Wpisany przez   

ojcow-grodzisko
28 grudnia 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny:

 Jezusa, Maryi i Józefa 

Słowo życia z Listu św. Pawła do Kolosan: „Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem… Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. ”

W dzisiejszą niedzielę ogarniamy naszą serdeczną modlitwą wszystkie rodziny, a w szczególności rodziny zagrożone rozbiciem, alkoholizmem lub przemocą. Aby odnalazły w przykładzie Świętej Rodziny wzór i pomoc.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- Dzisiaj – Święto Świętych Młodzianków Męczenników;
- Trwamy też w oktawie Świąt Bożego Narodzenia, dlatego w liturgii wszystkie dni, aż do 31 XII obchodzimy jako jedną uroczystość;
- 31 XII – św. Sylwestra I, papieża;
- 1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi;
- 2 I – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów K.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 29 XII pn. w Ojcowie o 17.00 – o dar zdrowia i Bożą opiekę dla Ryszarda i Stanisławy Bosaków;
- 30 XII wt. w Ojcowie o 17.00 – o Boże błogosławieństwo dla rodziny;
- 31 XII śr.
      w Ojcowie
– Msza św. dziękczynna za Bożą opiekę i udzielone łaski dla Parafii w 2014r.;
      w Grodzisku o 23.00 – o Boże bł. dla rodziny;
- 1 I 2015 czw.
      w Ojcowie o 10.00 – o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św. dla Eugenii Pietruszka z ok. im. oraz 87 rocz. urodzin, zam. córka z mężem i rodziną;
      w Grodzisku o 12.00 – o zdrowie i Boże bł. dla ks. Proboszcza, zam. Koło Różańcowe; 
- 2 I pt. – Msza św. tylko rano o 7.00 w kaplicy Br. Albertynów;
- 3 I sob. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Franciszka Jankowskiego syna Jana; 
- 4 I niedziela:
      w  Ojcowie:

      - o 8.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej we wszystkich zamierzeniach i planach dla Piotra Bołoza z ok. rocz. ur., zam. matka;
      - o 10.00 – za śp. Ireneusza Krzemienia w rocz. śm.;
      w Grodzisku 
      - o 12.00 – za śp. Władysława Dziedzica;
      - o 15.00 w Grodzisku – o Boże bł. na dalsze lata życia małżeńskiego dla Krystyny i Antoniego Pęczków w 40 rocz. ślubu.

W tym tygodniu rozpocznie się  wizyta duszpasterska w naszej parafii. 

Porządek kolędy:
- 2 I pt. od godz. 15.00: domy na Złotej Górze i Zazamcze,
- 3 I sb. od godz. 10.00: domy należące do OPN przy DPS oraz Ojców,
- 5 I pn. od godz. 10.00: Młyny, Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne.
Na wizytę duszpasterską proszę przygotować: stół z białym obrusem, krzyż, świece i wodę święconą. Ofiary złożone przy kolędzie będą przeznaczone na pokrycie tegorocznych prac budowlano – konserwatorskich. 

W przyszłą niedzielę zapraszam na wspólne śpiewanie kolęd w kościele w Grodzisku na godz. 16.00, a następnie na spotkanie opłatkowe w Ośrodku przy kościele. Zapraszam również na wspólne dziękczynienie Panu Bogu za miniony rok - 31 XII w Ojcowie o godz. 17.00, a w Grodzisku o godz. 23.00.

Dziękuje bardzo serdecznie tym Paniom i Panom,
którzy przygotowali świąteczny wystrój kościołów w Ojcowie i w Grodzisku. Dziękuję za złożone dodatkowe ofiary na potrzeby parafii: 1 rodzinie za ofiarę 200 zł, 1 rodzinie za ofiarę 100 zł.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.


21 grudnia 2014


Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Adwentu


Słowo życia z Ewangelii św. Łukasza: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego …” 

To już czwarta niedziela Adwentu, wkrótce Święta Bożego Narodzenia. Musimy postawić sobie pytanie, jak przeżyliśmy ten czas łaski i czy już przygotowaliśmy się duchowo do spotkania z Chrystusem w tajemnicy Jego narodzenia?
Przed nami jedne z największych świąt naszej wiary. W tym tygodniu możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w poniedziałek po wieczornej Mszy św. o godz. 17.00 w Ojcowie.

Obchód świąt Bożego Narodzenia rozpoczniemy „Pasterką” w Grodzisku 24 XII o godz. 22.00, a w kaplicy „Na Wodzie” o godz. 24.00 . W pierwszy i drugi dzień Świąt, Msze św. o godz. 8.00 i 10.00 w Ojcowie i w Grodzisku o godz. 12.00.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 25 XII – Uroczystość Narodzenia Pańskiego;
- 26 XII – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika;
- 27 XII – święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty;
- 28 XII – niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 22 XII pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Wiesława Kalińskiego;
- 23 XII wt. Msz św. rano o godz. 7.00 w Kaplicy św. Br. Alberta w Ojcowie;
- 24 XII śr.
     w Grodzisku
o 22.00 – za śp. Janinę Adamczyk i jej rodziców Helenę i Andrzeja Starczyńskich;
     w Ojcowie o 24.00 – w int. Parafian;
- 25 XII czw.
     w Ojcowie

     - o 8.00 – za śp. Stanisława i Ewę Madejskich, Annę i Franciszka Rudków, Stanisławę Górską;
     - o 10.00 – za śp. Stanisława Siudy w rocz. śmierci;
     w Grodzisku
     - o 12.00 – za śp. Adama Sudera, z ok. imienin.
- 26 XII pt.
     w Ojcowie

     - o 8.00 – za śp. Władysławę, Jana i Zofię Wawro;
     - o 10.00 – za śp. Tomasza Kemona, za zm. z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące;
     w Grodzisku
     - o 12.00 –za śp. Mieczysława Starczyńskiego, Jana, Piotra i Józefę Morawskich (zam. Władysława Morawska);
- 27 XII sob. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Władysławę i Stanisława Adamczyków oraz ich zm. rodziców Mariannę i Józefa Witek; 
- 28 XII niedziela:
     w  Ojcowie:

     - o 8.00 – za śp. Agatę, Jana i Jana Katarzyńskich;
     - o 10.00 – za śp. Wiktorię, Antoniego, Adama Konwalenko;
     w Grodzisku
     - o 12.00 – za Parafian. 

