Ogłoszenia parafialne 8/2013
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 29 Sierpień 2013 16:01

ojcow-grodzisko
25 sierpnia 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XXI Niedzielę Zwykłą 


Słowa z dzisiejszego Psalmu 117: „Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy”. Pan Bóg nasz jest zbawicielem całego świata i wszystkich ludzi, dlatego winniśmy Go wielbić i Jemu ufać.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

- 26VIII – uroczystość NMP Częstochowskiej,
- 27VIII – św. Moniki,
- 28VIII – św. Augustyna, bpa i doktora Kościoła,
- 29VIII – męczeństwo św. Jana Chrzciciela.

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:    
- 26VIII pn. w Grodzisku o 12.00 – w int. Dobroczyńców naszej Parafii, w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. rodz. Rodaków z Brzeszcz;
- 27VIII wt. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. i liczne łaski dla Marysi Surczacz z ok. 6 rocz. urodzin;
- 28VIII śr. w Ojcowie o 18.00 – Msza dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane w życiu z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Szymona w 80 rocz. urodzin; po Mszy św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 29VIII czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Janinę i Antoniego Uraczów oraz za Marię i Mariana Klimczaków;
- 30VIII pt. w Ojcowie o 15.00 ślub – Gabrieli Niederhuber i Macieja Kwapisz; o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Leny z ok. 1 rocz. urodzin, zam. rodzice;  
- 31VIII sb. w Grodzisku o 13.00 – o Boże Bł. i zdrowie dla Heleny i Jerzego Mucha w 50 rocz. ślubu, zam. dzieci; w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski w dalszym życiu dla Mateusza z ok. 18 rocz. urodzin;
- 1IX niedziela
    w Ojcowie: o 8.00 – 1) za Parafian; 2) za śp. Stefana Szwabika w 9 rocz. śmierci; o 10.00 – o Boże bł. i zdrowie dla Julii w 1 rocz. urodzin; o 18.00 – za śp. Marię, Józefa, Apolonię, Mieczysława i Edwarda Kopcińskich;
    w Grodzisku o 12.00 – za śp. Bronisławę i Stefanię Bosak.

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Krawczyk Małgorzata, panna, c. Adama, zamieszkała w Skale i Opalski Jarosław, kawaler, s. Stanisława, zamieszkały w Ojcowie – zapowiedź pierwsza; oraz Pawlik Joanna, panna, c. Wincentego, zamieszkała w Złotej Górze i Piotr Cyganek, kawaler, s. Jarosława, zamieszkały w Kuźnicy Masłońskiej – zapowiedź pierwsza. Kto by wiedział o istniejących przeszkodach w zawarciu tych związków, proszony jest o poinformowanie księdza proboszcz.

Dziękuję dwóm rodzinom za złożoną ofiarę 200 zł na prace renowacyjne w parafii.

Ze względu na urlop, w dniach od 31 sierpnia do 8 września w Parafii będzie mnie zastępował ks. kanonik Leszek Styczeń,

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


18 sierpnia 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XX Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z dzisiejszego drugiego czytania z Listu do Hebrajczyków: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości … przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 20VIII – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,
- 21VIII – św. Piusa X, papieża,
- 22VIII – NMP Królowej,
- 24VIII – święto św. Bartłomieja Apostoła.

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu: 
   
- 19VIII pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Mieczysława Muzyka;
- 20VIII wt. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. i liczne łaski w życiu małżeńskim dla Agnieszki i Łukasza w 3 rocz. ślubu;
- 21VIII śr. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Mikołaja Morawskiego w 1 rocz. śm., zamówiła żona z rodziną; po Mszy św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 22VIII czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zamówili mieszkańcy Ojcowa;
- 23 VIII pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Annę i Piotra Morawskich oraz za śp. Ewę i Władysława Mosur;
- 24VIII sb. w Ojcowie o 15.30 w Ojcowie – ślub Mari Bielawskiej i Przemysława Świgoń; o 17.00 w Ojcowie – za śp. Czesławę i Józefa Łakomy w 7 i 3 rocz. śmierci;
- 25VIII niedziela
 - w Ojcowie: o 8.00 – za śp. Mariana Bosaka i Mariana Szafrana;  o 10.00 – za śp. Sławomira    Tarnówkę; o 18.00 – za Parafian;
 - w Grodzisku o 12.00 – za śp. Józefa Siwka. 

Dziękuję bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy pomogli przygotować i godnie przeżyć uroczystość odpustową w Grodzisku. Dziękuję za złożone ofiary na zakup monstrancji dla kościoła w Grodzisku.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.11 sierpnia 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XIX Niedzielę Zwykłą  


Słowa nadziei z dzisiejszej Ewangelii: „Nie bój się, … gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. … Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

- 14VIII – św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika,
- 15VIII – uroczystość Wniebowzięcia NMP,
- 17VIII – św. Jacka, prezbitera.

