3X niedziela
    - w Ojcowie: o 8.00 – za śp. Annę i Janusza Bosaków; o 10.00 – w intencji myśliwych z Koła Łowieckiego „Szarak” w Skale i ich rodzin oraz za zm. członków Koła;
    - w Grodzisku o 12.00 – za Parafian.
Codziennie po Mszy św. wieczornej wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa różańcowa. Módlmy się również do Matki Bożej na różańcu w naszych rodzinach.

Miesiąc listopad jest szczególnym czasem pamięci o naszych zmarłych. W oktawie wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych możemy ofiarować odpust zupełny za dusze zmarłych pod warunkiem pojednania z Bogiem, przystąpienia do Komunii św. i nawiedzenia cmentarza. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2XI Msza św. w Grodzisku godz. o 17.00. Będzie ona połączona z procesją przy kościele i modlitwą za zmarłych zgłoszonych w wypominkach.

Dzisiaj składamy dodatkowe ofiary do koszyka przy wyjściu z kościoła na pomoc dla misji. Natomiast w przyszłą niedzielę na KUL.

Proszę o składanie imion i nazwisk swoich bliskich zmarłych do modlitwy wypominków.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 20 października 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX Niedzielę Zwykłą 


Myśl na nowy tydzień z dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią: „Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: 
-21X – bł. Jakuba Strzemię; - 22X – bł. Jana Pawła II, papieża;  
- 27X – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:    
- 21X pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Wiktorię, Witolda i Stefana;
- 22X wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Jarosława Cyganka ;
- 23X śr. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Tomasza Sowula w 21 rocz. śm.; po Mszy św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 24X czw. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. dla Katarzyny i Dariusza w 10 rocz. ślubu oraz o zdrowie i Bożą opiekę dla dzieci Fryderyka, Igora i Mileny;
- 25X pt. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i zdrowie dla Stefani i Jana Jakubek z ok. 36 rocz. ślubu, zam. Dzieci; przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia;
- 26X sb. W Ojcowie o 14.00 – ślub Anny Kulesza i Marka Kulara; o 17.00 – za śp. Tadeusza Bonchur;
- 27X niedziela
     -w Ojcowie: o 8.00 – za śp. Tadeusza Staronia, o 10.00 – za śp. Władysławę Wawro w 1 rocz. śm., o 16.00 – za śp. Juliannę i Stanisława Indyków.
    -w Grodzisku o 12.00
Codziennie po Mszy św. wieczornej wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa różańcowa. Módlmy się również do Matki Bożej na różańcu w kręgu naszych rodzin.

Dziękuję serdecznie za ofiary złożone w ostatnim czasie: na pomoc dla ofiar wojny w Syrii w wysokości 439 zł, na kratę do kościoła w Grodzisku w wysokości 932 zł, na stypendia dla młodzieży przez Dzieło Nowego Tysiąclecia 432 zł.
W przyszłą niedzielę zbiórka dodatkowych ofiar na pomoc misjom.

Proszę o składanie imion i nazwisk swoich bliskich zmarłych do modlitwy wypominków.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 


13 października 2013


Ogłoszenia duszpasterskie na XXVIII Niedzielę Zwykłą  

Myśl na nowy tydzień z dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią: „Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: 

-15X – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła; - 16X – św. Jadwigi Śląskiej; dzień dziękczynienia za dar życia i posługi Kościołowi bł. Jana Pawła II;   - 17X – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; - 18X – święto św. Łukasza Ewangelisty; święto patronalne Służby Zdrowia; ponadto 14X – przypada Dzień Edukacji Narodowej, modlimy się za nauczycieli i wychowawców.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:    
- 14X pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Kazimierę Świerczyńską, zam. córka Lucyna z rodziną;
- 15X wt. w Ojcowie o 18.00 – w Dzień Dziecka Utraconego, za zmarłych: Wojtusia i jego rodzeństwo oraz za wszystkie zmarłe dzieci ;
- 16X śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Jana Katarzyńskiego, zam. Krystyna i Stani-sław Srebniccy z rodz.; po Mszy św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 17X czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. Jolanta Natkaniec z córkami i br. Wacławem;
- 18X pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Jana Katarzyńskiego, zam. parafianie; przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia;
- 19X sb. w Ojcowie o 15.00 – ślub Joanny Pawlik i Bartosza Cyganka; o 16.30 – chrzest Michała i Błażeja Wylężek; o 18.00 – za śp. Helenę, Mikołaja, Błażeja Morawskich i zm. z rodziny;
- 20X niedziela
    - w Ojcowie: o 8.00 – za śp. Władysława Jasińskiego w 3 rocz. śmierci;
    - o 10.00 – za śp. Halinę Opalską;
    - o 16.00 – za Parafian;
    - w Grodzisku o 12.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę.

Codziennie po Mszy św. wieczornej wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa różańcowa. Serdecznie zapraszam. Módlmy się również do Matki Bożej na różańcu w kręgu naszych rodzin.

Polecam lekturze tygodniki katolickie: Niedziela i Gość Niedzielny; są one wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 


6 października 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII Niedzielę Zwykłą  

Myśl na nowy tydzień z 2-Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. … Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: 
-7X – wspomnienie NMP Różańcowej, uroczystość odpustowa w Parafii Smardzowice; - 9X - bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, Patrona Diecezji Kieleckiej; - 13X – obchody XIII-go Dnia Papieskiego.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:    

- 7X pn. o 7.00 w Kaplicy Br. Albertynów – za Parafian; w Ojcowie o 18.00 – za śp. Jana Katarzyńskiego, zam. siostra Zofia;
- 8X wt. w Ojcowie o 17.00 – Msza św. dziękczynna za powrót do zdrowia;
- 9X śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Jana Katarzyńskiego, zam. siostrzenice; po Mszy św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 10X czw. w Ojcowie o 18.30 – za śp. Wacława w rocz. śmierci;
- 11X pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Julię Hreniak i Janinę Jankowską; przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia;
- 12X sb. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Pacynę, Eugenię i Tadeusza Lisickich oraz Marię Torchan ;
- 13X niedziela
    - w Ojcowie: o 8.00 – za śp. Tomasza Kemona, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące ;
    - o 10.00 – za śp. Jadwigę i Walentego Gumulów;
    - o 16.00 – za Parafian;
    - w Grodzisku o 12.00 – o Boże bł. na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego oraz o zdrowie dla Zofii i Andrzeja, w 30-rocznicę ślubu; zam. dzieci z rodzinami.

Dziękuję jeszcze raz myśliwym z Koła Łowieckiego „Szarak” ze Skały, za ufundowanie witraża św. Huberta do kościoła w Grodzisku. Podziękowanie wyrażamy wspólną modlitwą za fundatorów i ich rodziny.

Dzisiaj, odpowiadając na apel Episkopatu Polski o pomoc dla narodu Syrii, proszę o złożenie dodatkowych ofiar do koszyka przy wyjściu z kościoła. Natomiast w przyszłą niedzielę w Dzień Papieski, będziemy składać Panu Bogu dziękczynienie za zapowiedź kanonizacji bł. Jana Pawła II, a dodatkowe ofiary złożymy na pomoc stypendystom Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Polecam lekturze tygodniki katolickie: Niedziela i Gość Niedzielny; są one wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 91 gości online