Wpisany przez Stanisław Langner   

ojcow-grodzisko

28 czerwca 2015 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie na XIII Niedzielę Zwykłą 

Słowo życia z Księgi Mądrości: „Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności.”

Rozpoczął się czas wakacji i urlopów.  Wypoczywając pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: - 29VI - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła; - 3VII – św. Tomasza Ap.

W dniu jutrzejszym przypada 7 – rocznica powstania naszej parafii. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar życia we wspólnocie parafialnej. Jutro taca na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
Ponadto obchodzimy: I-szy czw. miesiąca, w tym dniu modlitwa o nowe powołania do służby Bożej w Kościele; I-szy piątek miesiąca – modlitwa do N. Serca Pana Jezusa i spowiedź w Ojcowie od godz. 17.30, a w I-szą sobotę – modlitwa do Niep. Serca NMP.  

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 29 VI pn. w Grodzisku o 12.00 – za śp. Piotra Tarnówkę z ok. im.; w Ojcowie o 18.00 – za śp. Pawła, Juliannę Kasprzyków, Wojciecha i Mariannę Srebnickich;
- 30 VI wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Piotra, Katarzynę i Teklę Natkaniec;
- 1 VII śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica;
- 2 VII czw. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica;
- 3 VII pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Srebnickiego, zam. córka Bożena z rodziną;
- 4 VII sob. w Ojcowie o 16.00 – ślub Aleksandry Gorajczyk i Mariusza Biedy;
- o 18.00 w Ojcowie – o Boże bł. i liczne łaski dla Anny i Michała Doniek w 15 rocz. ślubu, zam. rodzice;  
- 5 VII niedziela:
   - w Ojcowie

     - o 8.00 – za śp. Tadeusza Staronia;
     - o 10.00 – za śp. Władysława Jasińskiego, zam. teściowie;  - podczas Mszy św. chrzest Laury Cecylii Bień;
     - o 18.00 – za Parafian;
   - w Grodzisku
     – o 12.00  za śp. Piotra Mularczyka, zam. córka Danuta z rodz.

W imieniu organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie proszę, aby do środy 1 VII, jeśli ktoś ma zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, przywieść go na Grodzisko. Najlepiej w poniedziałek lub wtorek po godz. 19.00.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodnik Niedziela prezentuje najnowszy dokument Ojca świętego Franciszka – „Laudato si”, W trosce o wspólny dom. Gość Niedzielny: Nie ma ekologii bez antropologii.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

21 czerwca 2015 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie na XII Niedzielę Zwykłą  

Słowo życia z dzisiejszej Ewangelii: Jezus po uciszeniu burzy na jeziorze rzekł do uczniów: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary.”

Zbliża się koniec roku szkolnego. Zachęcam dzieci i młodzież, aby przez udział we Mszy św. podziękować Panu Bogu za miniony rok nauki i zawierzyć mu czas letniego wypoczynku. Będąc na wakacjach i urlopach pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

W tym tygodniu 24VI obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 22 VI pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Morawskiego;
- 23 VI wt. w Ojcowie o 12.00 – Msza św. pogrzebowa za śp. Ludwikę Opalską;
- o 18.00 – za śp. Jana Bosaka z ok. imienin;
- 24 VI śr. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Jana, Agatę, Jana Katarzyńskich, Jana Ochwata;
- 25 VI czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Jana Bosaka;
- 26 VI pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wawrzyńca, Wojciecha i Marię Adamek;
- 27 VI sob. w Ojcowie
     - o 14.00 – Msza św. i chrzest Barbary Paprockiej;
     - o 15.30 – ślub Agnieszki Kułak i Grzegorza Krzystanek;
     - o 18.00 w Grodzisku – za śp. Władysława i Kazimierza Dziedziców, Agnieszkę i Tomka Parzniewskich; 
- 28 VI niedziela:
   - w Kaplicy św. Br. Alberta o 8.30 – za śp. Kazimierza Dziedzica, Msza św. gregoriańska;
   - w Ojcowie:
     - o 8.00 – za śp. Władysława Jasińskiego;
     - o 10.00 – za śp. Władysławę Katarzyńską;
     - o 18.00 – za śp. Kazimierę i Stanisława Miodek, Michalinę i Mariana Żurek, zam. wnuczka z rodziną;
   - w Grodzisku
     - o 12.00 – za Parafian;
     - o 15.00 – ślub Agaty Jirak i Michała Leszczyńskiego.

W tym tygodniu odbędzie się pogrzeb naszej parafianki Ludwiki Opalskiej. Wprowadzenie ciała do Kaplicy na Wodzie o godz. 11.30 i o 12.00 Msza św. W imieniu całej wspólnoty składam rodzinie zmarłej wyrazy współczucia.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.


14 czerwca 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XI Niedzielę Zwykłą  
 

Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki”.

W miniony czwartek obchodziliśmy oktawę Uroczystość Bożego Ciała w Grodzisku.
Dziękuję bardzo serdecznie osobom, które przygotowały ołtarze wystawienia na procesję, dzieciom i ich rodzicom za uczestnictwo w procesji i sypanie kwiatków oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii.

Dzisiejsza niedzielę obchodzimy w Polsce jako niedzielę misyjną w związku z IV ogólnopolskim Kongresem Misyjnym. Pamiętajmy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za misję głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- 15 VI – bł. Jolanty zakonnicy,
- 17 VI – św. Alberta Chmielowskiego zakonnika, patrona DPS w Ojcowie. 

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 15 VI pn. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. i liczne łaski dla Jolanty z ok. imienin;
- 16 VI wt. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. i zdrowie dla Marii Anny z ok. 1 rocz. urodzin oraz dla rodziny;
- 17 VI śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica;
- 18 VI czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Piotra, Stanisławę i Romana Boroniów;
- 19 VI pt. w Ojcowie o 18.00 – z ok. 1 rodz. urodzin Wery o zdrowie i Boże bł., zam. dziadkowie;
- 20 VI sob. w Ojcowie o 15.00 – ślub Beaty Skorupskiej i Pawła Smardzewskiego;
      - o 18.00 w Grodzisku – za śp. Stanisława w 2 rocz. śm.; 
- 21 VI niedziela:
   - w  Kaplicy św. Br. Alberta o 8.30 – za śp. Kazimierza Dziedzica, Msza św. gregoriańska;
   - w Ojcowie:
      - o 8.00 – za śp. Jana, Władysławę i Zofię Wawro;
      - o 10.00 – 1. za śp. Wacława Jakubka; 2. w int. Michała Pawła Plezia z ok. przyjęcia sakr. chrztu św.;
      - o 18.00 – za Parafian;
   - w Grodzisku
      – o 12.00  1. o Boże bł. i liczne łaski dla Zofii i Tadeusza Mrowiec z ok. 35 rocz. ślubu;
                      2.  za śp. Andrzeja, Heleny Starczyńskich i Janinę Adamczyk.

W tym tygodniu odbył się pogrzeb naszego parafianina Stanisława Opalskiego. W imieniu całej wspólnoty składam rodzinie zmarłego wyrazy współczucia.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tyg. Niedziela: Prawo dżungli i wiara - „Od radości do świadectwa”, wywiad z Wojciechem Cejrowskim. W Gościu Niedzielnym wywiad z ks. Janem Kaczkowskim: „o tradycji Kościoła, cierpieniu i pracy w hospicjum.”

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.


7 czerwca 2015 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie na X Niedzielę Zwykłą    

Słowo życia z Ewangelii św. Marka: Jezus powiedział do słuchających go ludzi „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.”

W czwartek obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała.
Wyraziliśmy publicznie naszą wiarę i umiłowanie Chrystusa w Eucharystii. Pragnę bardzo serdecznie podziękować osobom, które przygotowały ołtarze wystawienia na procesję, dzieciom i ich rodzicom za uczestnictwo w procesji i sypanie kwiatków oraz paniom i panom, którzy w niej nieśli znaki religijne. Dziękuję pani Grażynie za poprowadzenie śpiewów i wszystkim zaangażowanym w liturgię.