15 sierpnia o godz. 12.00 w kościele w Grodzisku będziemy przeżywać uroczystość odpustową, na którą serdecznie zapraszam wszystkich. Spowiedź św. z okazji odpustu w środę od godz. 17.30 w Grodzisku. Po Mszy św. odpustowej będzie można zakupić pamiątki i coś do zjedzenia. Ofiary złożone na tacę oraz środki ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup monstrancji dla kościoła w Grodzisku.

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:    

- 12VIII pn. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie i Boże bł. na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego dla Adama i Aliny z ok. 35 rocz. ślubu; o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. mieszkańcy Ojcowa;
- 13VIII wt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Piotra i Ewy oraz dla ich dzieci Jana i Małgorzaty;
- 14VIII śr. w Grodzisku o 18.00 – z ok. 8 rocz. ślubu Katarzyny i Piotra, o Boże bł. i liczne łaski na dalsze lata życia małżeńskiego oraz o Bożą opiekę dla dzieci;  
- 15VIII czwartek
      w Ojcowie o 8.00 – za śp. Krystynę Jakubek; o 10.00 – o Boże bł. dla Magdaleny i Adama Błachno z ok. 10 rocz. ślubu oraz o zdrowie i Bożą opiekę dla Marleny z ok. 1 rocz. urodzin; o 16.00 – ślub Justyny Dyduch i Szczepana Ziobro; o 18.00 – o Boże bł. i zdrowie dla Ewy i Jacka Jakubek w 20 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci;
    w Grodzisku o 12.00 1) za Parafian; 2) za śp. Wacława, Mariannę i Józefa Madejów, Agnieszkę i Tomka Parzniewskich, Franciszkę, Tomasza, Kazimierza Boroniów i Władysława Dziedzica;
- 16 VIII pt. w Ojcowie o 18.00 – w int. Karoliny o Boże bł. z ok. 18 rocz. ur.;
- 17VIII sb. w Grodzisku  o 13.00 – ślub Klaudii Kudyba i Łukasza Iskry; o 14.45 w Ojcowie – ślub Moniki Czeladzkiej i Marka Zalewskiego; o 18.00 w Ojcowie – za śp. Mariannę i Mieczysława Domagalskich;
- 18VIII niedziela
    w Ojcowie: o 8.00 – za śp. Katarzynę, Piotra i Mieczysława Cupiałów; o 10.00 – za śp. Andrzeja, Wiesława, Władysława i Cecylię Nawalany; o 18.00 – za Parafian;
    w Grodzisku o 12.00 – za śp. Marka Idzika i za zm. z rodziny.

Dziękuję jednej osobie za złożoną ofiarę na potrzeby Parafii w wysokości 500 zł. Dziękuję panu Tadeuszowi za wykoszenie trawy przy Kaplicy na Wodzie, a panu Andrzejowi za wykoszenie trawy w Grodzisku.

Proszę o pomoc w posprzątaniu kościoła i jego otoczenia w Grodzisku w środę od godz. 15.00.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.4 sierpnia 2013


Ogłoszenia duszpasterskie na XVIII Niedzielę Zwykłą 

Pan Jezus uczy nas dzisiaj byśmy byli „bogaci przed Bogiem”, a nie gromadzili skarby tylko dla siebie. Apostoł Narodów dodaje: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga”.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- dzisiaj 4VIII – św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, patrona proboszczów,   
- 6VIII – święto Przemienienia Pańskiego,
- 8VIII – św. Dominika, prezbitera,
- 9VIII – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i m., patronki Europy,
- 10VIII – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika,
- 11VIII – św. Klary, dziewicy.  

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:    
- 5VIII pn. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Zbigniewa i jego rodziny, zam. mieszkańcy Ojcowa;
- 6VIII wt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie, Boże bł. i pokój ducha dla Marii z ok. imienin, zam. dzieci i wnuki;
- 7VIII śr. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. i liczne łaski dla Kacpra z ok. 5 rocz. ur.; 
- 8VIII czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. mieszk. Ojcowa, 
- 9 VIII pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Ryszarda Gajosa w 2 rocz. śm. zam. syn z rodziną;
- 10VIII sb. w Ojcowie  o 14.00 – ślub Katarzyny Śliwa i Michała Klocek; o 15.30 – ślub Katarzyny Ceran i Łukasza Smagały; o 18.00 – za śp. Romana Opalskiego;
- 11VIII niedziela
       -w Ojcowie – o 8.00 – za Ewę i Piotra Godek o Boże bł. na dalsze lata życia małżeńskiego z ok. rocz. ślubu oraz o Bożą opiekę dla ich dzieci; - 10.00 - o zdrowie i Boże bł. dla mamy Teodozji; o 18.00 – w int. Kamila z ok. 18 rocz. ur. o liczne łaski Boże w życiu;
       -w Grodzisku o 12.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Edwarda oraz o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i    dziecka.

6 sierpnia rusza 32 Piesza Pielgrzymka Kielecka z Wiślicy do Częstochowy. Zachęcam do udziału w pielgrzymce lub też do pielgrzymowania duchowo z naszymi pielgrzymami. 

Dziękuję jednej rodzinie za złożoną ofiarę na potrzeby Parafii w wysokości 50zł.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 113 gości online