Dziękuję bardzo serdecznie Stowarzyszeniu Przyjaciół Ojcowa za zorganizowanie wczorajszego koncertu kolęd Joanny Słowińskiej w Ojcowie. Dziękuję kilku osobom za przekazaną pomoc rzeczową dla mężczyzn z DPS. Dziękuję za złożone dodatkowe ofiary na potrzeby parafii: 1 rodzinie za ofiarę 200 zł, 1 rodzinie za ofiarę 100 zł i 1 os. za ofiarę 100 zł.

Na ostatniej ławce przy wyjściu z kościoła są wyłożone poświęcone opłatki wigilijne oraz świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom rozprowadzane przez Caritas w cenie 5 zł.

Polecam lekturze podwójne wydanie świąteczne Niedzieli i Gościa Niedzielnego. W
tyg. Niedziela temat numeru: „W mieście codziennej kolędy”. O Betlejem, gdzie kolędy śpiewa się każdego dnia. Ponadto tygodnik zawiera obrzędy na spotkanie wigilijne z tekstem kolęd oraz film o Marii Okońskiej „Spełniona w Maryi. Cena 10 zł. W tygodniku Gość Niedzielny temat numeru: „Dzisiaj w Betlejem” Jak obecnie żyją ludzie w mieście narodzenia Syna Bożego? Ponadto dodatek – obrzędy na spotkanie wigilijne oraz tekst kolęd. Cena numeru 7 zł.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.


14 grudnia 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Adwentu

Słowo życia z listu św. Pawła Apostoła: „Bracia: Zawsze się radujcie, Nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Kończymy dzisiaj czas rekolekcji adwentowych, ale przed nami jeszcze dziesięć dni oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Dołóżmy wszelkich starań, abyśmy jak najlepiej przygotowali się duchowo do tej uroczystości. Dziękuję bardzo serdecznie o. Jackowi Wójtowiczowi, franciszkaninowi z Krakowa, za poprowadzenie rozważań adwentowych, za świadectwo wiary i za  modlitwę za nas.

Dzisiaj w liturgii wspominamy św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 15 XII pn. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie i szczęśliwą operację dla córki, zam. rodzice; - 16 XII wt. w Kaplicy św. Br. Alberta w Ojcowie o 7.00 – za Dobroczyńców naszej Parafii; - 17 XII śr. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i zdrowie dla Kuby Korzec w 2 rocz. urodzin, zam. rodzice;
- 18 XII czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Kazimierę, Stanisława, Anielę i Mikołaja Rogalskich; - 19 XII pt. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna;
- 20 XII sb. w Ojcowie o 17.30 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców Ojcowa i Przyjaciół, zam. Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa;
- 21 XII niedziela:
     w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę;
        - o 10.00 – za śp. Antoniego Słowika;
     w Grodzisku o 12.00 – za śp. Tadeusza w 9 dniu po pogrzebie i Kazimierę Woźniaków. 

Dziękuję bardzo serdecznie za złożone dodatkowe ofiary na potrzeby parafii: 2 rodzinom za ofiarę po 200 zł, 1 os. za ofiarę 100 zł i 1 os. za ofiarę 700 zł.

Dzisiaj przed kościołem możemy zakupić pamiątki świąteczne
przygotowane w warsztatach Domu Samopomocy Fundacji „Leonardo” z Woli Kalinowskiej.

Na ostatniej ławce przy wyjściu z kościoła są wyłożone poświęcone opłatki wigilijne oraz świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom rozprowadzane przez Caritas w cenie 5 zł.

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.
W tyg. Niedziela temat numeru: „Oblicze Boga Ojca. Blisko dzieci świętych i pogubionych. Bóg istnieje. Dlaczego pozwala na cierpienie niewinnych?” W tygodniku Gość Niedzielny polecam artykuł na temat życia konsekrowanego w Kościele: „Uwiedzieni”. Po co są zakony kontemplacyjne?

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.Rekolekcje parafialne 12-14 grudnia 2014r. 

Zapraszam na rekolekcje parafialne, które odbędą się w dniach 12-14 grudnia.
Program rekolekcji:
- 12 pt. o godz. 17.00 w Ojcowie - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
- 13 sb. o godz. 16.00 w Ojcowie - adoracja Najśw. Sakramentu i sakrament pokuty i pojednania do godz.17.00.
   o 17.00 - Msza św. z nauką,
- 14 ndz.o 8.00 i 10.00 w Ojcowie - Msza św. z nauką; o 12.00 w Grodzisku - Msza św. z nauką i zakończenie rekolekcji.
Rekolekcje poprowadzi o. Jacek Wójtowicz, franciszkanin z Krakowa.
Módlmy się za siebie nawzajem, aby Pan obdarzył nas wszystkich łaskę duchowej dojrzałości i miłości Kościoła.