W oktawę Uroczystości Bożego Ciała 11 VI, Msza św. i procesja w Grodzisku o godz. 18.00. Proszę o przygotowanie 4 ołtarzy wystawienia przy kościele: 1- rodzinę Krzemieniów i Gajdów, 2-rodziny z Młynów, 3- rodziny z Grodziska i 4-rodzinę Kasprzyków. Zapraszam rodziców z dziećmi do sypania kwiatków oraz proszę parafian o pomoc podczas procesji. 
Natomiast 13 VI – zapraszam na Mszę św. i nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej do Grodziska na godz. 18.00.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 8 VI – św. Jadwigi Królowej, - 10 VI – bł. Bogumiła bpa,  - 11 VI – św. Barnaby Ap. - 12 VI – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 13 VI –Niepokalanego Serca NMP oraz św. Antoniego z Padwy.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 10 VI pn. w Ojcowie o 18.00 – w int. Eweliny i Szymona o Boże bł., potrzebne łaski i dar potomstwa w 2 rocz. ślubu;
- 9 VI wt. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. dla rodziny przez wstawiennictwo św. Antoniego;
- 10 VI śr. w Grodzisku o 18.00 – w int. Franciszka Mikołaja o Boże bł. i zdrowie w 2 rocz. chrztu św.;
- 11 VI czw. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Władysława, Mieczysława, Zbigniewa, Władysława, Jadwigę, Józefa i Józefę, za zm. z rodziny i za dusze czyśćcowe;
- 12 VI pt. w Ojcowie o 16.00 – ślub Małgorzaty Jaworskiej i Marka Chacińskiego; - o 18.00 – za śp. Zofię i Stanisława, za zm. z rodz. i za dusze w czyśćcu cierpiące;
- 13 VI sob. w Ojcowie o 15.00 – ślub Sofii Nesteruk i Daniela Herian;  o 16.30 – ślub Anny Ziąbiec i Grzegorza Litewki; - o 18.00 w Grodzisku – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla rodziny za wstawiennictwem św. Antoniego; 
- 14 VI niedziela:
   - w  Kaplicy św. Br. Alberta
o 8.30 – za śp. Kazimierza Dziedzica, Msza św. gregoriańska;
   - w Ojcowie:
     - o 8.00 – za Parafian;
     - o 10.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę;
     - o 18.00 – za śp. Zbigniewa i Zofię Staniak w rocz. śm.;
   - w Grodzisku
     – o 12.00  o Boże bł., dary Ducha Świętego i zdrowie dla Anny w 18 rocz. ur., zam. rodzice i siostra.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tyg. Niedziela temat numeru: „Księża pod lupą”. W Gościu Niedzielnym: „Miasto na dłoni. Papież Franciszek odwiedza Sarajewo.”

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.


31 maja 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Najświętszej Trójcy  

Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”
Dzisiaj czcimy prawdę wiary o Jednym Bogu w Trzech Osobach. O Bogu, który zaprasza nas wszystkich do życia w komunii z Nim, abyśmy byli jedno.

Jutro rozpoczynamy nowy miesiąc czerwiec. Jest on poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszam codziennie do modlitwy litanijnej ku Jego czci.

W czwartek 4-czerwca obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Jest ona wyrazem naszej wiary w żywą obecność Zmartwychwstałego Pana w Eucharystii. Jest też wyrazem wdzięczności, że Chrystus jest naszym Pokarmem w drodze do nieba. Msza św. i procesja w tym dniu w Ojcowie o godz. 7.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 10.00, a następne o godz. 12.00 w Grodzisku i o 18.00 w Ojcowie. Proszę Parafian o przygotowanie ołtarzy wystawienia: przy grocie z figurą Matki Bożej mieszkańców Zazamcza; przy rozjeździe na Złotą Górę mieszkańców Złotej Góry; przy figurze św. Nepomucena mieszkańców Ojcowa i przy budynku przystanku PTTK przewodników ojcowskich.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- 1 VI – św. Justyna męczennika, - 3 VI – świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy,  - 4 VI – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
- 5 VI – św. Bonifacego, biskupa i męczennika.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 1 VI pn. w Ojcowie o 18.00 – w int. Doroty i Dawida oraz ich dzieci o Boże bł. i potrzebne łaski, zam. rodzice;
- 2 VI wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Marię i Józefa Pogan;
- 3 VI śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. Magda i Michał z Krakowa;
- 4 VI czwartek
    - w Ojcowie

        - o 7.30 – Procesja i Msza św. za Parafian;
        - o 18.00 – za śp. Bogdana Katarzyńskiego w rocz. śm.
                  oraz za zm. z rodz. Katarzyńskich i Gugulskich;
    - w Grodzisku
        - o 12.00 – o zdrowie i Boże bł. dla rodziny;
        - o 15.00 – ślub Olgi Nadskakuła i Adama Kaczmarczyka;
- 5 VI pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Płaskiego, zam. mieszkańcy Ojcowa;
- 6 VI sob. w Ojcowie o 15.00 – ślub Mari Kasznickiej i Pawła Uchto; o 16.30 – w int. Korneli Dyrduł i Andrzeja Gałaś z ok. przyjęcia chrztu św.; - o 18.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Zusi Głowackiej w 1 rocz. ur., zam. dziadkowie; 
- 7 VI niedziela:
    - w  Kaplicy św. Br. Alberta o 8.30 – za śp. Kazimierza Dziedzica, Msza św. gregoriańska;
    - w Ojcowie:
        - o 8.00 – za śp. Katarzynę, Piotra i Mieczysława Cupiałów;
        - o 10.00 – za śp. Dawida Grzywnowicza, podczas Mszy św. chrzest Oliwiera Michorowskiego;
        - o 18.00 – o Boże bł. dla Joanny i Tomasza Kocjanów w 1 rocz. ślubu;
    - w Grodzisku        
        - o 12.00 – o Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Klaudi w 18 rocz. ur.
                    oraz dla Katarzyny i Zbigniewa w 20 rocz. ślubu, zam. babcia.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tyg. Niedziela: Cuda Eucharystyczne. O pierwszym cudzie eucharystycznym z VIII w. w Lanciano. W Gościu Niedzielnym: Duch Święty – nieznany Bóg, „Ten Trzeci.” „Skoro Bóg jest Trójcą, to znaczy, że Boże życie jest życiem we wspólnocie.”

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 


24 maja 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  

Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.”
Dzisiaj Pan Bóg udziela swojemu Kościołowi darów Ducha Świętego, abyśmy jak Apostołowie głosili wielkie dzieła Boże. Dzisiejszą uroczystością kończymy obchód świąt wielkanocnych, który przedłużymy jutro przez modlitwę do NMP Matki Kościoła.

W zeszłą niedzielę zbieraliśmy ofiary na pomoc dla naszego Seminarium Duchownego w Kielcach. W imieniu Księdza Rektora dziękuję za złożone ofiary w wysokości 1725 zł.

Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwie majowym.
W naszej parafii modlimy się do Maryi Matki Bożej codziennie po wieczornej Mszy św.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- 25 V – NMP Matki Kościoła, święto,
- 26 V – św. Filipa Nereusza, prezbitera; Dzień modlitwy za nasze Matki;
- 28 V – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto,
- 29 V – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy,
- 31V – w przyszłą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 25 V pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7.00 – za Parafian; - w Ojcowie o 17.00 – w int. Księdza Proboszcza z ok. rocznicy święceń kapłańskich, o Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, zam. Koło Różańcowe; - o 18.00 w Ojcowie – za śp. Stanisławę Gawędę w 1rocz. śm.;
- 26 V wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Józefa Łabędzkiego;
- 27 V śr. w Ojcowie o 17.00 – w int. grupy absolwentów; w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. rodziny Dziedziców i Ładoś z Bytomia;
- 28 V czw. w Ojcowie o 18.00 – w int. Filipa Pawlika o zdrowie i Boże bł. z ok. przyjęcia chrztu św.; 
- 29 V pt. w Ojcowie o 18.00 – w int. Alicji Katarzyńskiej o zdrowie i Boże bł. z ok. przyjęcia chrztu św.; 
- 30 V sob. o 18.00 – w Grodzisku – za śp. Mariannę, Józefa, Wacława Madejów, Agnieszkę i Tomka Parzniewskich, Kazimierza Dziedzica;
- 31 V niedziela:
       w  Ojcowie:

       - o 8.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zam. Parafianie;
       - o 10.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę i o Boże bł. dla Weroniki z ok. 9 rocz. urodzin;
       - o 18.00 – za śp. Teresę Marciniak w 4 rocz. śm.;
       w Grodzisku
       - o 12.00 – o Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Jarosława Jakuba z ok. 18 rocz. urodzin oraz o Bożą opiekę dla babci Janiny w 85 rocz. urodzin.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tygodniku Niedziela temat numeru: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. „Gdzie szukać i jak spotkać Ducha Świętego?” W Gościu Niedzielnym: Duch Święty – nieznany Bóg. Duch Święty „wyzwala w nas bożą energię do życia i działania”.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia. 


17 maja 2015r. 

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „Jezus powiedział do uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony…”.

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, przypomina nam ona, że nasza ojczyzna jest w niebie i tak mamy żyć, aby być godnym tego daru. Dzisiaj też w naszej parafii w ramach tzw. Dnia Seminaryjnego gościmy kleryków z WSD z Kielc. Naszą modlitwą i ofiarą pragniemy pomóc tym, którzy przygotowują się do kapłaństwa, aby jak najlepiej przygotowali się do pełnienia posługi w Kościele.

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w ubiegłą niedzielę w uroczystości Patrona naszej parafii św. Stanisława B.M. w Grodzisku.

Na ręce p. Grażyny Rodek składam wyrazy wdzięczności Chórowi „Laetus Cantus” za śpiew podczas liturgii i koncert po Mszy św.

W zeszłą niedzielę zbieraliśmy ofiary na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Dziękuję za złożone ofiary w wysokości 1105 zł.

Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwie majowym.
W naszej parafii modlimy się do Maryi Matki Bożej codziennie po wieczornej Mszy św. Możemy też modlić się w naszych rodzinach lub przy krzyżach lub kapliczkach.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
- 18 maja przypada 95 rocz. urodzin św. Jana Pawła II, przez jego wstawiennictwo wypraszajmy Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:  
- 18 V pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Czesława Ornat i za zm. z rodziny;
- 19 V wt. w Ojcowie o 18.00 – o powrót do zdrowia i uwolnienie od zła;
- 20 V śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. Sylwia i Dawid Głąb z Wielmoży;
- 21 V czw. Msza św. rano w Kaplicy św. Brata Alberta w Ojcowie;
- 22 V pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Elżbietę Jankowską w 4 rocz. śm., zam. córka z rodziną;
- 23 V sob. w Ojcowie w Bramie Krakowskiej o 15.00 – w int. mieszkańców Ojcowa przez wstawiennictwo Matki Bożej, Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Jej opiekę, zam. Tomasz Gubała; - o 17.00 – w Grodzisku – o zdrowie i Boże bł. dla Klaudii Kiendrach z ok. 1 rocz. urodzin;
- 24 V niedziela:
       w  Ojcowie:

       - o 8.00 – za śp. Zbigniewa Kasprzyka;
       - o 10.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii Pomierny w 3 rocz. urodzin, zam. dziadkowie;
       - o 18.00 – za śp. Stanisławę i Ryszarda Bosaków, zam. chrześniak Wojciech Bosak z rodziną;
      w Grodzisku
       - o 12.00 – za śp. Bronisława i Stanisławę Leciago, Urszulę, Marka, Sabinę i Jerzego Legut.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tyg. Niedziela temat numeru: I Komunia św. W Gościu Niedzielnym: szkoda chłopaka, szkoda miasta. Jak śmierć kibica podzieliła mieszkańców Knurowa.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.


10 maja 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi …”.

Dzisiaj o godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. ku czci św. Stanisława bpa męczennika, patrona kościoła w Grodzisku. Będziemy prosić św. Stanisława by wyprosił nam u Jezusa Dobrego Pasterza potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny i Parafii. W czasie Mszy św. śpiew poprowadzi chór pod przewodnictwem P. Grażyny Rodek.

W tych dniach 1- 3 maja odbył się przy „Kaplicy na Wodzie” kiermasz. Jego celem zebranie funduszy na remont dachu Kaplicy. Dzięki ofiarodawcom zebraliśmy kwotę 3084 zł. Serdecznie dziękuję tym spośród nas, którzy włączyli się w ten kiermasz czy to jako ofiarodawcy czy poświęcając swój czas, aby w ten sposób przyjść z pomocą w zrealizowaniu planowanych robót. Dziękuję w szczególności: Właścicielom Piekarni „Skalanka” za ofiarowane wypieki, p. Markowi Opalskiemu za ofiarowane zdjęcia, jednej osobie z Kielc za ofiarowane skarpety, p. Magdzie za „Ojcowskiego Pstrąga”, p. Krzysztofowi Lelkowi za ofiarę ze sprzedaży minerałów. Dziękuję przewodnikowi ojcowskiemu p. Januszowi za bezpłatne oprowadzanie turystów przy Kaplicy, dziękuję Pocztowi Krakowskiej Chorągwi Husarskiej za udział w uroczystości. Dziękuję Paniom Marii, Małgorzacie, Małgosi i Iwonie za pomoc przy kiermaszu.

W maju codziennie po wieczornej Mszy św. nabożeństwo majowe.


Dzisiaj, na prośbę Ojca świętego Franciszka składamy dodatkowe ofiary na pomoc mieszkańcom Nepalu, którzy ucierpieli w skutek trzęsienia ziemi. Pomoc składamy do koszyka przy wyjściu z kościoła.

13 maja w środę w Grodzisku po Mszy św. nabożeństwo fatimskie i procesja wokół kościoła.
W przyszłą niedzielę w naszej parafii Dzień seminaryjny. Będziemy modlić się o nowe powołania do służby Bożej w Kościele, będziemy gościć przedstawiciela z WSD z Kielc. Ofiary składane w tym dniu przeznaczymy na pomoc dla Seminarium Duchownego.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 13V – NMP z Fatimy,
- 14V – św. Macieja Ap., święto,
- 15V – św. Zofii m.,
- 16V – św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski, święto.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:  
- 11 V pn. Kaplicy św. Alberta o 7.00 – za Parafian, w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisławę Kosoń, zam. kuzynki;
- 12 V wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Mariana i Alinę Wardak, za Jana i Annę Siwieckich;
- 13 V śr. w Grodzisku o 18.00 – za Przyjaciół, zam. Grażyna;
- 14 V czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Wacława Knapika w 2 rocz. śm.;
- 15 V pt. w Grodzisku o 18.00 – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii i Zosi;
- 16 V sob. w Ojcowie
        - o 16.30 – ślub Joanny Sitko i Marcina Miziak;
        - o 18.00 w Ojcowie  – Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla rodziny i o dar  potomstwa;
- 17 V niedziela:
       w  Ojcowie:

           - o 8.00 – za śp. Julianny i Edwarda Muzyków, zam. rodzina;
           - o 10.00 – za śp. Tadeusza Staronia;
           - o 18.00 – za Parafian;
       w Grodzisku
           - o 12.00 – za śp. Mikołaja Miklasińskiego i jego rodziców Jana i Stanisławę.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. W Tyg. Niedziela: Dachau – kapłańska Golgota. W Gościu Niedzielnym polecam: Niepokonany – Nick Vujicic.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.


3 maja 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocy

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.”

Dzisiaj pragniemy uczcić NMP Królową Polski,
która z woli Bożej stała się Matką Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a w porządku łaski jest naszą Matką. Jej zawierzamy życie nasze, naszych rodzin i Ojczyzny. Prosimy, aby Polska była bogata ludźmi kochającymi Boga i człowieka.

1-go maja w „Kaplicy na Wodzie” obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Józefa Rzemieślnika, Patrona naszej Parafii. Pragnę wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy uczestniczyli w tej uroczystości. Została też poświęcona rzeźba św. Józefa, wykonana przez artystę Antoniego Toborowicza, a ufundowana przez jedną z rodzin z Ojcowa. Składam serdeczne podziękowania fundatorom w imieniu wspólnoty parafialnej.

W tych dniach od 1 do 3 maja trwa przy „Kaplicy na Wodzie” kiermasz. Jego celem jest zebrane środki remont dachu Kaplicy, który niestety przecieka już w kilku miejscach. Pragnę serdecznie podziękować tym spośród nas, którzy włączyli się w ten kiermasz czy to jako ofiarodawcy czy poświęcając swój czas, aby w ten sposób przyjść z pomocą w zrealizowaniu planowanych prac. Dziękuję z serca za wszystkie ofiary złożone na ten cel.

Rozpoczęliśmy miesiąc maj, poświęcony Najśw. Maryi Pannie. Codziennie po wieczornej Mszy św. nabożeństwo majowe.

8-maja w Kościele w Grodzisku obchodzimy uroczystość patrona tego kościoła, św. Stanisława biskupa i męczennika. Msze św. w Grodzisku w tym dniu o godz. 12.00 i 18.00. Główna Msza św. odpustowa zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 12.00 z udziałem chóru prowadzonego przez p. Grażynę Rodek. Serdecznie zapraszam.   

W przyszłą niedzielę będziemy składać dodatkowe ofiary na pomoc mieszkańcom Nepalu, którzy ucierpieli w skutek trzęsienia ziemi.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

- 4V – św. Floriana męczennika,
- 6V – św. Ap. Filipa i Jakuba, święto,
- 7V – NMP Matki Łaski Bożej, święto,
- 8V – św. Stanisława bpa i męczennika, patrona Polski i patrona naszego kościoła w Grodzisku, uroczystość.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:  

- 4 V pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Płaskiego, zam. Mieszkańcy Ojcowa;
- 5 V wt. w kaplicy św. Br. Alberta o 7.00 – w int. Parafian, w Ojcowie o 18.00 – w int. Tomasza Floriana Kołek z ok. przyjęcia chrztu św., o Boże bł. i potrzebne łaski;
- 6 V śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza i Władysława Dziedziców, zam. chrzestna Józefa;
- 7 V czw. w Ojcowie o 18.00 – Msza św. wynagradzająca z prośbą o łaskę przebaczenia;
- 8 V pt. w Grodzisku o 12.00 – za śp. Stanisława Rosę i za zm. rodziców; - o 18.00 w Grodzisku  – za śp. Stanisława Goraj, Monikę, Stanisława, Stefana Gajewczyków, Stanisławę Garczyk i Stanisława Dratwy;
- 9 V sob. w Grodzisku o 14.00 – chrzest i Msza św. w int. Alicji Adamczyk; - o 18.00 w Ojcowie  – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Józefy w 80 rocz. ur.;
- 10 V niedziela:
w Ojcowie:

- o 8.00 – za śp. Zdzisława Katarzyńskiego w rocz. śm.;
- o 10.00 – za śp. Genowefę, Tomasza Boroniów, Jadwigę i Władysława Guzików, zam. wnuczka z rodziną;
- o 18.00 – za śp. Stanisławę, Józefa i Henryka Kostrój w rocz. śm., zam. sąsiedzi;
w Grodzisku
- o 12.00  – za śp. Kazimierę i Stanisława Miodek i ich rodziców.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Temat numeru Tyg. Niedziela to Uroczystość NMP Królowej Polski: Zapomniałaś Polsko o swojej Królowej? W Gościu Niedzielnym polecam: Nieznany Bóg –Duch Święty. Co się stało w dniu Pięćdziesiątnicy?  

