Ogłoszenia parafialne 7/2013
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 29 Lipiec 2013 16:01

ojcow-grodzisko28 lipca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XVII Niedzielę Zwykłą 

Jezus Chrystus uczy nas dzisiaj modlitwy dziecka Bożego, która winna nam towarzyszyć we wszystkich okolicznościach życia: „Ojcze, nich się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy…”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 29VII – św. Marty,   
- 31VII –św. Ignacego z Loyoli, prezbitera,
- 1VIII – św. Alfonsa Marii Liguri, biskupa i doktora Kościoła,
- 2VIII – I-szy piątek miesiąca, modlitwa do Najśw. Serca Pana Jezusa,
- 3VIII – I-sza sobota miesiąca, modlitwa do Niepokalanego Serca NMP. 

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:    
- 29VII pn. w Ojcowie o 18.00–za śp. Wacława Knapika, zam. mieszkańcy Ojcowa;
- 30VII wt. w Ojcowie o 18.30 – za śp. Ryszarda Gajosa, zam. rodz. Srebnickich;
- 31VII śr. w Ojcowie w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za Parafian; w tym dniu nie będzie wieczornej Mszy św.,
- 1VIII czw. w Ojcowie o 18.30 – o Boże bł. dla Anety i Rajmunda w 12 rocz. ślubu oraz o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny;
- 2VIII pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. rodz. Gryców i Materlów;
- 3VII sb. w Ojcowie  o 15.00 – ślub Doroty Kruczek i Stanisława Krzywdy;
- o 16.30 w Ojcowie - ślub Agnieszki Wanat i Bartłomieja Cyganek;
- 4VIII niedziela
    w Ojcowie
    - o 8.00 – za  Parafian;
    - o 10.00 – za śp. Mariannę Gajewską w 9 rocz. śmierci;
    - o 18.00 – za śp. Leokadię i Józefa Tarnówków w rocz. śm.;
    w Grodzisku
    - o 12.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Mikolaja w 1 rocz. urodzin, zam. dziadkowie. 

Z racji I-szego piątku miesiąca spowiedź św. w Ojcowie od godz. 17.30. Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa do Serca Jezusowego. 

W dniach 6-13 sierpnia odbędzie się 32 Piesza Pielgrzymka Kielecka, na trasie Wiślica – Częstochowa. Serdecznie zachęcam do udziału w pielgrzymce. Można też pielgrzymować duchowo z naszymi pielgrzymami. Pomocą są foldery – legitymacja grupy duchowej, które są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Dziękuję jednej rodzinie za złożoną ofiarę na potrzeby Parafii w wysokości 220zł.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


21 lipca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XVI Niedzielę Zwykłą 


Prawdziwa mądrość rodzi się z zasłuchania w słowo Boże. Dlatego dzisiaj modlimy się: „Otwórz, Panie, nasze serca,  abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 22VII – św. Marii Magdaleny,   
- 23VII – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy,
- 24VII – św. Kingi, dziewicy,
- 25VII – święto św. Jakuba, Ap. oraz wsp. św. Krzysztofa, patrona kierowców,
- 26VII – św. Rodziców NMP, Joachima i Anny. 

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu: 
   
- 22VII pn. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za Parafian, w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. rodzina Bieniów z Cianowic,
- 23VII wt. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. dla Marianny i Janusza w 35 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci i wnuków,
- 24VII śr. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. dla Krzysztofa Ordyka,
- 25VII czw. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. dla rodziny Żaków,
- 26VII pt. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. i opiekę św. Anny dla Regelindy Anny,
- 27VII sb. w Ojcowie  o 16.00 – ślub Wioletty Cetner i Piotra Seweryn, o 18.00 w Ojcowie – za śp. Wacława Knapika, zam. koledzy i koleżanki z Lic. Rolniczego, 
- 28VII niedziela.
    w Ojcowie
    - o 8.00 – za śp. Mariannę i Stanisława Garczyk, Floriana, Kazimierza i Katarzynę Młynarskich,
    - o 10.00 – za śp. Tomasza Kemona i za zm. z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiace,
    - o 16.00 – ślub Iwony Krzystanek i Mateusza Matyszkiewicza, - o 18.00 – o Boże bł. dla Anny i Marka w 10 rocz. ślubu oraz Bożą opiekę dla ich dzieci,
    w Grodzisku
    - o 12.00 – za śp. Annę Czerwińską, zam. Barbara Pyzik.