7 grudnia 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Adwentu

Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.” 

Rozpoczynamy drugi tydzień Adwentu, czas duchowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i czas przygotowania na spotkanie z Chrystusem Panem na końcu czasów.
W tym tygodniu będziemy przeżywać rekolekcje adwentowe w dniach 12 – 14 grudnia, od piątku do przyszłej niedzieli.

  • W piątek w Ojcowie Msza św. z nauką o godz. 17.00.
  • W sobotę w Ojcowie spowiedź św. od godz. 16.00 do 17.00, a następnie Msza św. z nauką.
  • Zakończenie rekolekcji w przyszłą niedzielę.

Rekolekcje poprowadzi o. Jacek Wójtowicz, franciszkanin z Krakowa. Proszę, abyśmy tak zaplanowali nasze zajęcia, abyśmy jak najliczniej mogli uczestniczyć w rekolekcjach. Proszę o modlitwę o duchowe owoce rekolekcji dla naszej wspólnoty.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 8 XII – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP;
- 13 XII – św. Łucji, dziewicy i męczennicy.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 8 XII pn. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł., dar żywej wiary i potrzebne łaski Ducha Św. dla Marka z ok. 18 rocz. urodzin;
- 9 XII wt. w Ojcowie o 17.00 –za śp. Weronikę, Mariannę i Władysława Bosaków;
- 10 XI śr. w Kaplicy św. Br. Alberta w Ojcowie o 7.00;
- 11 XII czw. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i łaski Ducha Św. dla Klaudii w 18 rocz. urodzin; 
- 12 XII pt. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Członków Koła Różańcowego oraz o życie wieczne dla zmarłych Członów Koła;
- 13 XII sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Mariannę, Józefa, Zbigniewa Kasprzyków, Mieczysława, Anielę Katarzyńskich, Martę i Mieczysława Morawiec;
- 14 XII niedziela:
    w  Ojcowie:
- o 8.00 – 1) za śp. Piotra Jacenko w 10 rocz. śm; 2) za Parafian; - o 10.00 – 1) za śp. Annę i Józefa Seweryn, Annę Gajdę, Marię i Władysława Krzemieniów; 2) za śp. Remigiusza w 4 rocz. śmierci, Józefa i Władysława Trulka;
    w Grodzisku o 12.00 – 1) za śp. Jadwigę i Władysława Katarzyńskich; 2) za śp. Adama Pieszczka w 3 rocz. śmierci. 

Dzisiaj przed kościołem, możemy zakupić pamiątki świąteczne,
przygotowane w warsztatach DPS św. Br. Alberta w Ojcowie. Pamiątki te rozprowadzają pracownicy DPS. Uzyskane środki będą przeznaczone na potrzeby mieszkańców Domu. Proszę również o pomoc poprzez ofiarowanie ubrań w dobrym stanie, dla mężczyzn z Domu Pomocy Społecznej.
Podobnie w przyszłą niedzielę będzie można zakupić pamiątki świąteczne, które będą rozprowadzać pracownicy Domu Samopomocy Fundacji „Leonardo” z Woli Kalinowskiej.

Na ostatniej ławce przy wyjściu z kościoła są wyłożone poświęcone opłatki wigilijne. Biorąc opłatki proszę złożyć dowolną ofiarę, którą przeznaczę na pokrycie długów parafialnych.
Natomiast od przyszłej niedzieli będzie można zakupić świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom rozprowadzane przez Caritas w cenie 5 zł.

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.29 listopada 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu

Słowo życia: W Jezusie Chrystusie „zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa”. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie”.

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok kościelny, któremu towarzyszy hasło „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Czas Adwentu ma nas przygotować duchowo do świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie proszę, abyśmy przez większe zaangażowanie w życie Kościoła, przez udział w rekolekcjach i osobistą modlitwę jak najlepiej wykorzystali ten okres do odnowienia naszej więzi z Panem Bogiem.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

- 3 XII – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera; - 4 XII – św. Barbary, dziewicy i męczennicy; - 6 XII – św. Mikołaja, biskupa. Jest to dzień odpustu parafialnego w Skale i Wysocicach. W tym tygodniu przypada również pierwszy czwartek miesiąca, po wieczornej Mszy św. będziemy się modlić o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Zaś w pierwszy piątek miesiąca, oddajemy cześć Najśw. Sercu Pana Jezusa. Przed Mszą św. od godz. 16.30 w Ojcowie spowiedź św.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 1 XII pn. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00;
- 2 XII wt. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna;
- 3 XI śr. w Grodzisku o 17.00 – int. wolna;
- 4 XII czw. w Ojcowie o 17.00 - int. wolna;
- 5 XII pt. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna;
- 6 XII sb. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00;
- 7 XII niedziela:
    w Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Katarzynę, Mieczysława i Ryszarda Gugulskich; Jana i Annę Kasprzyków;
        - o 10.00 – za śp. Jadwigę i Walentego Gumulów;
    w Grodzisku o 12.00 – za Parafian.

W dniu wczorajszym podczas uroczystego ingresu nowy Biskup Kielecki Jan Piotrowski objął katedrę w Kielcach
. Dziękujemy Panu Bogu za nowego Pasterza naszej diecezji i towarzyszymy mu naszą modlitwą.

W przyszłą niedzielę będzie można zakupić pamiątki świąteczne, które będą rozprowadzać pracownicy Domu Pomocy Społecznej św. Br. Alberta z Ojcowa.

Proszę również o pomoc
poprzez ofiarowanie ubrań w dobrym stanie dla mężczyzn z Domu Pomocy Społecznej.