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.


26 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocy


Słowo życia z Ewangelii św. Jana: Jezus powiedział:
„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.”

Dzisiejszą niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitwy o Powołania w Kościele. Prosimy Jezusa Chrystusa, aby powołał do służby Bożej w Kościele, pasterzy według serca swego

Pierwszego maja, w Kaplicy na Wodzie w Ojcowie będziemy obchodzić uroczystość odpustową ku czci św. Józefa Rzemieślnika, Patrona naszej Parafii. Będziemy prosić św. Józefa, aby nauczył nas budować nasze życie rodzinne na całkowitym zawierzeniu Panu Bogu i Jego Słowie. Msze święte w tym dniu w porządku niedzielnym. Mszy św. o godz. 8.00 i 10.00 w Ojcowie będzie przewodniczył ks. dr Grzegorz Kaliszewski, proboszcz Parafii Smardzowice. Na Mszy św. o godz. 8.00 zostanie poświęcona rzeźba św. Józefa, wykonana przez artystę Antoniego Toborowicza. W tym tygodniu codziennie po wieczornej Mszy św. nowenna do św. Józefa. W miesiącu maju zapraszam też na nabożeństwa majowe ku czci Najśw. Maryi Panny.

Tradycyjnie 1 maja po Mszach św. w Ojcowie poświęcenie pojazdów.
W dniach 1-3 maja zapraszam również na Kiermasz pod św. Józefem. Będzie można zakupu różnych rzeczy. Co godzina, aż do godz. 15.00, będzie też możliwość zwiedzenia Kaplicy na Wodzie z przewodnikiem. W niedzielę 3 maja będziemy gościć członków Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Zebrane środki z kiermaszu posłużą wykonaniu nowego poszycia dachu Kaplicy, który niestety przecieka w kilku miejscach i wymaga remontu.

29 IV wspomnienie liturgiczne św. Katarzyny Sieneńskiej
dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:  
- 27 IV pn. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Annę i Józefa Paczyńskich oraz za zm. z rodz. Gądków i Paczyńskich;  
- 28 IV wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Zofię Siudy;
- 29 IV śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. rodzina Gądków i Tokajów z Wielmoży;
- 30 IV czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zam. Parafianie;
- 1 V piątek.
     w Ojcowie

     - o 8.00 – za Parafian;
     - o 10.00 – za śp. Krystynę Wawro, Krystynę i Stefana Baran i za zm. z rodziny;
     - o 18.00 – za śp. Stanisławę, Bogusława i Władysława Cupiałów, zam. córka Elżbieta z rodziną;
     w Grodzisku
     - o 12.00 – za śp. Anielę, Stanisława i Adama Rogóż; podczas Mszy św. chrzest przyjmie Tomasz Kołek;
- 2 V sob. w Ojcowie o 18.00  – Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zam. rodz. Polańskich;
- 3 V niedziela:
     w  Ojcowie:

     - o 8.00 – za śp. Floriana Młynarskiego i Stanisławę Garczyk z ok. im.;
     - o 10.00 – za śp. Kazimierza Cebulę;
     - o 18.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu dla Mariusza z ok. 18 rocz. urodzin, zam. rodzice;
     w Grodzisku
     - o 12.00 – w int. Jasia w pierwszą rocz. urodzin, o zdrowie i Boże bł., zam. dziadkowie.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
Temat numeru Tyg. Niedziela to 1-sza rocznica kanonizacji dwóch papieży. W Gościu Niedzielnym: Zdjęcia, których nikt dotąd nie oglądał. Pokazuje zdjęcia z Janem Pawłem II nigdzie dotąd nie publikowane.  

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.19 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocy

Słowo życia z Ewangelii św. Łukasza: Jezus powiedział do Apostołów: „„To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.” Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.”

Dzisiaj rozpoczynamy po raz siódmy w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny.
Chcemy powrócić do Pisma Świętego jako do źródła naszej wiary.

W dniu wczorajszym naszą Parafię odwiedził Ks. Bp Ordynariusz Jan Piotrowski.
Ksiądz Biskup  nawiedził DPS św. Brata Alberta, Kaplicę na Wodzie oraz kościół w Grodzisku. W kościele w Grodzisku Ksiądz Biskup odprawił Mszę św. ze wspomnienia o bł. Salomei w int. Parafii i zapoznał się z problemami naszej Wspólnoty.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- 23 IV – uroczystość św. Wojciecha bpa i m., głównego patrona Polski,
- 24 IV – św. Jerzego męczennika,
- 25 IV – święto św. Marka Ewangelisty.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu:  
- 20 IV pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7.00 – w int. Parafii;  
- 21 IV wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisława Płaskiego, zam. mieszkańcy Ojcowa;  
- 22 IV śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. sąsiedzi z Wielmoży;
- 23 IV czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Władysława Batko;
- 24 IV pt. w Ojcowie o 18.00 – w int. Jerzego i Teresy, o zdrowie i Boże bł.;
- 25 IV sob. w Ojcowie o 16.00  – ślub Magdaleny Goc i Fabiana Cebulaka;
- o 18.00 w Grodzisku – w int. Małgorzaty i Pawła, o Boże bł. i potrzebne łaski w życiu małżeńskim z ok. rocz. ślubu oraz o Bożą opiekę dla ich dzieci;
- 26 IV niedziela:
       w  Ojcowie:

       - o 8.00 – za śp. Martę i Mieczysława Morawiec;
       - o 10.00 – o Boże bł. dla Grażyny i Dariusza z ok. 15 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci;
       - o 18.00 – za śp. Eugenię Lisicką w 2 rocz. śm. oraz za Tadeusza i Zofię Lisickich;
      w Grodzisku
       - o 12.00  – za śp. Marka, Marię, Tadeusza Kanię oraz za Jana Frosika. Podczas Mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie Filip Pawlik.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tematem numeru Tyg. Niedziela: 100 rocznica męczeństwa Ormian przez Turków. To pierwsze ludobójstwo XX w. W Gościu Niedzielnym: Nie mieszajcie w genach, apel wybitnych naukowców o nie zmienianie kodu genetycznego ludzi. Czasopisma są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.


12 kwietnia 2015 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocy
Miłosierdzia Bożego

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
W Liście na otwarcie Roku Miłosierdzia papież Franciszek pisze: „Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.”

Dziękuję za ofiarę złożoną w Poniedziałek Wielkanocny na KLU w wysokości 937zł.

W sobotę 18 IV naszą Parafię odwiedzi Ks. Bp Ordynariusz Jan Piotrowski, który chce poznać naszą Wspólnotę. Dlatego zapraszam wszystkich na Mszę św. z Ks. Biskupem w sobotę o godz. 18.00 w Grodzisku.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 13 IV pn. w Ojcowie o 18.00 - za śp. Stanisławę i Ryszarda Bosaków, zam. pracownicy restauracji „Pod Nietoperzem”;
- 14 IV wt. w Grodzisku o 18.00 – w int. Kazimierza o zdrowie i Boże bł. z ok. 65 rocz. urodzin oraz w int. rodziny o Bożą opiekę; 
- 15 IV śr. w Grodzisku o 18.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. sąsiedzi z Wielmoży;
- 16 IV czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisławę i Ryszarda Bosaków, zam. rodzina Grudniewskich i Katarzyńskich;
- 17 IV pt. w Ojcowie o 18.00 – w 18 rocz. ur. Dawida, Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i o Boże bł. w dorosłym życiu; zam. rodzice;
- 18 IV sob. w Ojcowie o 13.45  – ślub Pauliny Marchewa i Marcina Jaśkowskiego, podczas Mszy św. chrzest Leny Marii; - o 15.00 w Ojcowie - ślub Ewy Juszczak i Doriana Porzyczka; - o 18.00 w Grodzisku – w int. Parafii;
- 19 IV niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zam. Zarząd i Przewodnicy PTTK Odział Ojców;
        - o 10.00 – w int. Helenki w 1 rocz. urodzin, o zdrowie i Boże bł. dla dziecka i jego rodziców;
        - o 18.00 – o zdrowie i potrzebne łaski dla Doroty z ok. 29 rocz. urodzin;
    w Grodzisku
        - o 12.00 – w int. syna Wojciecha o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki B.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tematem numeru zarówno Tyg. Niedziela jak i Gościa Niedzielnego jest Miłosierdzie Boże. Czasopisma są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.5 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Słowo życia z Listu św. Pawła do Kolosan: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.”