W dniach 6-13 sierpnia odbędzie się 32 Piesza Pielgrzymka Kielecka, na trasie Wiślica – Częstochowa. Serdecznie zachęcam do udziału w pielgrzymce. Można też pielgrzymować duchowo z naszymi pielgrzymami. Pomocą są foldery – legitymacja grupy duchowej, które są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Dziękuję jednej rodzinie za złożoną ofiarę na potrzeby Parafii w wysokości 100zł.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.14 lipca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XV Niedzielę Zwykłą 


W dzisiejszej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, Pan Jezus uczy nas, że prawdziwym naszym bliźnim jest ten, który drugiemu człowiekowi okazuje miłosierdzie.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 15VII – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła,   
- 16VII – NMP z Góry Karmel,
- 20VII – bł. Czesława prezbitera.  

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:    
- 15VII pn. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za Parafian, w Ojcowie o 18.00 – o uzdrowienie wnuka Oliwiera,
- 16VII wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. rodz. Surach i Tomczyków ze Szczodrkowic,
- 17VII śr. w Grodzisku o 18.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Iwony oczekującej dziecka i o szczęśliwy poród,
- 18VII czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wincentego Parzelskiego z ok. imienin,
- 19VII pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Jana i Władysławę Srebnickich i Czesława Ornata,
- 20VII sb. w Grodzisku  o 17.00 – o Boże bł. dla rodziny oraz o szczęśliwy wyjazd i powrót dla Agnieszki, o 18.00 w Ojcowie – o Boże bł. dla Agaty i Piotra z ok. 5 rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla Mai w 1 rocz. ur. i dla Bartka w 4 rocz. ur.,
- 21VII niedziela
  - w Ojcowie
      - o  8.00 – za śp. Annę Bosak i Annę Kwintę,
      - o 10.00 – za śp. Jadwigę i Walentego Gumulów,
      - o 18.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę,
  - w Grodzisku
      - o 12.00  – za śp. Mikołaja Macieja Tarnówkę i Kazimierę Jankowską.

Podziękowania
Dziękuję za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na pomoc powodzianom w wysokości 1275 zł. Pieniądze te przekazałem jednej rodzinie z Minogi, która najbardziej ucierpiała wskutek zalania domu.
Dziękuję 3- rodzinom za złożoną ofiarę na potrzeby Parafii w wysokości 1350zł.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.


7 lipca 2013

Ogłoszenia duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą 

Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.” Troska o głoszenie Ewangelii światu jest zadaniem całego Kościoła, również każdego z nas.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 8VII – św. Jana z Dukli, prezbitera,   
- 11VII – św. Benedykta Opata, patrona Europy, odpust w Parafii Imbramowice, 
- 12VII – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika, 
- 13VII – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. 

Porządek Mszy świętych w tym tygodniu:    

- 8VII pn. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za Parafian, w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. Stanisław Tarnówka z rodziną,
- 9VII wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Władysława Bubaka w 3 rocz. śm. i Henryka Adamka w 4 rocz. śm.,
- 10VII śr. w Grodzisku o 18.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Dawida i Anny z ok. urodzin oraz o liczne łaski dla wnuków,
- 11VII czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika, zam. mieszkańcy Ojcowa,
- 12VII pt. w Ojcowie o 18.00 – za Małgosię w podziękowaniu za 1-szy rok życia z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia oraz o Boże bł. dla Gabrysi, zam. rodzice,
- 13VII sb. w Grodzisku  o 18.00 – za śp. Józefę i Romana Czak, zam. córka Lucyna z rodziną,
- 14VII niedziela
    w Ojcowie
    - o 8.00 – za śp. Władysława Jasińskiego, zam. rodz. Staroniów, - 10.00 – za śp. Dawida Grzywnowicza, - 18.00 – za śp. Andrzeja, Wiesława, Władysława i Cecylię Nawalany, 
    w Grodzisku
    - o 12.00 – za śp. Zofię Krzywdę.
W sobotę 13 VII w Grodzisku, po Mszy św. wieczornej, nabożeństwo fatimskie ku czci Matki Bożej z procesją.

Dzisiaj po Mszy św. składamy dodatkowe ofiary na pomoc rodzinom, których domy zostały w ostatnich dniach zniszczone powodzią. Dziękuję tym osobom, które zadeklarowały pomoc materialną.
Dziękuję 3- rodzinom za złożoną ofiarę na potrzeby Parafii w wysokości 2200zł.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 111 gości online