Polecam lekturze
tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.23 listopada 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIV Niedzielę Zwykłą
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Słowo życia z dzisiejszej Ewangelii: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 24 XI – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy; - 30XI –św. Andrzeja Apostoła.

 Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 24 XI pn. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna;
- 25 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Janinę Niewiara;
- 26 XI śr. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Józefa Wardęgę w 2 rocz. śm.;
- 27 XI czw. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00;
- 28 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Adama Bosaka;
- 29 XI sb. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Jana i Cecylię Ptasińskich;
- 30 XI niedziela:
          w Ojcowie:

              - o 8.00 – za Parafian;
              - o 10.00 – za śp. Helenę i Andrzeja Starczyńskich;
          w Grodzisku o 12.00 – za śp. Zdzisława Boronia, zam. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

W dniu wczorajszym przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci Patronki naszej Parafii bł. Salomei, pod przewodnictwem Ks. Bpa Mariana Florczyka. Była to okazja do duchowego umocnienia naszej wspólnoty. Dlatego pragnę bardzo serdecznie podziękować tym spośród nas, którzy pomogli nam przygotować tę uroczystość. Dziękuję Panią Zofii, Zofii i Regelindzie za posprzątanie i dekorację kościoła w Grodzisku. Panu Andrzejowi i Stanisławowi za posprzątanie otoczenia kościoła. Pani Grażynie za poprowadzenie śpiewu liturgicznego. Osobom, które włączyły się w liturgię uroczystości. Dziękuję Panu Markowi fotografowi ze Skały za ofiarowanie obrazu – zdjęcia z widokiem kościoła w Grodzisku. Dziękuję Paniom Marii i Iwonie za przygotowanie kolacji świątecznej i tym, które przygotowały potrawy. Dziękuję wszystkim, którzy przez obecność i modlitwę uczestniczyli w uroczystości.

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy okres Adwentu
, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie proszę, abyśmy przez większe zaangażowanie w życie Kościoła i osobistą modlitwę jak najlepiej wykorzystali ten czas do odnowienia więzi z Bogiem.

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.
Program występu gościnnego na Uroczystości Odpustowej w Kościele w Grodzisku 22 listopada godz. 15.00

Chór Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Kielcach

Czasy - godz. kanoniczne (fragm./lektor)
Приидите поклонимся - Przyjdźcie pokłońmy się (muz. Kastalski)
Części z Wieczerni
Благослови душе моя Господа - Psalm 103(4) (na melodię grecką)
Свете тихий - Cicha Światłości (muz. Dworecki)
O uczyń Panie (anon.)
Богородице Дево радуйся - Zdrowaś Mario (na melodię grecką)
Ныне отпущаеши - Kantyk Bł. Symeona (muz. Александр Архангельский)
Тропарь Успения - Hymn na Wniebowzięcie Bogurodzicy (anon.)
На небо очи мои - pieśń wstępowań: Na niebo wznoszę moje oczy ku Tobie (muz. archibp Ionafan)
Części z Utrenii i Liturgii
Кондакъ Успения - Hymn na Wniebowzięcie Bogurodzicy (anon.)
Блажены - Błogosławieństwa (muz. Мироносицкого)
Трисвятое - Hymn Trójświęty (muz. Чайковского)
Эктения просительная - prośby błagalne
Достойно есть - Zaiste godnym jest (muz. С. Сегаля)
Радуйся Невесто неневестная - Raduj się Niewiasto (hymn bizantyjski)
Акафист Божией Матери - Akatyst dla Bogurodzicy (fragm.)
Кондакъ Николаю - Hymn dla Św. Mikołaja Cudotwórcy (anon.)
Na Mszy Świętej o 16.00
Ofiarowanie: Трисвятое - Hymn Trójświęty
Dziękczynienie: Взбранной Воеводе - Hymn na Zwiastowanie Bogurodzicy
Zapraszamy !


16 listopada 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIII Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, ten przynosi owoc obfity.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 17 XI – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy; - 18 XI – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; - 19 XI – bł. Salomei, zakonnicy; - 20 XI – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera; - 21XI - wspomnienie Ofiarowania NMP; - 22 XI – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 17 XI pn. w Ojcowie o 17.00 – w int. Parafian;
- 18 XI wt. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna;
- 19 XI śr. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Franciszka Jankowskiego, Franciszka i Agatę Jankowskich;
- 20 XI czw. w Ojcowie o 17.00 - int. wolna;
- 21 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za zm. zgłoszonych do modlitwy wypominków;
- 22 XI sb. w Grodzisku o 16.00 – Msza św. odpustowa ku czci bł. Salomei; 1- intencja za Parafię i Dobroczyńców; 2 – intencja o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski w życiu dla Pani organistki Grażyny Rodek; 3 - intencja dziękczynna za Wykonawców prac renowacyjnych w Grodzisku;
- 23 XI niedziela:
          w Ojcowie:

             - o 8.00 – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Cecylii, Zygmunta i Katarzyny;
             - o 10.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę;
          w Grodzisku o 12.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski w dalszym życiu dla Przemysława Wnęk z ok. 18 rocz. ur., zam. dziadkowie.

Serdecznie zapraszam na Uroczystość Odpustową ku czci Patronki kościoła w Grodzisku bł. Salomei w sob. 22 XI.
          - godz. 15.00 – koncert Chóru Cerkiewnego z Kielc
          - godz. 16.00 – Msza św. pod przewodnictwem Bpa Pomocniczego naszej diecezji Ks. Mariana Florczyka.
W związku z odpustem, zapraszam w piątek 21XI na godz. 16.30 do Ojcowa, będzie możliwość spowiedzi świętej i modlitwa do bł. Salomei. W Skale uroczystość ku czci bł. Salomei, Patronki Miasta, w środę 19 XI.