Mszą św. Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy okres wielkanocny w liturgii Kościoła.Wyrażamy Jezusowi Chrystusowi wdzięczność, że prze krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Przed nami tydzień wielkanocny, który przeżywamy,  jako jedno święto. W drugi dzień Uroczystości Zmartwychwstania ofiary składane na tacę przeznaczone są na pomoc dla KUL im. Jana Pawła II.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 6 IV poniedziałek
    w Ojcowie

        - o 8.00 – za śp. Katarzynę, Piotra i Mieczysława Cupiałów;
        - o 10.00 – za śp. Janinę Adamczyk, Andrzeja i Helenę Starczyńskich;
        - 18.00 za śp. Wacława Boronia w 10 rocz. śmierci;
    w Grodzisku o 12.00 – za śp. Sławomira Tarnówkę;
- 7 IV wt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Stanisławę i Ryszarda Bosaków, zam. rodz. Łukasików;
- 8 IV śr. w Grodzisku o 18.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Zygmunta, zam. żona z rodziną;
- 9 IV czw. w Ojcowie o 18.00 – w int. siostry i córki i o szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie dla nienarodzonego dziecka; zam. rodzice i siostra;
- 10 IV pt. w Ojcowie o 18.00 – w 18 rocz. ur. Beaty Synowskiej, do MB Nieustające Pomocy, o zdrowie i o Boże bł. w dorosłym życiu; zam. dziadkowie i chrzestna;
- 11sob. w Grodzisku o 15.00  – ślub Dominiki Betlej i Tomasza Dydyo; - o 16.30 w Grodzisku ślub Anny Kwapień i Ireneusza Seweryn;
- 12 IV niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – 1) za Parafian; 2) za rodziców Lidię i Jana Gądek o zdrowie i Bożą opiekę, zam. dzieci;
        - o 10.00 – 1) za śp. Włodzimierza Żurka, zam. uczestnicy pogrzebu; 2) za Antoninę Małgorzatę Spyrczyńską, która przyjmie sakr. chrztu św.;             - o 18.00 – za śp. Kazimierę i Tadeusza Woźniak;
    w Grodzisku
        - o 12.00 – 1) za śp. Piotra Mularczyka w 1 rocz. śmierci, zam. syn Zbigniew z rodziną; 2) w int. Kubusia w 1 rocz. ur., zam. dziadkowie.

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć Joanna Kwapień c. Mariana i Ireneusz Seweryn s. Marka, obydwoje z naszej parafii, zapowiedź II. Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu tego związku zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną.

Dziękuję osobom, które przygotowały ołtarze wystawienia w Kaplicy w Ojcowie na uroczystości Triduum Paschalnego oraz Kościoła w Grodzisku. Dziękuję Pani Grażynie i Pani Regelindzie Annie za przygotowanie liturgii paschalnej oraz wszystkim, którzy włączyli się w czytanie Słowa Bożego i w śpiew. Dziękuję ministrantom i wszystkim posługującym, a w szczególności za czynny udział w procesji rezurekcyjnej.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Czasopisma są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

W poniedziałek wielkanocny zapraszam wszystkich na spotkanie świąteczne w Grodzisku po Mszy św. o godz. 12.00.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask Bożych wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus opromienił Wasze życie swoją miłością i pokojem. Niech radość Świąt Wielkanocnych będzie udziałem waszych serc i rodzin.


29 marca 2015 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową
czyli Męki Pańskiej 

Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.”

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień
, który wprowadza nas w przeżycie tajemnicy naszego odkupienia przez Krzyż Jezusa Chrystusa. Postarajmy się, aby wziąć  udział w modlitwie Kościoła w tym tygodniu.
W naszej parafii wszystkie nabożeństwa będą odprawiane w Kaplicy „Na Wodzie” w Ojcowie:
- w Wielki Czwartek o 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej; 
- w Wielki Piątek o 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej: Droga Krzyżowa, liturgia słowa i adoracją krzyża; po Komunii św.  wystawienie Najświętszego Sakramentu w ciemnicy i adoracja do godz. 20.00; W tym dniu zachowujemy post ścisły i charakter pokutny dnia. 
- w Wielką Sobotę - poświęcenie pokarmów wielkanocnych w Ojcowie o godz. 10.00 i w Grodzisku o godz. 12.00; 
- Msza św. Wigilii Paschalnej w Ojcowie o godz. 18.00; 
- w Niedzielę Zmartwychwstania - Msza św. rezurekcyjna z procesją w Ojcowie o godz. 6.00 rano. Proszę Parafian o włączenie się w przygotowanie procesji. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 8.00; Następne Msze św. w Ojcowie o 10.00 i 18.00 oraz w Grodzisku o godz. 12.00. W drugi dzień Wielkanocy Msze św. w porządku niedzielnym.
Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu przed lub po wieczornej Mszy św.

Proszę o pomoc
w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego w Ojcowie w najbliższy wtorek o godz. 10.00. Dziękuję Panu Andrzejowi za posprzątanie otoczenia kościoła w Grodzisku. Dziękuję też pięciu rodzinom za złożone ofiary po 50 zł na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego.                                                                                         

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 30 III pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Stanisławę i Ryszarda Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa; 
- 31 III wt. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. przyjaciele rodziny;
- 1 IV śr. w Ojcowie o 18.00 – za Parafian;
- 2 IV czw. w Ojcowie o 18.00 – w int. Ks. Proboszcza, zam. Parafianie;
- 4 IV sob. w Ojcowie o 18.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Pani Grażyny;
- 5 IV niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 6.00 – za Parafian;
        - o 10.00 – za śp. Bronisława i Jana Rupę, Zofię Kyzioł oraz za Anastazję i Wincentego Gajowczyków;
        - o 18.00 – int. wolna.
    w Grodzisku
        - o 12.00 – za śp. Janinę Jankowską. Podczas Mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie Alicja Katarzyńska.

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć Joanna Kwapień c. Mariana i Ireneusz Seweryn s. Marka, obydwoje z naszej parafii, zapowiedź I. Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu tego związku zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną.

Dzisiaj w naszej parafii kiermasz świąteczny Środowiskowego Domu z Woli Kalinowskiej Fundacji Leonardo. Pozyskane środki finansowe z kiermaszu posłużą na zakup materiałów terapeutycznych. Prezentowane prace są wykonane przez podopiecznych Domu.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tygodniku Niedziela temat numeru: Powrót do domu Ojca. 10 rocz. śmierci papieża św. Jana Pawła II – Nikt nie odchodził w taki sposób. W tygodniku Gość Niedzielny: W Jego ranach nasze zdrowie. Jak wyglądała męka Jezusa i dlaczego tak wielką cenę musiał zapłacić Syn Boży za nasze zbawienie? Do Gościa Niedzielnego dołączono film Mela Gibsona – Pasja. Czasopisma są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła. Obok nich kartki świąteczne z motywami Kaplicy na Wodzie i kościoła w Grodzisku. Są to cegiełki na prace remontowe w parafii.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Życzę głębokiego przeżycia tajemnicy naszego odkupienia przez udział w liturgii Wielkiego Tygodnia.


22 marca 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.”

W tym tygodniu 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia. Msza św. w Ojcowie o godz. 17.00. Natomiast 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Życia. Bądźmy obrońcami życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, bo życie jest darem Boga.

Przyszła niedziela, to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Podczas Mszy świętych  poświęcenie palm.


Dzisiaj kończymy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Dziękuję wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. Dziękuję w imieniu naszej wspólnoty Ks. Kordianowi Dudzie, za ich przeprowadzenie i za modlitwę za nas. Życzymy Księdzu licznych darów Ducha Świętego w studiach doktoranckich i w pracy duszpasterskiej.                                                                                                 

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 23 III pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa; 
- 24 III wt. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian;
- 25 III śr. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. córka i żona;
- 26 III czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Janusza Bosaka w 8 rocz. śm., zam. wnuczka;
- 27 III pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zam. Parafia; 
- 28 III sob. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Stefanię, Bolesława Cabaj i za Helenę Bloch;
- 29 III niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Balbinę i Franciszka Katarzyńskich, Balbinę i Franciszka Mosurek;
        - o 10.00 – za śp. Andrzeja Uracza, zam. Zarząd i Przewodnicy PTTK Oddział w Ojcowie;
    w Grodzisku
        – o 12.00 - za śp. Franciszka, Stefanię Domagalskich i ich syna Mariana.

Dziękuję jednej osobie za ofiarę 60 zł na zakup kwiatów do grobu Pańskiego. Proszę o dodatkowe ofiary na ten cel.