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


Pragę podziękować za ofiary
złożone przy zamawianiu modlitwy wypominków za zmarłych w wysokości prawie 5 tyś. zł. Pozwoliły mi one pokryć część naszych zobowiązań finansowych związanych z remontem kościoła w Grodzisku. Dziękuję też za ofiarę z zeszłej niedzieli na remont katedry w Sosnowcu w wysokości 435 zł.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA

W dniach 14, 15 i 16 listopada 2014
w Parafii Ojców-Grodzisko zostanie przeprowadzony
cykl katechez dla narzeczonych.

Adres: Grodzisko 5 k/ Skały, zgłoszenia tel. 600 450 334.
Harmonogram spotkań:
14 XI pt. 18.00 – 19.30,
15 XI sb. 10.00 - 15.30,
16 XI nd. 15.00 - 17.00.
Serdecznie zapraszam zainteresowanych.


9 listopada 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXII Niedzielę Zwykłą
- Rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Słowo życia z I - Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? ... Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 10 XI – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła; - 11 XI – św. Marcina z Tours, biskupa; - 12 XI – św. Jozafata, biskupa i męczennika; 13 XI – św.Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 10 XI pn. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – w int. Parafian;
- 11 XI wt.
           w Ojcowie o 8.00 – za śp. Annę i Józefa Paczyńskich w rocz. śmierci;
           w Grodzisku o 12.00 – w int. Kacpra o zdrowie i Boże bł. z ok. 9 rocz. urodzin,zamówili rodzice;
- 12 XI śr. Msza św. rano w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00;
- 13 XI czw. Msza św. rano w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00;
- 14 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna;
- 15 XI sb. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Franciszkę Śladowską w 29 rocz. śm. oraz za Józefa Śladowskiego i Władysława Kowalika;
- 16 XI niedziela:
          w Ojcowie:

          - o 8.00 – za śp. Zdzisława Katarzyńskiego;
          - o 10.00 – śp. Sabinę i Jerzego Legut, Stanisławę i Bronisława Leciago;
          w Grodzisku o 12.00 – za śp. Janinę, Kazimierza, Anielę, Kazimierza i Władysława.

11 XI przypada Narodowe Święto Niepodległości.
Zapraszam w tym dniu na Mszę św. i modlitwę za Ojczyznę na godz. 8.00 do Ojcowa.

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

Zakończyliśmy tegoroczne prace renowacyjno – konserwatorskie w Grodzisku. Zostały wzmocnione konstrukcyjnie: Dom Grot Pustelniczych, Pustelnia Bł.Salomei oraz mury okalające kościół, ponadto zostały wykonane na połowie kościoła tynki renowacyjne. Prace przeprowadzono dzięki dotacji MKiDN oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Krakowa. Wkład własny do dotacji wynosi 57 tyś. zł. Jeśli ktoś z Państwa może wesprzeć naszą Parafię w pokryciu tej kwoty będę niezmiernie wdzięczny. Za każdą pomoc w tej sprawie składam serdeczne Bóg zapłać.

W przyszłą niedzielę dodatkowa ofiara na Światowy Dzień Młodzieży, który odbędzie się w 2016 r. w Krakowie.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego bł. i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.


2 listopada 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą

- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych


Słowo życia z Ewangelii św. Jana: Pan Jezus powiedział do Tomasza Apostoła: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 3 XI – św. Huberta, biskupa, patrona myśliwych; - 4 XI – św. Karola Boromeusza, biskupa; - 6 XI – I-szy czwartek miesiąca, Msza św. o Jezusie Wiecznym i Najwyższym Kapłanie, modlitwa o nowe powołania do kapłaństwa; 7 XI – I-szy piątek miesiąca, Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 3 XI pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Krystynę Jakubek;
- 4 XI wt. w Ojcowie 17.00 – za śp. Józefę i Grzegorza Sydor;
- 5 XI śr. w Grodzisku o 17.00 – int. wolna;
- 6 XI czw. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna;
- 7 XI pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Krystynę Karlik, zam. matka;
- 8 XI sb. w Ojcowie o 17.00 – za zmarłych Parafian;
- 9 XI niedziela:
        w Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Mariannę, Jana i Franciszka Rogozików;
        - o 10.00 – o Boże bł. dla Członków Koła Łowieckiego „Szarak” ze Skały, za ich rodziny oraz za zm. Członków Koła;
        w Grodzisku o 12.00 – za śp. Kazimierza Cebulę.

- 7 XI z racji I-go piątku miesiąca zachęcam do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź w Ojcowie od godz. 16.30.

Miesiąc listopad jest szczególnym czasem pamięci o naszych zmarłych.
W oktawie wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych możemy ofiarować za nich odpust zupełny pod warunkiem pojednania z Bogiem, przystąpienia do Komunii św. i nawiedzenia cmentarza lub kościoła. Modlitwa za zmarłych przybliża im niebo, proszę o składanie na kartkach imion i nazwisk bliskich zmarłych do modlitwy wypominków.

Przypominam, że od listopada do kwietnia nie będzie wieczornej Mszy św. w niedziele.


Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

W przyszłą niedzielę w duchu solidarności z sąsiednią diecezją sosnowiecką, gdzie spłonął dach katedry, złożymy dodatkowe ofiary na pomoc w jej odbudowie.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego bł. i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA

W dniach 14, 15 i 16 listopada 2014
w Parafii Ojców-Grodzisko zostanie przeprowadzony
cykl katechez dla narzeczonych.

Adres: Grodzisko 5 k/ Skały, zgłoszenia tel. 600 450 334.
Harmonogram spotkań:
14 XI pt. 18.00 – 19.30,
15 XI sb. 10.00 - 15.30,
16 XI nd. 15.00 - 17.00.
Serdecznie zapraszam zainteresowanych.26 października 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość

Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła

Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza; Pan Jezus powiedział do Szymona Piotra: „Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 28 X – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, święto; - 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych; 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 27 X pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Zofię i Piotra Katarzyńskich, za zm. z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące; - 28 X wt. w Ojcowie 18.00 – za śp. Antoniego Tadeusza Boronia, z ok. im.; - 29 X śr. w Grodzisku o 17.00 – za Parafian; - 30 X czw. w Ojcowie o 17.00 – za zm. z rodz. Kantorów i Witków;
- 31 X pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Mateusza Skwara, zam. wujek Adam i ciocia Barbara, - 1 XI sb. w Ojcowie o 8.00 – za zmarłych Parafian;
- 2 XI niedziela:
        w Ojcowie:
o 8.00 – za zm. z rodziny Kasprzyków, Katarzyńskich i Srebnickich; - o 10.00 – za śp. Tomasza Kemona w 3 rocz. śm., za zm. z rodziny i za dusze czyśćcowe;
        w Grodzisku o 12.00 – za śp. Agatę Jeleń w 1 rocz. śm.; - w Grodzisku o 16.00 (Msza św. z procesją przy kościele i z modlitwą za zmarłych) - za zmarłych zgłoszonych do modlitwy wypominków.

Modlitwa za zmarłych przybliża im niebo; proszę o składanie na kartkach imion i nazwisk bliskich zmarłych do modlitwy wypominków jednorazowych lub całorocznych.

Przypominam, że od listopada do kwietnia nie będzie wieczornej Mszy św. w niedziele.


Przed nami ostatni tydzień października, zachęcam do modlitwy różańcowej, czy to w świątyniach czy w kręgu rodzinnym. Jest to modlitwa, przez którą możemy przez wstawiennictwo Matki Bożej wyprosić liczne łaski dla siebie i swoich bliskich.

Polecam lekturze
tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

„Noc Świętych". Kościół przypomniał nam o „powszechnym powołaniu do świętości". Z tej racji Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza już po raz szósty na „Noc Świętych", czuwanie modlitewne ukazujące piękno powołania do świętości. Tegoroczna „Noc Świętych" wpisuje się w cykl spotkań modlitewnych przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, zwanych "Wieczorami z Emmanuelem". Dlatego zapraszamy na wspólną modlitwę na cmentarzu w Skale pierwszego listopada na godz. 18.00.

Informacja:
Bezpłatne szkolenie komputerowe na Woli Kalinowskiej. Szkolenie jest skierowane do osób w wieku 50-64 lata, aktualnie pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Kontakt na stronie internetowej www.szkoleniazamiastem.pl

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego bł. i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.


19 października 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

- 20 X – św. Jana Kantego, prezbitera; - 21 X – bł. Jakuba Strzemię, biskupa; 22 X – św. Jana Pawła II, papieża.
Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 20 X pn. w Ojcowie o 17.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zofii i Stanisława z ok. 40 rocz. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny;
- 21 X wt. w Ojcowie 17.00 –o Boże bł., opiekę i szczęśliwą podróż dla Krzysztofa;
- 22 X śr. w Grodzisku o 17.00 – int. wolna;
- 23 X czw. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian;
- 24 X pt. w Ojcowie o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Jadwigi z ok. 80 rocz. ur.,
- 25 X sb. w Ojcowie o 18.00 – o potrzebne łaski dla Zosi Marcińskiej w 1 rocz. urodzin i o Boże bł. dla jej rodziców Justyny i Marcina;
- 26 X niedziela:
    w Ojcowie:
o 8.00 – za śp. Władysławę Wawro w 2 rocz. śm.;- o 10.00 – za śp. Tomasza Kemona, za zm. z rodziny i za dusze czyśćcowe.;- o 16.00 – o Boże bł. dla Anny i Marka z ok. 1 rocz. ślubu oraz dla syna Maciusia;
    w Grodzisku o 12.00 – za śp. Mariannę i Mieczysława Domagalskich.

Dzisiaj przypada 30 rocz. męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności i ludzi pracy. Dzisiaj też Tydzień Misyjny, modlimy się o nowe powołania misyjne oraz aby Ewangelia Chrystusowa była przyjęta przez wszystkich ludzi.

Dziękuję za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na stypendia dla młodzieży uczącej się w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w wysokości 1370 zł.

Zachęcam do uczestnictwa w modlitwie różańcowej w świątyniach lub w domu w kręgu rodzinnym. W naszej parafii Różaniec codziennie po wieczornej Mszy św.

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego bł. i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej niedzieli.