Caritas Diecezjalna rozprowadza baranki wielkanocne
w cenie 5 zł. Ofiary zebrane przy tej okazji będą przeznaczone na pomoc na dożywianie i na wypoczynek letni dzieci z ubogich rodzin.
Dzisiaj w naszej parafii kiermasz świąteczny prac warsztatów terapeutycznych z DPS św. Brata Alberta w Ojcowie. Zgromadzone fundusze będą przeznaczone na rozwój tych warsztatów.
W przyszłą niedzielę podobnie, kiermasz świąteczny Środowiskowego Domu z Woli Kalinowskiej Fundacji Leonardo. Pozyskane środki finansowe posłużą na zakup materiałów terapeutycznych. Prezentowane prace są wykonane przez podopiecznych Domu. Będzie też możliwość zakupienia palm.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. W Tygodniku Niedziela temat numeru: Życie jest cudem. W tygodniku Gość Niedzielny: Adoptuj na 9 miesięcy. Duchowa adopcja jest wytrwałą modlitwą do Pana Boga o ocalenie życia dziecka zagrożonego aborcją. Setki tysięcy osób szturmują w ten sposób niebo. Możesz do nich dołączyć. Czasopisma są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła. Obok nich kartki świąteczne z motywami Kaplicy na Wodzie i kościoła w Grodzisku, każda inna. Są to cegiełki na prace remontowe w parafii.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.


15 marca 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu 

Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Efezjan: „Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.”

W tym tygodniu 19 marca obchodzimy Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP.
Msza św. w Ojcowie o godz. 18.00.           

Również w tym tygodniu zapraszam wszystkich na rekolekcje parafialne, które mają nas przygotować bezpośrednio do dobrego przeżycia Świąt Wielkanocnych.
W piątek 21 III w Ojcowie o 16.30 - Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką;
W sobotę 22 III w Ojcowie od 16.00 – spowiedź św. i adoracja Najśw. Sakramentu, o 17.00 – Msza św. z nauką. Zakończenie rekolekcji w przyszłą niedzielę. Rekolekcje poprowadzi ks. Kordian Duda, student KUL.    
                                                                                                
Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 16 III pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa; 
- 17 III wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Józefa Łabęckiego;
- 18 III śr. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. siostra Zofia;
- 19 III czw. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Józefa, Mariannę i Zbigniewa Kasprzyków;
- 20 III pt. w Ojcowie o 17.00 – 1) za śp. Józefę i Antoniego Boroń; 2) za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa; 
- 21 III sob. w Ojcowie o 17.00 – 1) za śp. Zofię Muniowską; 2) za śp. Balbinę, Józefę i Franciszka Katarzyńskich;
- 22 V niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – 1) za śp. Ryszarda i Stanisławy Bosaków, zam. Parafianie; 2) za śp. Dariusza, Eugeniusza i Zofię Bołozów, zam. żona i synowa;
        - o 10.00 – 1) o Boże bł. i potrzebne łaski dla Piotra w 40-rocz. urodzin, zam. rodzice; 2) za śp. Kazimierę i Tadeusza Woźniaków
    w Grodzisku
        - o 12.00 – 1) za śp. Zofię Muniowską; 2) za śp. Adama Sudera w 6 rocz. śmierci. 

Dziękuję jednej rodzinie za ofiarę 100 zł
na prace remontowe w parafii oraz jednej osobie za ofiarę 30 zł na zakup kwiatów do grobu Pańskiego.

Caritas Diecezjalna rozprowadza baranki wielkanocne w cenie 5 zł. Ofiary zebrane przy tej okazji będą przeznaczone na pomoc na dożywianie i na wypoczynek letni dzieci z ubogich rodzin. Baranki są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.
W przyszłą niedzielę w naszej parafii kiermasz świąteczny prac warsztatów terapeutycznych z DPS św. Brata Alberta w Ojcowie. Zgromadzone fundusze będą przeznaczone na rozwój tych warsztatów.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tygodniku Niedziela polecam artykuł o właściwym rozwiązywaniu problemów małżeńskich: Trzeba rozmawiać. W tygodniku Gość Niedzielny temat Gościa: Dwa lata pontyfikatu papieża Franciszka.

Składam też serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA

W dniach 13, 14 i 15 marca 2015

w Parafii Ojców-Grodzisko zostanie przeprowadzony

cykl katechez dla narzeczonych.

Adres: Grodzisko 5 k/ Skały, zgłoszenia tel. 600 450 334

lub przez stronę www.ojcow-grodzisko.pl

Harmonogram spotkań:

13 III pt. 18.00 – 20.00,

14 III sb. 9.00 - 15.00,

15 III nd. 15.00 - 17.00.

Serdecznie zapraszam zainteresowanych.8 marca 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu 

Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.”

W tym tygodniu 13 marca obchodzimy drugą rocznicę wyboru papieża Franciszka Bergoglio. Prosimy Pana Boga o potrzebne dary Ducha Świętego w jego posłudze piotrowej dla dobra Kościoła i świata.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 9 III pn. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian;
- 10 III wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa;
- 11 III śr. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. matka;
- 12 III czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa;
- 13 III pt. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie i Boże bł. dla mamy Małgorzaty w 50 rocz. urodzin, zam. dzieci;
- 14 III sob. w Ojcowie o 16.00 – w int. Leny o zdrowie i Boże bł. z ok. pierwszej rocz. urodzin,  zam. rodzice;
- 15 III niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławy Bosaków, zam. Parafianie;  
        - o 10.00 –za śp. Zofię Muniowską;
    w Grodzisku
        - o 12.00 – w int. Marii z ok. 80 rocz. urodzin, o zdrowie i Boże bł., zam. syn z rodziną.

Dziękuję za dodatkowe ofiary złożone na pomoc misjonarzom w wysokości 310 zł.

Już od dwóch tygodni trwają prace remontowe przy murach ogrodzeniowych kościoła w Grodzisku. Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg wykonywanych robót. Dziękuję jednej rodzinie za ofiarę na prace w wysokości tysiąca zł.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Temat tygodnika Niedziela: rocznica wyboru papieża. „Trudno uwierzyć, że mijają zaledwie 2 lata od wyboru arcybiskupa Buenos Aires na papieża. Dokąd papież Franciszek prowadzi Kościół” – wywiad. W tygodniku Gość Niedzielny polecam cykl artykułów poświęconych kobietom, rodzinie dzieciom i szkole.

Z okazji Światowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najlepsze życzenia licznych łask Bożych i opieki Matki Bożej.

Składam też serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.


1 marca 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Rzymian: „Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować.”

Dzisiejszą II niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i solidarności z Misjonarzami. Poczujmy się odpowiedzialni za misje Kościoła na świecie. Wesprzyjmy finansowo misjonarzy dodatkową ofiarą do koszyka przy wyjściu ze świątyni.

W tym tygodniu 4 marca obchodzimy święto św. Kazimierza Królewicza.
W modlitwie pamiętajmy o ks. biskupie seniorze Kazimierzu Ryczanie.
5 marca w I-szy czwartek miesiąca zapraszam do Ojcowa na modlitwę o nowe powołania do służby Bożej w Kościele.
6 marca przypada I-szy piątek miesiąca, rozważamy Drogę Krzyżową i modlimy się do Najśw. Serca Jezusowego. Od godz. 16.00 w piątek możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.                                                                                                              
Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 2 III pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa;
- 3 III wt. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie i opiekę Bożą dla ks. bpa Kazimierza Ryczana;
- 4 III śr. w Grodzisku o 17.00 – za śp. Kazimierza Dziedzica, zam. córka Monika;
- 5 III czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa;
- 6 III pt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa;
- 7 III sob. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Zofię Muniowską; 
- 8 III niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Jana i Agatę, Jadwigę i Mikołaja Katarzyńskich;  
        - o 10.00 –za śp. Włodzimierza Żurka, zam. uczestnicy pogrzebu;
    w Grodzisku
        - o 12.00 – za śp. Kazimierza Grudnika z ok. imienin.

3 marca we wtorek w kościele parafialnym w Skale o godz. 13.00, uroczystość pogrzebowa Kazimierza Dziedzica. Rodzinie zmarłego składam wyrazy współczucia, solidarności i zapewnienie o modlitwie.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodnik Niedziela w specjalnym dodatku ukazuje sylwetki Żołnierzy Wyklętych. To dzisiaj obchodzimy po raz piaty Narodowy Dzień Pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. W tygodniku Gość Niedzielny polecam „Bóg na rajskiej ziemi”. To jeden z  artykułów mówiący o pracy misjonarzy. 

Zapraszam narzeczonych na katechezy przedmałżeńskie do Ośrodka w Grodzisku w dniach 15 – 18 marca. Szczegóły na stronie internetowej parafii.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.22 lutego 2015

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu 

Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „Przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.””

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Jesteśmy wezwani przez samego Jezusa Chrystusa do pogłębienia wiary i do czynów pokutnych jak post, modlitwa i jałmużna. W ten sposób, przez wewnętrzną odnowę, chcemy przygotować się do przeżycia tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 23 II pn. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie dla Aleksandra i Anny oraz o Boże bł. dla małżonków Anny i Mariusza;
- 24 II wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa;
- 25 II śr. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa;
- 26 II czw. Msza św. tylko rano w Kaplicy św. Br. Alberta w Ojcowie o 7.00 – za śp. Zofię Muniowską;
- 27 II pt. w Ojcowie o 17.00 – int. wolna;
- 28 II sob. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Zofię Muniowską; 
- 1 III niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Władysława Jasińskiego;  
        - o 10.00 –za śp. Helenę i Andrzeja Starczyńskich;
     w Grodzisku
        - o 12.00– za śp. Kazimierę i Stanisława Miodków oraz ich rodziców.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Cykl wielkopostny Tygodnika Niedziela rozpoczyna temat: Małżeństwo między reprodukcją a prokreacją. W tygodniku Gość Niedzielny temat gościa: „Ludzie spod krzyża. Ludzkie drogi krzyżują się z ostatnią drogą Jezusa. Tak było wtedy, tak jest i dzisiaj.”