12 października 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVIII Niedzielę Zwykłą


Słowo życia z Księgi Proroka Izajasza: „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! ”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 13 X – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera; - 15 X – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła; 16 X – św. Jadwigi Śląskiej; 17 X – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; 18 X – św. Łukasza Ewangelisty, święto.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 13 X pn. w Grodzisku o 17.00 – za Parafian; po Mszy św. różaniec z modlitwą fatimską;
- 14 X wt. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Dorotę i Mariana Śliwów;
- 15 X śr. w Grodzisku o 17.00 – za zmarłe dzieci w Dzień Dziecka Utraconego, za Wojtusia i jego rodzeństwo; po Mszy św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 16 X czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefę, Feliksa i Romana Gąkiewiczów;
- 17 X pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Krystynę Karlik w 2 rocz. śm., zam. mąż i córka z rodziną;
- 18 X sb. w Ojcowie o 17.00 – w 50 rocz. ślubu Aliny i Kazimierza Krochmal o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski w dalszym życiu, zam. córki ze swoimi rodzinami; - o 18.00 – Msza św. dziękczynno-błagalna z ok. 40 rocz. ślubu Marii i Henryka, z prośbą o Boże bł. dla Jubilatów oraz ich dzieci z rodzinami;
- 19 X niedziela:
        w Ojcowie:
o 8.00 – za śp. Władysława Jasińskiego;
        - o 10.00 – za śp. Janinę Chochół w 15 rocz. śm.;
        - o 16.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę;
        w Grodzisku o 12.00 – o Boże bł. dla Jana Pawłowskiego w 18 rocz. urodzin.

16 X w czwartek dziękujemy Panu Bogu za pontyfikat i świętość Jana Pawła II.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie. Składamy dodatkowe ofiary z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży uczącej się w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Zachęcam do uczestnictwa w modlitwie różańcowej w naszych świątyniach lub w domu w kręgu rodzinnym. W naszej parafii Różaniec codziennie po wieczornej Mszy św.

17 X w piątek o godz. 18.00 w Bazarze Warszawskim w Ojcowie spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Skały.

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego bł. i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.5 października 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 7 X – NMP Różańcowej; - 9 X – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 6 X pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Józefę Katarzyńską w rocz. śmierci;
- 7 X wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Józefa Łabędeckiego;
- 8 X śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Franciszka, Józefę i Balbinę Katarzyńskich; po Mszy św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 9 X czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Władysława Klasę i za zm. z rodziny;
- 10 X pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefę, Balbinę i Franciszka Katarzyńskich;
- 11 X sb. w Ojcowie o 18.30 – za śp. Władysława Morawskiego;
- 12 X niedziela:
        w Ojcowie:
o 8.00 – za śp. Tadeusza Staronia; - o 10.00 – za śp. Mieczysława w rocz. śmierci, za Stanisławę i Marka Muzyków;      - o 16.00 – za Parafian;
        w Grodzisku o 12.00 – za śp. Jadwigę i Walentego Gumulów.

W dniach 10 - 11 października (piątek - sobota) odbędzie się w Busku-Zdroju IX Diecezjalny Dzień Młodzieży, przeżywany pod hasłem "Nie bójcie się być szczęśliwymi". Zapraszamy na to spotkanie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, studiującą i pracującą, która pragnie włączyć się w refleksję nad nauczaniem Kościoła oraz podejmować odpowiedzialność za nasz Kościół kielecki. Tegoroczne spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 17.00 w par. Niepokalanego Poczęcia NMP, a zakończy w par. św. Brata Alberta Chmielowskiego w sobotę o godz. 18.30. Osoby chcące jechać na to spotkanie proszę o kontakt.

Za tydzień będziemy obchodzić Dzień Papieski. Dodatkowe ofiary, które będziemy składać do puszek, będą przeznaczone na stypendia dla młodzieży w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Na ręce Pana Sołtysa z Ojcowa, pragnę z całego serca podziękować za ofiary, które zostały zebrane z okazji święta mojego patrona św. Stanisława Kostki. Przeznaczyłem je na pokrycie rachunku w wysokości ponad 10 tyś. zł za energię elektryczną wykorzystaną podczas prac remontowych przy kościele w Grodzisku.

Zachęcam do uczestnictwa w modlitwie różańcowej w naszych świątyniach lub w domu w kręgu rodzinnym. W naszej parafii Różaniec codziennie po wieczornej Mszy św.

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego bł. i licznych łask Ducha Świętego wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Życzę dobrej niedzieli i licznych łask w nowym tygodniu.


28 września 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVI Niedzielę Zwykłą 

Słowo życia z Listu św. Pawła do Filipian: „Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi... Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko, ... aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 29 IX – święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; - 30 IX – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła; - 1X – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła; - 2X – świętych Aniołów Stróżów; 4X – św. Franciszka z Asyżu. 

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 29 IX pn. w Ojcowie o 18.30 – za śp. Rodziców, braci i Hanię, zam. Maria;
- 30 IX wt. w Ojcowie o 18.30 – za śp. Kazimierę Świerczyńską w 1 rocz. śmierci;
- 1 X śr. w Ojcowie o 18.00 – prze Mszą św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy i modlitwa różańcowa; Msza św. za śp. Leona Wagę i za zm. z rodziny;
- 2 X czw. w Ojcowie o 18.30 – modlitwa różańcowa, o 19.00 – Msza św. w int. Anieli Iskry z ok. przyjęcia sakramentu chrztu św.;
- 3 X pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Andrzeja Uracza; po Mszy św. nabożeństwo do Najśw. Serca P. Jezusa i modlitwa różańcowa;
- 4 X sb. w Ojcowie o 15.00 – ślub Barbary Opalskiej i Radosława Sztank;
- o 16.30 – ślub Agnieszki Czekaj i Pawła Ziębiec; - o 18.00 w Grodzisku – o Boże bł. dla Weroniki i Kamila z ok. 1 rocz. ślubu, zam. rodzice;
- 5 X niedziela: w Ojcowie: o 8.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Różańcowych oraz za zmarłych członków Koła Różańcowego; - o 10.00 – za śp. Michalinę i Mariana Żurek oraz za śp. wnuka Szymona;- o 16.00 – za śp. Urszulę i Marka Legut oraz za Zofię i Stanisława Legut;
- w Grodzisku o 12.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Janiny i Kazimierza z ok. 40 rocz. ślubu, zam. Syn z rodziną i Synowa z córkami. Podczas Mszy św. chrzest Wiktora Marcina Miklasińskiego. 