Zapraszam narzeczonych na katechezy przedmałżeńskie do Ośrodka w Grodzisku w dniach 18 – 15 marca. Szczegóły na stronie internetowej parafii.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli. 


15 lutego 2015

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Zwykłą 

Słowo życia z 1-Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.”

W tym tygodniu w Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu w liturgii Kościoła. W tym dniu zapraszam wszystkich do udziału we Mszy św., aby z Bożą pomocą rozpocząć czas wielkopostny. Wymownym gestem będzie posypanie naszych głów popiołem oraz wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Zachęcam też do podjęcia postanowień na czas wielkopostny, przede wszystkim do abstynencji. Dzisiaj natomiast rozpoczynamy 48 - Tydzień Modlitwy o Trzeźwość Narodu. Swoim przykładem pomóżmy słabym zerwać z nałogiem alkoholizmu.

Dziękuję panu Franciszkowi za ofiarowanie nowego krzyża do Kaplicy na Wodzie.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 16 II pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7.00 – o zdrowie i szczęśliwą operację dla Franciszka; w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i Katarzyny oraz o Boże bł. dla ich mężów i dzieci;
- 17 II wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zamówili Mieszkańcy Ojcowa;
- 18 II śr. w Ojcowie o 17.00 – za Parafian, o potrzebne łaski na czas Wielkiego Postu;
- 19 II czw. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie i szczęśliwy przebieg ciąży dla Katarzyny oraz o Boże bł. dla męża Łukasza;
- 20 II pt. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i Katarzyny oraz o Boże bł. dla ich mężów i dzieci;
- 21 II sob. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie i dary Ducha Św. dla Daniela Wilczyńskiego z ok. 18 rocz. urodzin, zam. rodzice;
- 22 II niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – 1) za śp. Kazimierę i Stanisława Miodek i zm. rodziców; 2) za śp. Ryszarda i Stanisławę Bosaków, zam. koledzy i koleżanki z PSL;  
        - o 10.00 – 1) za Parafian; 2) za śp. Stefanię w rocz. śm. i Edwarda Kijaków oraz Jana Kijaka i Bronisława Pietruszkę;
    w Grodzisku
        - o 12.00 – 1) za śp. Bolesława, Katarzynę, Tomasza, Władysławę Głowackich, Franciszka, Marię Sobotów, Józefa i Aleksandra Perców; 2) za śp. Zofię Muniowską, Msza gregoriańska.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
Temat numeru Tygodnika Niedziela: Chrześcijańskie korzenie Europy. Ponadto artykuł: Alkoholizm po polsku. W tygodniku Gość Niedzielny temat gościa: „Do postu gotowi. Post, modlitwa jałmużna są jak trzy dyscypliny spięte jedną klamrą. W Środę Popielcową zaczynamy duchowy triatlon.”

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia. Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.
 


8 lutego 2015

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Zwykłą 

Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.”

W modlitwie Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

- 10 II – św. Scholastyki, dziewicy;
- 11 II – NMP z Lourdes;
- 14 II – święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 9 II pn. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i Katarzyny oraz o Boże bł. dla ich mężów i dzieci;
- 10 II wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda Bosaka, zam. Mieszkańcy Ojcowa;
- 11 II śr. w Ojcowie o 17.00 –w int. chorych parafian o zdrowie i opiekę Matki Bożej;
- 12 II czw. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i Katarzyny oraz o Boże bł. dla ich mężów i dzieci;
- 13 II pt. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i Katarzyny oraz o Boże bł. dla ich mężów i dzieci;
- 14 II sob. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i Katarzyny oraz o Boże bł. dla ich mężów i dzieci;
- 15 II niedziela:
    w Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Zbigniewa Kasprzyka; 
        - o 10.00 – za śp. Walentego i Jadwigę Gumulów;
    w Grodzisku
        - o 12.00 – za śp. Irenę Walczowską w 7 rocz. śmierci.

Z okazji Światowego Dnia Chorych, który przypada we wspomnienie NMP z Lourdes 11 II, zapraszam wszystkich chorych na Mszę św. w Ojcowie o godz. 17.00. Podczas liturgii będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych.

W dniu wczorajszym po długiej chorobie pożegnaliśmy śp. Stanisławę Bosak. Prosimy, aby Pan Bóg przyjął ją do grona świętych w niebie.

Wczoraj również w naszej parafii przyjęliśmy znaki ŚDM: Krzyż i Ikonę M.B. peregrynujące po naszej diecezji
. Dziękuję tym spośród nas, którzy wzięli udział w modlitewnym czuwaniu. 

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
Temat numeru Tygodnika Niedziela, to Światowy Dzień Chorego. Tu polecam wywiad z Religą polskiej onkologii, prof. Cezarym Szczylikiem. W tygodniku Gość Niedzielny temat numeru „Adam i Ewa po pigułce. Antykoncepcja wraz z rewolucją seksualną zmieniła na gorsze życie kobiet, mężczyzn, dzieci i rodzin”.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli. 


1 lutego 2015

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z dzisiejszego Psalmu 95: „Przyjdźcie, ... zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.”

W modlitwie Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

- 2 II – święto Ofiarowania Pańskiego – nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej;
- 3 II – św. Błażeja, bpa i męczennika;
- 5 II – św. Agaty, dziewicy i męczennicy;
- 6 II – św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy.  

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 
- 2 II pn. w DPS św. Br. Alberta o 7.00 – za Parafian;
        w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i zdrowie dla Marii;
- 3 II wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda Bosaka, zam. Mieszkańcy Ojcowa;
- 4 II śr. w Grodzisku o 17.00 – o zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i Katarzyny oraz o Boże bł. dla mężów i dzieci;
- 5 II czw. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Agatę i Jana Katarzyńskich, Agatę i Jakuba, Agatę i Mikołaja Srebnickich;
- 6 II pt. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i Katarzyny oraz o Boże bł. dla mężów i dzieci;
- 7 II sob. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i Katarzyny oraz o Boże bł. dla mężów i dzieci;
- 8 II niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Lucjana Bosaka; 
        - o 10.00 – o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Marii i Kazimierza Gęgotków oraz dla ich dzieci i wnuków, zam. kuzynka z rodziną;
    w Grodzisku
        - o 12.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Alicji i Jana Głowackich, z ok. 32 rocznicy ślubu.

Na Mszę św. 2 II, przynosimy ze sobą świece, tzw. gromnice, które będą poświęcone na początku liturgii. W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Taca w tym dniu jest przeznaczona na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych naszej diecezji.

Dziękuję jednej osobie z Katowic
za złożoną ofiarę na prace przy kościele w Grodzisku w wysokości 1 tyś. zł.

Przypominam, że na trasie peregrynacji znaków ŚDM: Krzyża i Ikony M.B. w naszej diecezji, znajduje się również nasza parafia. Zapraszam w sobotę 7 lutego o godz. 7.00 rano na Mszę św. i modlitwę adoracyjną do kaplicy DPS św. Br. Alberta w Ojcowie. 
Pozwólcie, że postawię pytanie: Czy w naszej parafii tylko jedna rodzina chce przyjąć do swojego domu młodzież w ramach ŚDM w 2016 roku? Albowiem z terenu naszej parafii taką deklarację złożyła dotychczas tylko jedna rodzina i ksiądz proboszcz. Ufam, że będzie nas więcej.

W najbliższy czwartek zapraszam na wieczorną Mszę św.,
po której wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Natomiast w I-szy piątek miesiąca w Ojcowie od godz. 16.30 spowiedź święta, a po Mszy św. modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
Temat numeru Tygodnika Niedziela to życie konsekrowane, „Mimo, że mieszkają za klauzurą, często mają większy kontakt ze światem zewnętrznym, niż niejeden z tego świata”. Tygodnik Gość Niedzielny również poświęca dużo uwagi życiu konsekrowanemu: „O rozeznaniu powołania i odczytywaniu znaków od Pana Boga”, rozmowa z o. Krzysztofem Pałysem. Do numeru dołączono płytę o życiu św. Teresy z Avila.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.25 stycznia 2015

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”

W modlitwie Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

- 26 I – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa;
- 27 I – bł. Jerzego Matulewicza, bpa;
- 28 I – św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła;
- 29 I – św. Jana Bosko, prezbitera.  
Dzisiaj kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby wszystkich chrześcijan zjednoczył w jednej wierze.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 26 I pn. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie i szczęśliwy przebieg ciąży dla Katarzyny;
- 27 I wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda Bosaka, zam. Mieszkańcy Ojcowa;
- 28 I śr. w Grodzisku o 17.00 – int. Parafian;
- 29 I czw. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla rodziny;
- 30 I pt. w Ojcowie o 18.00 – za śp. Franciszka Katarzyńskiego;
- 24 I sob. w Ojcowie o 15.00 – w int. Jakuba o Boże bł. i zdrowie z ok. 1 rocz. urodzin, zam. rodzice;
- 1 II niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Franciszka, Balbinę i Józefę Katarzyńskich; 
        - o 10.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Huberta Krzemienia w rocz. urodzin;
    w Grodzisku
        - o 12.00 – o zdrowie i Boże bł. dla Eweliny, z ok. 10 rocz. urodzin.

Proszę, aby osoby, które chcą przyjąć w swoim domu młodzież
w ramach ŚDM w 2016 roku, złożyły deklarację zakwaterowania. Znajdującą się ona na folderze informacyjnym ŚDM.

Przypominam, że w dniach 31 I do 14 II w naszej diecezji odbędzie się peregrynacja znaków ŚDM:
Krzyża i Ikony MB. Również w naszej parafii, w DPS św. Br. Alberta w Ojcowie będziemy je przyjmować w sobotę 7 lutego o godz. 7.00 rano. W programie Msza św. i modlitwa adoracyjna. Zapraszam.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
Temat numeru Tygodnika Niedziela dotyczy 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz: Ostatni świadkowie. W tygodniku Gość Niedzielny czytamy: Fiesta Filipińskiego Kościoła. W Eucharystii na zakończenie podróży papieża Franciszka na Filipiny uczestniczyło ponad 6 mil ludzi.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.


18 stycznia 2015

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „ Andrzej, brat Szymona Piotra, spotkał swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza,” to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa”.

W modlitwie Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- 19 I – św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa;
- 21 I – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy;
- 24 I – św. Franciszka Salezego, bpa i doktora Kościoła. 

Od 18 do 25 stycznia przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Bogactwem jest to, co nas chrześcijan łączy, nie zaś to, co nas dzieli.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- W tym tygodniu codziennie Msza św. o godz. 7.00 rano w kaplicy Br. Albertynów w Ojcowie;
- 21 I śr. w Grodzisku o 17.30 – o zdrowie i Boże bł. dla Juli z ok. 5 rocz. urodzin oraz w int. jej rodziców i o szczęśliwe rozwiązanie;
- 24 I sob. w Ojcowie o 10.00 – Msza św. w int. ofiar Powstania Styczniowego i za Ojczyznę z ok. 152 rocz. wybuchu Powstania. Serdecznie zapraszam.
- o 16.00 w Ojcowie - o Boże bł. dla Karola z ok. 1 rocz. urodzin; 
- 25 I niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Jana Ochwata i Emila Józefa Dońka; 
        - o 10.00 – za śp. Bronisławę i Władysława Pasiud;
    w Grodzisku
        - o 12.00 – za śp. Mariannę Chmiest w rocz. śmierci, zam. Ewelina Łagiewka. 

Proszę, aby osoby które chcą przyjąć w swoim domu młodzież w ramach ŚDM w 2016 roku, złożyły w przyszłą niedzielę deklarację zakwaterowania znajdującą się na folderze informacyjnym.

W dniach 31 I do 14 II w naszej diecezji odbędzie się peregrynacja znaków ŚDM, Krzyża i Ikony MB.
Również w naszej parafii, w DPS św. Br. Alberta w Ojcowie będziemy je przyjmować w sobotę 7 lutego o godz. 7.00. W programie Msza św. i modlitwa adoracyjna. 

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Temat numeru Tygodnika Niedziela dotyczy obchodzonego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Natomiast Gość Niedzielny przybliża nam postać św. Teresy z Avila. Na takich ludziach zbudowana jest europejska tożsamość. Do gazety dołączono film o św. Teresie.

Przypominam, że w środę 21.I obchodzimy Dzień Babci, a w czwartek 22.I – Dzień Dziadka.


Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.


11 stycznia 2015

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego

Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „…przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”

Od poniedziałku rozpoczynamy okres zwykły w liturgii Kościoła.

Obejmuje on 34 niedziele zwykłe. - 17 I - wspomnienie św. Antoniego, opata.
- 18 I – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- 12 I pn. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. dla rodzin i osób, które odwiedziłem podczas kolędy;
- 13 I wt. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda Bosaka, zam. Pracownicy Piwnicy pod Nietoperzem;
- 14 I śr. w Ojcowie o 17.00 – w int. państwa Agaty i Ryszarda Boroniów w 40 rocz. ślubu, o Boże bł. i zdrowie, zam. córka z rodziną;
- 15 I czw. Msza św. tylko rano o 7.00 w kaplicy Br. Albertynów w Ojcowie;
- 16 I pt. – w Ojcowie o 17.00 – za śp. Ryszarda Bosaka, zam. koledzy i koleżanki z PSL;
- 17 I sob. w Ojcowie o 17.00 – o Boże bł. dla Juliana z ok. 3 rocz. ur., zam. rodzice; 
- 18 I niedziela:
    w  Ojcowie:

        - o 8.00 – za śp. Floriana Młynarskiego w 2 rocz. śmierci;
        - o 10.00 – za śp. Leokadię i Tadeusza Jakubek;
    - w Grodzisku
        - o 12.00 – za śp. Józefę Kłopotowską i jej rodziców Franciszka i Jadwigę oraz Zbigniewa Kucharskiego;

Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim rodzinom i osobom, z którymi spotkałem się podczas wizyty duszpasterskiej w naszej parafii.
Dziękuję za złożoną ofiarę w wysokości 7250 zł. Przeznaczyłem ją w całości na pokrycie zobowiązań finansowych parafii.

Zgłosiło się kilkanaście osób chętnych śpiewać w chórze, który poprowadzi Pani Grażyna Rodek. Jeśli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do chóru proszę, aby skontaktował się bezpośrednio z Panią Organistką. 

Zachęcam do czytania prasy katolickiej,
tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła. Tygodnik Niedziela odpowiada na pytanie: „Jak znaleźć chrzestnych dla swojego dziecka?” Natomiast temat Gościa Niedzielnego, to rozwody: „Dziś sądy łatwiej i szybciej udzielają rozwodów niż kilkadziesiąt lat temu.” Dlaczego?

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.4 stycznia 2015

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim 

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. … W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. ”

W tym tygodniu 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (nazywaną świętem Trzech Króli).

W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, którym kończymy w liturgii okres Narodzenia Pańskiego.

Porządek Mszy świętych w nadchodzącym tygodniu: 

- W poniedziałek 5 I o godz. 13.00 w Ojcowie – Msza św. pogrzebowa w int. śp. Ryszarda Bosaka, wieloletniego sołtysa Ojcowa. Rodzinie p. Ryszarda składam w imieniu parafii wyrazy współczucia i solidarności w tych trudnych chwilach.
- 5 I pn. w Ojcowie o 17.00 – za śp. Stanisława Gubałę w rocz. śmierci;
- 6 I wtorek
       w Ojcowie

         - o 8.00 – za śp. Krystynę Jakubek w 3 rocz. śm.;
         - o 10.00 – za śp. Stanisława Basonia;
       w Grodzisku o 12.00 – za śp. Edwarda Madeja, zam. chrześniak z rodziną; 
- 7 I śr. w Grodzisku o 17.00 – Msza św. w int. rodzin i osób, które odwiedziłem podczas kolędy;
- 8 I czw. Msza św. tylko rano o 7.00 w kaplicy Br. Albertynów w Ojcowie;
- 9 I pt. – w Ojcowie o 17.00 – za śp. Bronisławę Sołtys w 1 rocz. śmierci;
- 10 I sob. w Ojcowie o 17.00 – o zdrowie dla córki, zam. rodzice; 
- 11 I niedziela:
       w  Ojcowi
e:
          - o 8.00 – za śp. Antoniego Słowika i za zm. z rodziny;
          - o 10.00 – za śp. Henryka Jęczmionka w rocz. śm.;
       w Grodzisku o 12.00 – za śp. Mariannę i Mieczysława Domagalskich;

W tym tygodniu w poniedziałek wizyta duszpasterska od godz. 9.00: Młyny, Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne. Początek kolędy od rodziny Państwa Krzemieniów. Ze względu na uroczystość pogrzebową kolędę rozpocznę wcześniej niż była planowana, nie o godz. 10.00, ale o godz. 9.00. Dziękuje bardzo serdecznie wszystkim parafianom, z którymi spotkałem się podczas wizyty duszpasterskiej, za wspólną modlitwą i złożone ofiary.

Zapraszam dzisiaj na wspólne śpiewanie kolęd w kościele w Grodzisku na godz. 16.00, a następnie na spotkanie opłatkowe w Ośrodku przy kościele. Zapraszam również spotkanie organizacyjne wszystkich chcących śpiewać w chórze, dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w Grodzisku.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej - tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Składam serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i licznych łask wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli.


.
 
 

Galeria

Gościmy

Aktualnie jest 89 gości online