W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcam do uczestnictwa w tej modlitwie w naszych świątyniach lub w domu w kręgu rodzinnym. Z racji przypadającego w tym tygodniu 1- piątku miesiąca zachęcam do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, spowiedź w piątek w Ojcowie od godz. 17.30. 

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego. 

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego bł. i licznych łask Ducha Świętego wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia. Życzę dobrej niedzieli.


21 września 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXV Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Księgi Proroka Izajasza: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko.”
Dzisiejsza niedziela jest przeżywana w Kościele jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się, aby ludzie mediów kształtowali społeczeństwo w duchu odpowiedzialności za prawdę i dobro, aby rzetelnie informowali i formowali odbiorców swojej pracy.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- dzisiaj – św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty; - 23 IX – św. Ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera; - 25 IX – bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera; - 26 IX – rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Kielcach, święto; 27 IX – św. Wincentego à Paulo, prezbitera.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:
- 22 IX pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Marię i Piotra Boroniów;
- 23 IX wt. w Grodzisku o 18.30 – w int. Antoniego Kołodzieja z ok. przyjęcia sakramentu chrztu św. i w int. rodziców dziecka;
- 24 IX śr. w Ojcowie o 18.30 – o Boże bł. i o zdrowie dla Julii, Emila i Bartosza oraz dla ich rodziców; prze Mszą św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 25 IX czw. w Ojcowie w Kaplicy Br. Albertynów o 7.00 – za Parafian; o 18.00 w Ojcowie –za śp. Marię, Stanisława Mystek i Janinę Gumula;
- 26 IX pt. w Grodzisku o 18.00 – z ok. 1 rocz. urodzin Mateusza o zdrowie, Boże bł. dla niego i dla całej rodziny;
- 27 IX sb. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Honoratę, Władysława i Wacława Knapik;
- 28 IX niedziela:
- w Ojcowie:
o 8.00 – za Parafian;- o 10.00 – za śp. Edwarda Adamczyka w 30 rocz. śmierci;- o 18.00 – za śp. Wacława Knapika;
- w Grodzisku o 12.00 – za śp. Piotra Tarnówkę w 4 rocz. śmierci.

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego, są one wyłożone na ławce przy wejściu do kościoła. Temat dzisiejszego wydania Niedzieli: We Francji rozpoczyna się proces o uznanie cudu za wstawiennictwem bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Natomiast temat numeru Gościa Niedzielnego: Pytania do islamu: Czy muzułmanie są w stanie pogodzić swoją wiarę z tolerancją religijną?

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego bł. i licznych łask Ducha Świętego wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Szczęść Boże!


14 września 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV Niedzielę Zwykłą

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego


Słowo życia z antyfony na dzisiejszą liturgię: „Chlubimy się Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie.”


W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 15 IX – NMP Bolesnej; - 16 IX – św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana bpa.; - 18 IX – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski; - 20 IX – św. męczenników Andrzeja Kim Taegon,  prezbitera,  Pawła Chong Hasang i Towarzyszy. 

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 15 IX pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Aleksandra i Józefę Łuszcz oraz Fryderyka Jasiona; 
- 16 IX wt. w Ojcowie o 18.30 – za śp. Antoniego Tadeusza Boronia;
- 17 IX śr. w Ojcowie o 18.30 – o Boże bł. dla Alfredy i Roberta z ok. 20 rocz. ślubu, zam. dzieci; przed Mszą św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 18 IX czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Siudy w rocz. śmierci;
- 19 IX pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Andrzeja Uracza;
- 20 IX sb. w Ojcowie: o 12.00  – ślub Agnieszki Muchy i Krzysztofa Tatoj; - o 15.00 – chrzest Antoniny Szyprowskiej; - o 18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Stanisławy i Ireneusza Natkaniec w 55 rocz. ślubu;
- 21 IX niedziela:
    w  Ojcowie
: o 8.00 – za śp. Antoniego Słowika w 2 rocz. śm.; - o 10.00 – za śp. Juliannę i Stanisława Indyków; - o 18.00 – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Szymona w 18 rocz. urodzin;
    - w Grodzisku o 12.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę w 5 rocz. śmierci; podczas Mszy św. chrzest przyjmie Aniela Helena Iskra. 

Polecam lekturze tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego, są one wyłożone na ławce przy wejściu do kościoła.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego bł. i licznych łask Ducha Świętego wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Szczęść Boże!


7 września 2014

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Listu św. Pawła do Rzymian: „Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.”

W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 8 IX – Święto Narodzenia NMP; - 9 IX – bł. Anieli Salawy, dziewicy; - 13 IX – św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła; - 14 IX – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 8 IX pn. w Ojcowie o 18.30 – o Boże bł. i zdrowie dla Marii Anny z ok. przyjęcia sakramentu chrztu św. oraz o Boże bł. dla rodziców;
- 9 IX wt. w Ojcowie o 18.30 – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Zofii i Stanisława w 40 rocz. ślubu; 
- 10 IX śr. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Jana Bosaka; przed Mszą św. nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy;
- 11 IX czw. w Ojcowie o 18.30 – za śp. Adama Żaka w rocz. urod

 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 29 gości online